ÁMOS nikoli zlatý, ale MOKRÝ

| Autor: Napsali jste nám | Rubrika: Zpravodaj | Vydáno dne: 1. 10. 2002 |

Dětská tisková agentura: Pocit potřeby pomáhat postiženým často opadá stejně rychle jako hladina letošní velké vody. Proto přicházíme s iniciativou, jejímž cílem je získání finanční pomoci školám zasaženým povodněmi. Akci organizuje občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura, (mimo jiné pořadatel ankety Zlatý Ámos) ve spolupráci s MŠMT ČR. Cílem je získání takové finanční pomoci, aby postižené školy mohly být co nejdříve uvedeny do původního stavu.
Držitelé titulu Zlatý Ámos, Klub Domino a MŠMT ČR vyzývají podniky, podnikatele a další subjekty, aby si ze seznamu škol (je přístupný na www.msmt.cz nebo na www.mokryamos.zde.cz) postižených povodněmi vybrali jednu (nebo i více), které pomohou při odstraňování škod a vybavení nábytkem a pomůckami. Pomoc může být buď jednorázová nebo dlouhodobějšího charakteru.

Iniciativa Mokrý Ámos bude poprvé veřejnosti představena 3. října 2002 na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích při návštěvě ministryně JUDr. Petry Buzkové. V březnu 2003, při korunovaci Zlatého Ámose, bude zároveň slavnostní vyhlášení podniků, které se nejvíce zasloužily o obnovu poškozených škol a bude zveřejněn seznam škol, které již díky kampani Mokrý Ámos pomoc nepotřebují.

„Název akce - MOKRÝ ÁMOS - je odvozen od dnes již populární ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. Zároveň je symbolickým vyjádřením vztahu veřejnosti ke škole. Každý pedagog, který učí ve škole postižené záplavami, v budově, která ještě není zcela opravená a vybavená pomůckami, musí na zajištění kvalitní výuky vynaložit mnohem více úsilí, obětavosti, lásky a pedagogického umění. Stává se tak Mokrým Ámosem,“ říká Slávek Hrzal, předseda Klubu Domino, Dětské tiskové agentury a dodává: „za deset let, po které pořádáme anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky - ZLATÝ ÁMOS - jsem se setkal s desítkami báječných kantorů. Tak báječných, že děti jsou pyšné, že právě takový učitel - učitelka je učí. Jsou to lidé, kteří neučí pouze tomu či onomu předmětu, ale jsou žákům vzorem, rádcem i pomocníkem v životě vůbec. Rádi bychom těm, kteří se - nikoli vlastním přičiněním - dostali do situace, kdy se více než pedagogické práci musí věnovat likvidaci následků povodní či pracují ve stížených podmínkách, umožnili co nejrychlejší návrat k plnění klasických učitelských povinností. Právě proto přicházíme s iniciativou MOKRÝ ÁMOS.“
V Praze 1. října 2002

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2002100003-amos-nikoli-zlaty-ale-mokry.html