Ze 137. kolegia Akademie Jaroslava Foglara 15. 6. 2022

| Autor: - Martin Rosol | Rubrika: Zpravodaj | Vydáno dne: 2. 7. 2022 |

Z programu červnového, tedy posledního pravidelného kolegia akademického ročníku 2021 – 2022 vybíráme:
Slávek Janov informoval o ukončení objednávek publikace Rychlé šípy 33. V současné době jsou zájemcům rozesílány poslední zbývající výtisky. Opravdu poslední, protože s dotiskem se nyní, a pravděpodobně ani v budoucnu nepočítá. Z výtěžku z prodeje RŠ 33 bylo předáno 33000 KČ organizaci Pomocné tlapky jako příspěvek na výcvik asistenčního psa. (Bohoušek podrobně informuje v samostatném článku).

Tábor pod Kriváňom
Pes Bublina UAU psího tématu jsme zůstali i v následujícím bodě programu: Je známo, že psi a kočky patřili k oblíbeným zvířatům Jaroslava Foglara. Pro zajímavost jsme spočítali, že jenom v seriálu Rychlých šípů je pes zobrazen v devětapadesáti příbězích, kočka v devíti. (Pouhou část kočky v podobě pracky nepočítáme). Největší koncentraci psů a koček registrujeme v příběhu Rychlé šípy v objetí kouzel, kde máme psa Bublinu, kočku či kocoura staré Jeremiášky, dva zelenooké kočičáky na chodbě a ještě k tomu zdechlinu Jeremiáščina psa! V jednom z příběhů RŠ zase můžeme spatřit jistého psíka v typické situaci se zvednutou zadní nožičkou, kterak si značkuje svůj rajón! A to bude malá prázdninová čtenářská pátrací soutěž pro Vás, milí čtenáři! Kdo z Vás jako první napíše do komentáře k tomuto článku název příběhu RŠ, ve kterém se tento výjev nachází a uvede své jméno a kontaktní e-mail, nebo přímo adresu, obdrží do své sbírky drobný suvenýr v podobě malého buttonu s kresbičkou psa Bubliny ve žlutomodrém (UA) provedení.

Co si však počít s Bublinou, který doprovází Rychlé šípy do Stínadel na jinak překrásných obrázcích Marko Čermáka ve zbrusu novém vydání Stínadelské trilogie z vydavatelství Václava Vávry? Na obou verzích obálky pak dokonce Bublina pronásleduje samotného Širokka!!?? (O černé skvrně na nesprávném Bublinově oku nemluvě).

U zajímavostí v Rychlých šípech ještě chvilku zůstaňme: V článku z prvního letošního čísla Bobří stopy „Červenáček bez lodičky“ se publicista, spisovatel a velký znalec foglarovek Ivo Fencl dopodrobna věnuje situacím, kdy se Červenáček ocitá prostovlasý. Jeden z takových okamžiků Ivovi Fenclovi ale přece jen unikl! Tedy doplňme, že to bylo v Černém údolí při zpěvu vánoční koledy u rozsvíceného stromečku, kdy pod vlivem velebnosti této chvíle Červenáček také pokorně smekl svoji ahojku.

V souvislosti s Červenáčkovou pokrývkou hlavy musíme opravit i tvrzení k pátému obrázku na straně 52 sešitu Rychlých šípů č. 1 z vydavatelství Albatros: Nejde o jediné okénko v seriálu kdy má Červenáček na hlavě místo lodičky klobouk! V klobouku můžeme Červenáčka potkat také na chodbě cestou do redakce MH!

Opět jsme se přesvědčili, že ve Foglarově díle můžeme znovu a znovu narazit na nejrůznější překvapení! Věřili byste, že je možné, aby Jaroslav Foglar někdy doporučoval pití alkoholu? My jsme jednu takovou situaci našli, ale prozatím neprozradíme!

Tábor pod Kriváňom

Závěrem se rozvinula debata o názvu prvního Jestřábova tábora na Slovensku v roce 1949. Co je správně? Tábor pod Kriváněm, nebo Tábor pod Kriváňom? Česky, nebo slovensky? Samotný Jestřáb v kronikových zápisech volí slovenskou verzi. V knižních přehledech Jestřábových táborů je naopak název uváděn v češtině, stejně jako názvy všech dalších táborů u Zelené říčky. Proč by tedy tento jediný měl být nazván slovensky? „Jestřáb byl krásou přírody v okolí Pribyliny tehdy zcela okouzlen,“ vysvětlil Josef Bláha - Řešetlák. „Proto považoval za přirozené, použít pro název slovenštiny. Není důvod Jestřába opravovat. Proč by byť jediný z jeho táborů nemohl nést název ve slovenštině?“ uzavřel Řešetlák. S tím nelze než souhlasit a tak nakonec převážil názor, že správnější je ponechat původní Jestřábovu verzi slovenskou, tedy Tábor pod Kriváňom.

Poněkud odlehčená témata 137. kolegia AJF jakoby předznamenala čas blížících se prázdnin, kdy nás ještě čeká 6. července ve 13 hod. setkání u Foglarova rodného domu a v posledním prázdninovém dni pak tradiční Rokosův memoriál!

AJF přeje čtenářům Bohouška krásné léto a na shledanou v září – v novém akademickém roce 2022 – 2023!


BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2022070005-ze-137-kolegia-akademie-jaroslava-foglara-15-6-2022.html