Jak vznikala kniha Rychlé šípy ve Stínadlech - očima grafika Oldřicha Pošmurného (I.)

| Autor: Oldřich Pošmurný | Rubrika: Kniha | Vydáno dne: 6. 10. 2005 |

Rychlé šípy ve Stínadlech Iniciátorem souborného exkluzivního vydání tří „rychlošípovských“ knih v jednom svazku velkého formátu bylo nakladatelství Olympia, které realizací pověřilo svého pracovníka Zbyňka Zajíčka. Zároveň požádalo mne o grafickou úpravu této publikace. Vzhledem k velkému formátu knihy jsem zvolil neobvyklou úpravu, kde jsou ilustrace umístěny po stranách textu jako marginálie.
K rozhodnutí vydat tuto knihu došlo v únoru a kniha měla vyjít na podzim – v době, ke které se váží různé události, spojené s prvními vydáními jednotlivých titulů této trilogie (na podzim 1940 začal vycházet na pokračování v časopise Mladý hlasatel jako vkládaná příloha román Záhada hlavolamu, na podzim 1946 vychází v časopise Vpřed jako vkládaná příloha román Stínadla se bouří, a na podzim 1992 vychází v nakladatelství Olympia první samostatné vydání knihy Tajemství Velkého Vonta).

Hlavním úkolem mělo být vybavení knihy novými ilustracemi, protože kniha o šesti stech stránkách by nevystačila s přibližně sedmdesáti kresbami, kterými byla vybavena předchozí vydání, nehledě k tomu, že třetí díl trilogie nebyl Janem Fischerem ilustrován vůbec, neboť kniha vyšla až po Fischerově smrti.

Naše představa byla taková, aby ilustrace byla skoro na každé straně.

Proto prvním úkolem bylo zvolit kreslíře, který by tento úkol zvládl.

To byl velký problém, neboť ilustrátoři, kteří přicházeli v úvahu a kteří byli nakladatelstvím osloveni, byli buď pracovně vázáni jinými zakázkami, nebo museli práci odmítnout vzhledem ke krátkému termínu či z obav před tak velkou zakázkou.

Počítalo se s tím, že já, který jsem znalcem Rychlých šípů a knih o nich, bych náměty ilustrací zvolenému malíři zhruba předkresloval, a hlavně rozvrhl tak, aby byly v knize rovnoměrně rozložené a aby přibližně na každé stránce byla ilustrace.
Proto bylo nutno uchýlit se k postupu, který je v době počítačů již zastaralý – lepit papírovou maketu.

(Pokračování příště.)

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2005100503-jak-vznikala-kniha-rychle-sipy-ve-stinadlech-ocima-grafika-oldricha-posmurneho-i.html