| STÍNADLA |
Bohousek Zde
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Panel Foglar a jiní na naučné stezce Radlice - Farkáň - Malvazinky

[ Autor: Pražská pobočka SPJF | zařazeno: 22. 7. 2022 | přečteno 1264 ]

Naučná stezka spolku Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně (EHSONF) má 11 zastavení a je dlouhá asi 3 km. Financovala ji ČSOB, a.s. 
Sdružení přátel Jaroslava Foglara doplnilo za přispění Skautské nadace Jaroslava Foglara naučnou stezku panelem navíc, který má symbolické číslo 13 a doplňuje obsah naučné stezky o foglarovské téma. O působení Foglara a skautingu v Radlicích není v obecném povědomí mnoho známo. Tento panel to alespoň trošku napravuje.

 

Panel Foglar a jiní vznikl díky zapojení členů turistického oddílu Táborový oheň v sousedském spolku EHSONF.  Před mnoha lety v září 1982 vznikl na Farkáně turistický oddíl v místě bydliště s názvem Táborový oheň, který měl v parčíku nedaleko hřbitovní zdi své poradní místo a totem s 13 zářezy Foglarových bobříků, které děti „lovily“ v 80. a 90. letech. Oddíl, byť organizován v Pionýru, byl od svého založení v kontaktu s Jaroslavem Foglarem a pracoval v souladu s jeho výchovnými principy. Oddílem prošly desítky dětí z okolí a některé jsou aktivní právě v sousedském spolku EHSONF, který realizoval naučnou stezku Radlice – Farkáň – Malvazinky.

 
 
V historii tohoto místa musíme jít ještě hlouběji, kdy oddíl Dvojka (Hoši od Bobří řeky) spisovatele a skautského vůdce Jaroslava Foglara – Jestřába měl v Radlicích svoji klubovnu – v letech 1949–1967. Nejdříve v „Domečku“ (č. 1 na ortofotu) v ďolíku na hřišti DTJ mezi dnešním plaveckým bazénem a školou (1949–51), potom ve „Srubu“ (2) v zahrádkách (1951–58; na přelomu let 1956–57, při opravě Srubu, ve zděném domku správce hřiště – U Rohlíčků) a nakonec na horním hřišti v šatnách (3) pod Brabenčákem (1958–67). Na konečnou tramvaje (4) před radlickou školu jezdil také v oddíle oblíbený tramvajový vlečný vůz č. 1313 linky č. 18.
 
 
Radlické působení Jaroslava Foglara by měla (brzy) také připomínat vyřezávaná Foglarova lavička na dětském hřišti (5) u bývalé tramvajové smyčky (4). Působení oddílu v Sokolu Radlice (později v TJ Dynamo Radlice) je popsáno ve Foglarově knize Poklad Černého delfína.
 
Samotný Farkáň je zajímavý působením skautského oddílu, který byl registrován ještě v únoru 1949 – rok po komunistickém převratu. Na Farkáně III č. 199/31 žil a pod tlakem STB tragicky zemřel skautský činovník, redaktor skautských časopisů a spolupracovník Jaroslava Foglara Josef Zikán – Bobr.
  

Skauting v této oblasti byl zastoupen ještě střediskem Mawadani, které mělo v letech 1990–95 klubovnu v prostorách ubytovny Motorletu (dnes hotel Albion). Skauting žije také v křesťanském Klubu Pathfinder, který se schází v modlitebně adventistů. Na hřbitově v Radlicích je pohřben skaut a politický vězeň Pavel Holý – Katuga (1927–2013).
 
ČSOB se inspirovala výchovným přístupem Jaroslava Foglara, když svůj někdejší poradenský program pro neziskové organizace nazvala Modrý život.  Stejný název dostala také internetová doména, která se v bance již nevyužívá. ČSOB v r. 2020 doménu modryzivot.cz přenechala zdarma Skautské nadaci Jaroslava Foglara. Právě Foglar celým svým dílem usiloval o mravní obrodu společnosti. Jeho Hoši od Bobří řeky, Rychlé šípy a další hrdinové mohou být stále inspirací i pro návštěvníky naučné stezky. Stačí mít jen silnou vůli a odhodlání...
 
Ke 13. zastavení nevede trasa naučné stezky. Foglara a jeho svět si musí nadšený čtenář jeho knížek nalézt sám.
 
 
 
Žádost o grant byla spolkem EHSONF podána v červnu 2019, ale to už některé práce na projektu byly odpracovány. Díky proticovidovým opatřením byla stezka v terénu osazena až v roce 2020.
Slavnostní otevření proběhlo 16. června 2020 u panelu č. 1 nedaleko budovy ČSOB. Za skautskou nadaci a SPJF tam Menhart pronesl tuto zdravici:
 
"Krásné dámy, vážení pánové – bankéři a sousedé. Dobré odpoledne

Jsem oddílovou přezdívkou Menhart a v roce 1975, kdy se dostavěly bytovky nahoře na stráni vedle hřbitovní zdi, jsem se tam s rodiči nastěhoval.

