Foglarovské zajímavosti z nakladatelství Academia v roce 2023

| Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | Rubrika: Kniha | Vydáno dne: 13. 2. 2023 |

Zajímavé souvislosti nabízí badatelům života a díla Jaroslava Foglara nakladatelství Academia. Pro letošní rok připravilo ve svém edičním plánu dvě zajímavé knihy, které mohou doplnit souvislosti s okamžiky dětství a válečných let našeho oblíbeného spisovatele. První z knih přitom vyšla už v lednu.


Michal Jareš je autorem knihy Případ Clifton: Monografie jednoho sešitu. Kdo zná Jestřábův životopis, patrně ví, že spisovatel si v dětství vydělával mimo jiné přepisováním "cliftonovek." Podle autora knihy Cliftonka (nebo také „kliftonka“) je pojmenování, které se stalo – podobně jako označení „rodokaps“ – zástupným pro sešitové řady s uzavřeným obsahem a hlavním hrdinou Léonem Cliftonem. Již od svého vzniku byly přitom cliftonky (sešity jinak označené titulem Detektivní novelly) chápany jako četba velmi nízká, proti které by se mělo neustále bojovat. O oblibě sešitů ovšem svědčí to, že v mnoha reedicích vyšlo 275 sešitů. Kniha se věnuje nejen vzniku a popisu celého fenoménu detektivních sešitů u nás, ale přináší i zcela nepostradatelný a velmi podrobný katalog všech dostupných případů našeho prvního českého seriálového detektiva.


Knize je věnován rozhovor v Událostech v kultuře (ČT ART) - 13. ledna 2023.

PhDr. Pavel Suk, Ph.D. se dlouhodobě zabývá obdobím 1938–1968 a mediální manipulací a propagandou nacistického a komunistického režimu. Jeho nová kniha „Veďme mládež duchovně do Říše!“ aneb vybraná protektorátní periodika pro děti a mládež jako nástroj nacistické propagandy bude analyzovat projevy a možné dopady nacistické propagandy ve vybraných periodikách určených pro děti a mládež do 18 let. Z denních listů analyzoval dětské přílohy Národní politiky a Lidových novin. Z periodik vycházejících v první fázi protektorátu (do září 1941) zvolil časopisy Mladý hlasatel a Dětská neděle. Nacisté si byli vědomi, že většinu dospělých převychovat nejde, proto tak akcentovali výchovu české mládeže v nacistické ideologii. Za aktivní pomoci Emanuela Moravce a Františka Teunera inicioval Reinhard Heydrich vznik Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Nacistické propagandě naplno posloužila kuratorní periodika Zteč, Správný kluk a Dívčí svět a Knihovna pro mládež. Autor si také všímá mj. spolupráce Jaroslava Foglara s výše uvedenými periodiky.

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2023020012-foglarovske-zajimavosti-z-nakladatelstvi-academia-v-roce-2023.html