Mimořádný zpravodaj ČIN – k poctě Jiřímu Kafkovi - Owígovi

| Autor: Bohoušek | Rubrika: AKTUALITA | Vydáno dne: 20. 5. 2009 |

Mimořádné číslo bývalého nezávislého zpravodaje čs. skautů a skautek ČIN respektive tématický sborník sestavila a vydala redakce tohoto bývalého zpravodaje jako poctu slovem Jiřímu Kafkovi – Owígovi, který zemřel v dubnu loňského roku.
Jiří Kafka byl neúnavným redaktorem nejen ČINu, byl zapáleným skautem, trampem, woodcrafterem, oddílovým vedoucím, rozmáchnutým psavcem, tím, kdo odkrýval bezpráví.
64 stran formátu A4 přináší rozsáhlý Owígův životopis, část reprodukcí zajímavých tiskových materiálů z pozůstalosti J. Kafky, vzpomínky dvanácti přátel,informace o rozsahu a tematickém zakotvení v novinářském a publikačním směřování J. Kafky, výběr z díla – 24 článků publikovaných v časopisech ČIN a Věrni zůstaneme a doslov Zikmundův mocný hlas, v němž se setkáte s pravdivým klukovským příběhem všedního dne, který však nevšedně, dobrodružně foglarovsky zasáhl romantický „svět“ třináctiletého Jiřího Kafky a jeho kamaráda Dana.
Sborník, bohatě vypravený fotografiemi, byl vydaný v březnu, je zdarma a je šířen při nejrůznějších akcích a příležitostech.BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2009050019-mimoradny-zpravodaj-cin-k-pocte-jirimu-kafkovi-owigovi.html