| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Internetem se šíří mail o Skautské nadaci Jaroslava Foglara

[ Autor: Bohoušek | zařazeno: 14. 8. 2003 | přečteno 1425 ]

Formou spamu, či „řetězového mailu“ šíří členové Správní rady SNJF informační mail o aktivitách Skautské nadace Jaroslava Foglara. Považujeme jej natolik zajímavý, že jej zveřejňujeme v následujících řádkách a bez komentáře na Bohouškovi.

Dobrý den, jménem Skautské nadace Jaroslava Foglara Vám píšeme s nabídkou podílet se společně s námi na výchově dětí a mládeže. Prosíme Vás o přečtení dalších řádek, kde se dozvíte, co je naším posláním a jak nám můžete pomoci. Děkujeme. Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D. předseda Nadační rady Skautská nadace Jaroslava Foglara Ing. Ivo Brzobohatý předseda Správní rady Skautská nadace Jaroslava Foglara
Vážená paní, vážený pane! Tento dopis je odrazem skutečnosti, že někdo z lidí Vám osobně známých usoudil, že jste pro něj vhodným adresátem. Dopis sice patří mezi tzv. řetězové dopisy, ale má být předáván jen mezi lidmi, kteří se osobně znají. Jeho prostřednictvím se na Vás obrací Skautská nadace Jaroslava Foglara. Posláním nadace je podporovat mimoškolní výchovu dětí a mladých lidí v duchu skautských ideálů. V loňském prvním roce své existence nadace finančně podpořila několik desítek projektů, nejvíce se jich zúčastnilo grantového programu Dobré skutky. Dětské oddíly se do tohoto programu hlásí s akcemi, jejichž cílem je udělat něco dobrého pro druhé: čištění potoka, obnovení vyhlídky na turistické stezce, výroba adventních věnců pro staré lidi. Oddíly dostávají od skautské nadace peníze na drobný materiál, dopravu, nářadí. Přidávají k tomu desítky a stovky hodin dobrovolné práce a učí kluky a holky, že má smysl snažit se o lepší svět. Nadaci řídí správní rada a nadační rada. Mezi členy nadační rady jsou i významné osobnosti veřejného života, mj. doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně Akademie Věd ČR a doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie Věd ČR, který je také jedním z těch, kteří do nadačního jmění darovali vlastní finanční prostředky. Hospodaření nadace za rok 2002 bylo podrobeno auditu KPMG, která patří mezi přední světové firmy v této oblasti a pro nadaci jej provedla zdarma. K vedení hospodaření neměl auditor žádné výhrady. Je snad dobré upozornit i na skutečnost, že nadace vznikla až poté, co se rozhořely spory o dědictví po Jaroslavu Foglarovi a že těchto sporů se nadace neúčastní. Nadace se hlásí především k duchovnímu odkazu tohoto legendárního spisovatele: prostřednictvím jeho knih se ideál skautského života zachytil v srdcích chlapců a děvčat jako touha po správném životě. Pokud máte dobrou vůli nám pomoci, dovolte abychom Vám nabídli několik možností: 1) Získejte více informací o nadaci - na www.skautskanadace.cz najdete Výroční zprávu za rok 2002, podrobnosti o jednotlivých grantových programech a podpořených projektech a mnoho dalších informací. 2) Podpořte nadaci finančně ; i částky v řádu stovek korun pomohou uskutečnit další projekty. Číslo bankovního účtu je uvedeno na konci tohoto dopisu.Na webových stránkách www.skautskanadace.cz najdete formulář darovací smlouvy, kterou s Vámi rádi uzavřeme, smlouvu stačí poslat e-mailem na adresu nadace. 3) Podpořte nadaci věcným plněním - nadace hledá partnery zejména pro oblast tisku. 4) Staňte se dobrovolnými spolupracovníky nadace. Množství práce, které musí zatím zvládat jen malý tým lidí, začíná přesahovat naše možnosti. Potřebujeme spolupracovníky na tvorbu materiálů a dokumentů nadace; spolupracovníky, kteří budou vypracovávat posudky k předkládaným projektům; spolupracovníky, kteří nám pomohou se sháněním dalších finančních prostředků či dalšími úkoly. 5) Předejte tento dopis dál. Zamyslete se, kdo z Vašich přátel, známých, spolužáků či spolupracovníků považuje výchovu dětí a mládeže za důležitou, kdo z nich by mohl jakýmkoliv způsobem skautské nadaci pomoci. Třeba alespoň tím, že informaci o ní předá zase dál. Neziskový sektor je závislý na tom, aby se o jeho aktivitách vědělo, aby lidé pro ně měli pochopení a aby je tu a tam někdo finančně podpořil. Až budete tento dopis posílat dále (a v to pevně doufáme), připište prosím na jeho začátek krátký vzkaz pro toho, komu jej budete posílat. Nechceme, aby naše poselství bylo vnímáno jako anonymní kampaň, ale spíše jako štafeta, kterou si přátelé předávají z ruky do ruky. Děkujeme Vám za Váš čas a za to, co snad pro nadaci uděláte a dovolte, abychom Vám popřáli hezký den. Skautská nadace Jaroslava Foglara Skautská nadace Jaroslava Foglara Kancelář: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Tel.: 234 621 451 E-mail: snjf@snjf.cz Bankovní spojení: GE Capital Bank a.s, č. ú. 161 936 512/0600 IČO: 25 96 80 68 www.skautskanadace.cz Máte-li nějaké pochybnosti o autentičnosti tohoto dopisu, najdete jej i na adrese www.skautskanadace.cz.

