Výzva pro čtenáře Bohouška: Historický přehled foglarovských organizací

| Autor: Bohoušek | Rubrika: Trvalky | Vydáno dne: 19. 7. 2018 |

Poslední aktualizace 20. 7. 2018. Během života spisovatele Jaroslava Foglara a i po jeho smrti existovala a existuje řada organizací nesoucích jeho jméno nebo hlásících se k jeho odkazu. Rádi bychom na Bohouškovi zveřejnili (a průběžně aktualizovali) v rubrice TRVALKY přehled těchto organizací, spolků, institucí včetně základních informací o jejich existenci, činnosti a sídle. Vyzýváme proto někdejší členy těchto organizací, u existujících organizací členy statutárních orgánů o doplnění informací. Uvítáme text o rozsahu do 2000 znaků včetně mezer, logo či zajímavou fotografií. Můžete nám je zasílat na info@bohousek.cz. Přehled dosud nám známých organizací najdete níže.Organizace:
Klub přátel Jaroslava Foglara
Junák – český skaut
Sdružení přátel Jaroslava Foglara (Sdružení Bobří stopy – S. P. J. F.) *
Vontská organizace
Sdružení žlutého kvítku
Nadace Jaroslava Foglara (založená Jaroslavem Foglarem – následně po smrti v likvidaci)
Nadační fond Jaroslava Foglara
Nadační fond Rychlé šípy
Skautská nadace Jaroslava Foglara

Volná sdružení, iniciativy:
Přátelé žlutého kvítku
Pražské sdružení žlutého kvítku
Akademie Jaroslava Foglara
Kruh přátel odkazu Jaroslava Foglara

* Sdružení přátel Jaroslava Foglara – pobočky (organizační složky): Přeloučská, Pražská, Pardubická, Bratislavská, Východočeská, Ostravská (Severomoravská), Jihomoravská (Perpetuum), Třebíčská (Halahoj), Východomoravská, Šumperská (?)

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2018070007-vyzva-pro-ctenare-bohouska-historicky-prehled-foglarovskych-organizaci.html