Děti si ke svému svátku přejí čistší ovzduší

| Autor: Napsali jste nám | Rubrika: Zpravodaj | Vydáno dne: 7. 6. 2002 |

Tisková zpráva Agentury Koniklec a Sněmu dětí ČR pro životní prostředí - Janov nad Nisou - 1. června 2002 V Jizerkách se Sněm dětí ČR pro životní prostředí zabýval ovzduším O víkendu vyvrcholilo přijetím závěrečného „Prohlášení“ v Janově nad Nisou v Jizerských horách devítidenní setkání Sněmu dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), který se letos zaměřuje na problematiku znečištění ovzduší. Toto setkání již devátým rokem vždy na přelomu května a června organizuje Agentura Koniklec. Letos probíhá díky finanční podpoře programu Phare - Access a Ministerstva životního prostředí ČR. Prohlášení je v příloze k této tiskové zprávě a je určeno centrálním orgánům státní správy, budoucím poslancům Parlamentu ČR a představitelům průmyslu a dopravy v České republice.
„Téma Vzduch, lidé a životní prostředí děcka velice zajímá. Hovoří o tom i relativně vysoká účast na letošním setkání. Baví je poznávat vlastnosti vzduchu hrou, pokusy, ale také při odborných přednáškách, které se zde konaly,“ komentoval letošní setkání SDČR-ŽP jeho hlavní organizátor, Václav Bratrych z Agentury Koniklec. 49 dětí reprezentujících jednotlivé okresy z celé České republiky se v závěru devítidenního setkání shodlo na tom, že stav znečišťování ovzduší je v ČR i přes značné zlepšení stále vážným problémem. Za závažné považují znečišťování ovzduší dopravou, ale také upozornily nebezpečí organických látek vypouštěných do životního prostředí chemickým průmyslem, hutními provozy, spalovnami odpadů či energetickými závody. „Sněmačky a sněmáci narazili na bariéru při poskytování informací o škodlivinách vypouštěných do ovzduší jednotlivými průmyslovými podniky. Proto ve svém prohlášení mimo jiné požadují zavedení integrovaného registru znečišťování a informačního střediska, kde by se občané mohli dozvědět konkrétní hodnoty škodlivin vypouštěných průmyslovými zdroji znečištění,“ upozornil na jeden z problémů zmíněných v závěrečném usnesení SDČR-ŽP jeho letošní odborný lektor, RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika. „Požádala jsem o informace spalovnu odpadů Ekotermex Vyškov, ale dosud mi nedopověděli,“ udala konkrétní příklad Radka Štěpánová reprezentující v SDČR-ŽP okres Vyškov. Podobně dopadly žádosti o informace zaslané členy SDČR-ŽP spalovně v Praze-Malešicích (Pražským službám) anebo elektrárně ČEZu v Hodoníně. Agentura Koniklec, Chelčického 12, 130 00 Praha 3, Václav Bratrych, tel.: 0603/741160, e-mail: sdcr@koniklec.cz Tisková zpráva Agentury Koniklec a Sněmu dětí ČR pro životní prostředí Janov nad Nisou - 1. června 2002

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2002060006-deti-si-ke-svemu-svatku-preji-cistsi-ovzdusi.html