Oldskauti z kraje Vysočina připravili seminář o životě a díle Jaroslava Foglara

| Autor: Slavomil Janov - Nashville | Rubrika: Akce | Vydáno dne: 27. 9. 2022 |

Oldskautský seminář Chotěboř 2022

Už půl druhého desetiletí se členové Kmene dospělých skautů a skautek Junáka z kraje Vysočina scházejí každoročně na seminářích s tematicky různorodým zaměřením na oldskautský program. Letošní seminář proběhl v Chotěboři s přitažlivým obsahem o životě a díle Jaroslava Foglara.
Bezmála čtvrt stovka účastníků (kromě oldskautů z Vysočiny přijeli i zájemci ze Středočeského kraje a Prahy) si formou přednášek, kvízů, soutěží či literárních ukázek připomněla odkaz spisovatele a legendárního skautského vůdce, jehož tvorba i celoživotní sepjetí se skautskými ideály poznamenaly už celé generace čtenářů a příznivců foglarovek.


Ač Kmen dospělých Junáka sdružuje ve svých řadách převážně skauty středního a staršího věku, také pro ně je Foglarovo dílo stálým zdrojem poučení a inspirace pro činnost klubů i aktivity jednotlivců. I proto byl Jaroslav Foglar – Jestřáb ještě za svého života, v roce 1996, oceněn nejvyšším oldskautským vyznamenáním – Řádem Zlaté syrinx.
Seminář hostila nově vybudovaná klubovna skautského střediska Doubravka Chotěboř. Není bez zajímavosti, že areál s klubovnou je v ulici nesoucí jméno zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka.
V úvodu setkání připomněl podrobně Jestřábův odkaz aktivní člen místního oldskautského klubu, zanícený foglarovec a také člen SPJF Vladimír Menšík. Ve více než hodinovém proslovu zmínil všechny významné mezníky spisovatelovy více než devadesátileté životní i skautské cesty. Uvedl řadu zajímavostí z jeho rozsáhlé literární a redaktorské práce i dlouholetého vedení skautského oddílu Dvojka. V klubovně byla zároveň připravena rozsáhlá výstava knih, časopisů, sborníků a dalších dokumentů, prezentujících šíři Foglarovy tvorby.
Na „úvodní slovo“ navázaly vtipné a originální vědomostní hříčky, které připravila Eliška Pavlíková – Hini. Ty dokonale prověřily foglarologické znalosti účastníků a došlo i na vyjímání ježka z klece. Průřez Foglarovým životem v kontextu jednotlivých tvůrčích etap zase představila Šárka Hronová – Rakša. Podnětný byl i její pohled na spisovatelovo dílo očima fundované knihovnice.
Možnost přispět svou „troškou do foglarovského mlýna“ pak měli i ostatní účastníci akce. V této části semináře tak byl předestřen například průnik Foglarova odkazu do mnoha sfér společenského života, či připomenut jeho vztah ke kraji středního Posázaví a Vysočině. V návaznosti na toto se rozvinula žhavá diskuse na pichlavé téma o současné podobě rekreačního areálu, který přiléhá k památné Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou. Řada foglarovců a skautů má totiž k „sepjetí“ areálu s kultovním tábořištěm Jestřábovy Dvojky v letech 1925 – 1945 značné výhrady.
Součástí programu semináře se stala i prezentace letošního významného edičního počinu Akademie Jaroslava Foglara – vydání sborníku Rychlé šípy 33, na který je navázána i řada herních a poznávacích aktivit a také podpora dobročinnosti.
Na závěr, při zpěvu několika foglarovských písní (My pluli dál a dál, Díky, Jane Fischere, Rychlé šípy, U mravenčí skály nebo Dík, pane Foglar), obdrželi účastníci semináře i pěkný sběratelský suvenýr – vypalované a malované „camrátko“ s faksimile Foglarova podpisu. Foto: Zdena Šulová, Hana Kaprálková a Slavomil Janov

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2022090015-oldskauti-z-kraje-vysocina-pripravili-seminar-o-zivote-a-dile-jaroslava-foglara.html