Velké změny v pražské pobočce SPJF

| Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | Rubrika: Akce | Vydáno dne: 10. 5. 2004 |

V sobotu 8. května 2004 se konala ustavující výroční schůze Oblastní organizace SPJF - pražské pobočky. Touto schůzí skončila etapa vzniku pražské pobočky, jejíž začátek lze datovat rokem 1993. Ustavující schůze přinesla množství změn, které přispějí k rozvoji činnosti pražských foglarovců. Předně, v souvislosti s nabytím právní subjektivity pražské pobočky, bylo zvoleno nové vedení.
Předsedou byl v tajných volbách jednohlasně zvolen Milan Lebeda. Místopředsedy byli zvoleni Slavomil Janov a Ivan Vápenka. Revizorem účtů byla zvolena Marie Hlinková - Molková (nečlen SPJF). Ve volbách dalších členů vedení získal nejvíce hlasů Petr Molka, dále byli zvoleni Radek Petr, Tomáš Szennai, Václav Nosek a Jan Trojan.
Členové pražské pobočky se usnesli, že pobočka bude na svých akcích používat pouze logo užívané na celostátní úrovni, že bude pokračovat v propagaci života a díla Jaroslava Foglara, rozvíjet klubovní myšlenku a aktivně se podílet na přípravě oslav 100. výročí Foglarova narození.

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2004052503-velke-zmeny-v-prazske-pobocce-spjf.html