V roce 1982 jsme v těchto domech pro místní děti založili turistický oddíl – pracovně jsem mu říkal Stínadla na Farkáně.

Dnes na Farkáně pracuje občanský spolek, v jehož řadách jsou i bývalí členové našeho oddílu a tak se asi stalo, že, i když tu už nebydlím, byl jsem jako farkáňský patriot osloven s účastí v týmu, co stezku vytvářel.

Témata naučné stezky jsou různá a pestrá. Všiml jsem si ale, že o významném českém spisovateli a skautském vůdci Jaroslavu Foglarovi, který dlouhá léta působil v Radlicích, není zde ani zmínka. Je to málo známá skutečnost a ve spolupráci Sdružení přátel Jaroslava Foglara a Skautské nadace Jaroslava Foglara vznikl doplňující panel na toto téma. Je to takový „nášup“ k 11 zastavením naučné stezky. Zafinancovala jej skautská nadace a neopomněla zde zmínit velkorysé přenechání domény Modrý život ČSOB pro foglarovské výchovné záměry skautské nadace.

Zastaveních je 11 a toto zastavení navíc by mělo mít číslo 12, ale vy, kdo znáte Foglarovo dílo, musíte pochopit, že „jeho“ informační tabule musí nést magické číslo 13 – a to i za cenu vynechání dvanáctky.

Dokonce jsme v mapce ostatních panelů nepopsali ani cestu k tomuto 13. panelu. „Foglara“ si totiž musí každý najít sám, takže i cesta k tomuto foglarovskému zastavení je taková zkouška vůle, orientace a malé pátrání.

Jsem rád, že mohu za Skautskou nadaci Jaroslava Foglara a Sdružení přátel Jaroslava Foglara zde znovu poděkovat ČSOB za vstřícnost a farkáňskému občanskému spolku za přizvání a pochopení té třináctky při realizaci.

Přeji stezce mnoho návštěvníků, dlouhou životnost, snad i další zajímavá témata a hlavně přátelské ovzduší mezi sousedy, bankéři a spolkem."

 

Akademie Modrého života
O doméně Modrý život věděla PP SPJF již před rokem 2016, kdy se její členové hlásili do této aktivity ČSOB. Tehdy probíhal jarní běh Akademie Modrého života (v tématech: Rozvoj organizace a týmu a Komunikace a fundraising). Dle sdělení specialistky společenské odpovědnosti ČSOB byl inspirací k názvu této aktivity právě Modrý život Jaroslava Foglara. Postupně se tato aktivita v ČSOB transformovala do jiného systému s jiným názvem, takže domému modryzivot.cz již banka nepotřebovala a nadaci se podařilo v roce 2020 domluvit převod z ČSOB na Skautskou nadaci.

Co dál?
PP SPJF plánuje vyznačení části klubovny v "Domečku" v terénu. Dále chceme doplňovat text Foglar a jiní na spolkových stránkách o další "foglarovské a skautské" informace, které postupně objevíme. Bádáme v oblasti posledního odpočinku skautského vůdce Bobra Zikána, v archivu Sokola Radlice, kde našel na dlouhá léta Foglar s oddílem svůj úkryt, ale zajímavé je i téma registrace skautského oddílu v roce 1949.
Máte-li nějaké poznatky na téma Foglar a jiní v oblasti Radlic, Farkáně a Malvazinek, prosíme, kontaktujte PP SPJF na menhart@spjf.cz

Už nyní víme, že v Radlicích na smíchovském okraji byl známý foglarovsko-tábornický obchůdek ORIN a mohli jsme jej zmínit na panelu. Je to opačný kus Radlic - zmíníme jej alespoň na webu. Foglarovské výroky
"Rozsviťte si čaj!" - spiritista pan Pilgram mladému J. Foglarovi.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
Vyšlo od roku 2018...
19. 03. 2024
Počet komentářů: 24

Ocenění a vyznamenání pro Jaroslava Foglara
16. 04. 2024
Počet komentářů: 9

Jan Trojan - Roy: "Foglarovo dítě"
19. 03. 2024
Počet komentářů: 5

Saturnin a Stínadla - aneb Setkání Lídy Baarové a Adiny Mandlové v Havlově vaně
04. 04. 2024
Počet komentářů: 1

Foglarovskou ročenku 2023 bude distribuovat skautská nadace
16. 04. 2024
Počet komentářů: 1

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .