VI. Květinový den

| Autor: Bohoušek | Rubrika: Akce | Vydáno dne: 15. 5. 2002 |

Liga proti rakovině Praha pořádá i letos Květinový den, který se uskuteční
ve středu 15. května 2002.

Symbolem šestého ročníku je žlutý květ měsíčku lékařského, tentokrát s bílou stužkou. Celkem 800 tisíc květin bude našim občanům nabízet za dobrovolný příspěvek 5 tisíc dvojic studentů, členů dobrovolných onkologických organizací, Junáka a Českého svazu žen. Tato celostátní sbírka s preventivním programem se bude konat na území ČR.
Žlutý květ měsíčku lékařského se už stal symbolem vzájemné ohleduplnosti vůči onkologickým pacientům, ale i symbolem prevence a péče o vlastní zdraví.

Každý ročník Květinového dne je zaměřen na prevenci některého druhu rakoviny. V letošním roce obdrží 800 tisíc našich občanů (tedy téměř každý desátý občan ČR) s květinou i leták upozorňující na nebezpečí kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku), neboť právě v této diagnóze drží Česká republika nezáviděníhodný světový primát. V letáčku má každý možnost seznámit se s rizikovými faktory, ale i s prevencí, kterou je sám schopen realizovat. Najde tam i informaci o hrazeném vyšetření stolice na přítomnost krve (Haemoccult test).

Každá dvojice se může prokázat signovanou průkazkou, sběrná brašna je označena logy (Ligy a Květinového dne) je zaplombována a signována. Přispěvatelé vkládají svůj dar do brašny. Květinový den - tak jako v minulých letech - je jednodenní akcí. Je možné, že se nepodaří všem, kteří by rádi přispěli, potkat některou z dvojic nabízejících květinu a leták. Připomínáme, že tento den mohou získat květinu v pobočkách ČSOB po celé republice. Na konto Květinového dne mohou přispívat na účet vedený u ČSOB. Květiny bude možné zakoupit také ve všech dealerstvích FORD MOTOR COMPANY.

Žlutý květ s bílou stužkou budou dvojice nabízet pouze ve středu 15. května. Pokud budou občané mít zájem přispět na tuto akci i v dalších dnech, mají možnost využít konto Květinového dne: 6500065/0300 u ČSOB.

K letošnímu VI. Květinovému dni se přihlásilo 228 měst a obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, celkem 421 adres. Ve středu 15. května bude žlutý květ s bílou stužkou nabízet 4600 dvojic. V Praze bude květiny nabízet 681 dvojic.

Květinový den bude slavnostně ukončen Květinovým koncertem, který bude zahájen v 19.00 hod ve Valdštejnské zahradě v Praze. Záštitu nad koncertem převzal 1.místopředseda senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka. Účinkovat bude Traditional jazz orchestr Pavla Smetáčka. Vstupné na koncert je dobrovolné. Každý návštěvník tak bude mít možnost prohlédnout si nově zrekonstruovanou nejkrásnější pražskou zahradu, event. získat ještě večer za dobrovolný příspěvek žlutý květ - symbol Květinového dne.

Výtěžek letošního Květinového dne bude věnován na:

Nádorovou prevenci:
· Tisk brožur a letáků s důrazem na prevenci a časnou diagnostiku nádorů konečníku a tlustého střeva
· Zajištění Týdne boje proti rakovině v říjnu t.r., který bude věnován právům pacientů
· Podpora výchovných projektů k nekuřáctví

Pomoc nádorově nemocným:
· Dotování tří čtrnáctidenních rekondičních pobytů
· Příspěvky 43 kolektivním členským onkologickým organizacím
· Podpora činnosti Centra preventivní a následné onkologické péče, o.p.s.
· Pokračování adaptace pavilonu v Ústavu onkologie na Pleši
· Výukový kurz pro práci s počítačem

Výzkum:
· Financování experimentálních projektů, které ověří účinek a mechanismus podvazování nádorů
· Cena Ligy proti rakovině pro mladého vědce do 35 let za nejlepší onkologickou publikaci v roce 2002

Výuku:
· Stimulace výchovy mladých diagnostiků na lékařských fakultách


Sponzory 6. ročníku Květinového dne jsou: ČSOB, EMCO, FORD, OLYMPUS, VZP.

Sbírka byla osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy dne 26. února 2002.
Číslo účtu Květinového dne u ČSOB: 6500065/0300Kontakt:
Liga proti rakovině Praha
Na Slupi 6
128 42 Praha 2

tel/fax: 02/2491 9732
tel: 02/2492 0935
e-mail:
lpr@lpr.cz
www.lpr.cz

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2002050002-vi-kvetinovy-den.html