Související články:
Před deseti lety skončily spory o majetek Jaroslava Foglara (18.12.2022)
Nadace Jaroslava Foglara v likvidaci a Skautská nadace Jaroslava Foglara se sloučily (16.09.2020)
Rozhovor s předsedou správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara Tomášem Šídlem o aktuálním stavu přebírání pozůstalosti po Jaroslavu Foglarovi (25.01.2017)
Junák: Slavíme – Foglarovo dědictví bude v našich rukách (19.10.2014)
Co se nyní děje s dědictvím po Jaroslavu Foglarovi? (15.03.2013)
Skauti se hlásí o dědictví po Jaroslavu Foglarovi (19.12.2012)
Soudní spor o dědictví Jaroslava Foglara definitivně rozhodnut! Komu však majetek skutečně připadne? (18.12.2012)
Zemřel Petr Foglar, synovec Jaroslava Foglara (23.05.2012)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aneb Kdy se vyplní poslední vůle Jaroslava Foglara? (25.01.2012)
ČTK 16. 9.: Spor o Foglarovu závěť zamíří k Nejvyššímu soudu (16.09.2009)
Další rok v zákrutech paragrafů aneb Co nového v soudním sporu o závěť Jaroslava Foglara (10.06.2009)
Shrnutí dosavadních sporů o Foglarovo dědictví (08.10.2008)
IDnes: Soud počtvrté rozhodl o Foglarově dědictví, přiřkl ho nadaci (05.05.2008)
Jak viděl Jaroslav Foglar před 12 lety na závěť aneb Po dvou letech opět u soudu (23.04.2008)
Když docházejí náměty na titulky aneb Opět o sporu nad závětí Jaroslava Foglara (23.07.2007)
Dědictví Jaroslava Foglara aneb Hledání pravdy po jedenácti letech (29.06.2007)
Již je před rozhodnutím žaloby o dědické právo Jaroslava Foglara, ale … ale ještě ne tak docela. (20.02.2007)
Viděl(?!) – Neviděl(?!) … Jak pokračuje soudní řízení ve věci dědictví po Jaroslavu Foglarovi? (26.09.2006)
No to se ví, zase se sejdem … aneb Opětovné odročení soudního řízení o dědictví J. Foglara (27.04.2006)
Závěti Jaroslava Foglara je přesně deset let. Vejde v platnost na autorovy jmeniny? (27.04.2006)
Znalecký posudek z oboru psychiatrie ve prospěch Jaroslava Foglara (21.04.2006)
U soudu s psychiatrem aneb Byla poslední vůle Jaroslava Foglara skutečně jeho vůlí? (20.04.2006)
Jak dále ve sporu o pozůstalost Jaroslava Foglara aneb Až nadejdou vlažné jarní dny … (18.01.2006)
Za závětí Jaroslava Foglara aneb Volným krokem na podzimní procházku do Bohnic (03.11.2005)
Po čtvrté u soudu... aneb Ranní rychlost na krátkou trať (26.08.2005)
„Zánovní motocykl dám tomu, kdo mi opatří zdravotní kartu Jaroslava Foglara“ aneb Souzení, soužení (nikoliv však souznění) za dveřmi č. 312 (20.05.2005)
Rozsouzený spor? Kdy zmizí otazník(y) nad soudním rozhodnutím o dědictví po J. Foglarovi? (19.04.2005)
Tři … dva … jedna … zpět!: Soudní spor o Foglarovo dědictví znovu v roce nula aneb Na návštěvě u Spejblů a Rychlých šípů (09.02.2005)
Když natočíme jistou závěť tak, aby vyčnívala z obálky určitým jejím otvorem … aneb Znovu slyšme jménem republiky … (01.02.2005)
Dojde na Krabičku poslední záchrany? aneb Foglarovo dědictví zas a znova u soudu (16.07.2004)
Dojde na Krabičku poslední záchrany? aneb Foglarovo dědictví zas a znova u soudu (16.07.2004)
Česko hledá SuperSpor aneb Foglarovo dědictví dnes opět u soudu (12.05.2004)
Foglarovo dědictví - opět den první (11.03.2004)
Provolání Na obranu osobnosti a duchovního odkazu Jaroslava Foglara (01.03.2004)
Noviny píší o soudu (17.09.2003)
Ve sporu o platnost Foglarovy závěti rozhodnuto (16.09.2003)
Rozhodne soud v září? (28.08.2003)
Dědictví: Jaký byl zdravotní stav Jaroslava Foglara? (06.06.2003)
Znesvěcování legendy pokračuje (30.01.2003)
O čem jsem v roce 2002 nepsal? (20.12.2002)
Městský soud zrušil rozhodnutí nižší instance v záležitosti Foglarova dědictví (02.08.2002)
Výkonný výbor SPJF reagoval na článek v Reflexu (23.07.2002)
... tohle Foglar nikdy nenapsal (15.07.2002)
Kauza agenta Šípka pokračuje (08.07.2002)
Kdo je? (21.06.2002)
Přečteno: Spor o Foglarovo dědictví pokračuje (19.12.2001)
Stránky FOGLAR.STB.CZ jsou stále přístupné (18.12.2001)
Foglarovo dědictví stále v rukách soudu (08.01.0202)Foglarovské výroky
„336 bedniček! U všech všudy, to je už hezká hromádka! Kde je budeme shánět, to nevím!“ - Pavel k Ludvovi po výpočtu pro stavbu chaty v Jezerní kotlině.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .