| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
20 let s vámi
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Bohoušek doporučuje
Počet návštěvníků
Počet návštěv od 29. 8. 2000
počet návštěv

S Rychlými šípy na stezce přátelství, cti, dobrodružství a legrace. V říjnu vyjde jubilejní desátý svazek Klasických komiksů Marko Čermáka

[ Autor: Milan Lebeda - Alpín | zařazeno: 12. 9. 2019 | přečteno 1813 ]

Rychlé šípy – klub Mirka Dušína, Jarky Metelky, Jindry Hojera, Červenáčka a Rychlonožky, pětice nerozlučných kamarádů, kteří mají smysl pro přátelství, čest, dobrodružství a legraci přivedli na svět již před více než osmdesáti lety spisovatel Jaroslav Foglar a kreslíř Jan Fischer. Od té doby jejich klukovská dobrodružství ve městě i v přírodě nenechávají v klidu už několik generací nadšených čtenářů.
Před půlkou století vdechl nový výtvarný život Rychlým šípům tehdy začínající kreslíř Marko Čermák – kterého 14. 2. 2020 na narozeninovém dortu čeká osmdesát svíček – a jejich cesty se již nikdy nerozdělily.
Jubilejní desátý svazek Klasických komiksů Marko Čermáka vychází u příležitosti těchto nedávných či nadcházejících výročí a právě jim je věnován.
Přináší vůbec poprvé souborné vydání všech částí kultovního seriálu, které výtvarník M. Čermák v letech 1968-1971 a 2009 podle scénáře Jaroslava Foglara nakreslil.
Kniha je obohacena originálními ukázkami seriálových scénářů J. Foglara včetně jeho nákresů, Foglarovým nikdy nezveřejněným pojednáním z roku 1970 Jak se dělají Rychlé šípy a je doplněna ediční poznámkou k historii seriálu.
Limitovaná část nákladu navíc obsahuje pamětní list k tomuto prvnímu soubornému vydání podepsaný Marko Čermákem, osm záložek s výjevy ze seriálu a pohlednici Rychlých šípů od téhož kreslíře.
Kniha vychází 1. 10. 2019 v Nakladatelství Václav Vávra.


Nakladatelství již přijímá předobjednávky:
http://www.intercrosse.eu/interkros/eshop/0/0/5/195-J-FOGLAR-M-CERMAK-RYCHLE-SIPY//description#anch1
Cena je 399 Kč.S Rychlými šípy se čtenáři poprvé setkali 17. 12. 1938 v 7. čísle IV. ročníku dětského týdeníku Mladý hlasatel vydávaného nakladatelstvím Melantrich. Jaroslav Foglar coby autor námětů a scénářů seriálu si k výtvarné spolupráci přizval Jana Fischera, který se na tvorbě seriálu podílel až do dubna 1941, kdy několik posledních příběhů před zákazem vydávání časopisu okupačními úřady ilustrovali Václav Junek a Bohumír Čermák. Poslední číslo Mladého hlasatele vyšlo 17. 5. 1941 a dva připravené příběhy V. Junka jakož i dva B. Čermáka již nemohly být otištěny.

Po vynucené přestávce se další (čtyři) příběhy Rychlých šípů po II. světové válce objevily od 28. 2. 1946 v 13. čísle 28. ročníku časopisu Junák, aby se od pátého pokračování usídlily v týdeníku Vpřed (9. 4. 1946, 18. číslo I. ročníku), kde vycházely do dalšího vnuceného ukončení seriálu 6. 7. 1948 v 45. čísle III. ročníku Vpředu. V tomto období s výjimkou jediného příběhu od Bohumíra Čermáka (nakresleného však ještě v éře Mladého hlasatele) byl kreslířem výhradně Jan Fischer.

Třetí etapa Rychlých šípů pozvolna přišla v druhé polovině 60. let a vyvrcholila začátkem 70. let. Do ní již výtvarně vstoupil Marko Čermák. Čekání čtenářů na nové příběhy však bylo v té době – nikoliv vinou kreslíře – velmi dlouhé a také proto se u ní zastavíme podrobněji.
V regionálním Ostravském kulturním zpravodaji od září 1966 do srpna 1967 jako vkládaná příloha vycházely vždy dva starší příběhy Rychlých šípů. Nebývalý zájem čtenářů přivedl vydavatele PULS Ostrava k vydávání samostatných sešitů Rychlých šípů. První vyšel v listopadu 1967. Sešitová vydání postupně otiskovala starší předválečné a poválečné příběhy.
Mezitím došlo v roce 1968 k obnově organizace Junák a tím i časopisu Skaut – Junák. Jeho nulté číslo z června 1968 nabídlo jeden ze starších příběhů Rychlých šípů, stejně tak jako dvojčíslo 1-2 v září. V něm redakce uvádí: „Narodí se Rychlé šípy?... Snad nejvíce dotazů došlo na Rychlé šípy, čtenářskou lásku malých ale i velkých. Zda se budou opravdu otiskovat, … jestli se vrátíme ke starým příběhům jako Ostravský kulturní zpravodaj, nebo zda Jaroslav Foglar napíše zbrusu nové příběhy...? Největší starostí čtenářů i redakce je otázka, kdo by měl Rychlé šípy ilustrovat, když původní autor-kreslíř dr. Fischer před několika lety zemřel. … Jaroslav Foglar - Jestřáb se jen usmívá: Nestarejte se, nestrachujte se, něco už se zrodilo, hýbe se to doma na poličce ve skříni a je to netrpělivé jako vy. Inu jen ten malíř! Krapítek pohádkové živé vody by to potřebovalo...“ Říjnové dvojčíslo 3-4 předkládá čtenářům k oznámkování ukázky dvou autorů označených jako Alfa a Omegon a píše: „Kouzelné oživování Rychlých šípů pokračuje. Podaří se? Desítky nákresů putují k spisovateli Jaroslavu Foglarovi a na náš redakční stůl. Ani živá voda z pohádek nepomáhá. Náš velký bratr Jestřáb vrtí záporně hlavou a smutně konstatuje 'To nejsou mé Rychlé šípy'.“ A potom už listopadové dvojčíslo 5-6 otiskuje po dvacetileté přestávce zbrusu nový příběh Rychlé šípy pomáhají starým lidem a dodává: „... Jakou známku dáte Čermákovi? Od tohoto malíře jsou dnešní nové Rychlé šípy a my jsme zvědaví, jak je oceníte vedle Alfy a Omegona. Záhady přestávají být záhadami – Rychlé šípy tedy nestárnou. Padesát, sto, sto padesát pokračování? Odpověď dá Jaroslav Foglar a Marko Čermák.“ Ovšem naznačenou odpověď dali Jaroslav Foglar a Marko Čermák až mnohem později a v jiném časopise. Šéfredaktor Skauta-Junáka v jeho dvojčísle 9-10 z ledna 1969 ještě píše: „Žel! Mnoho čtenářů si povšimlo, že jsme neotiskli pokračování nových Rychlých šípů. Nermuťte se, přátelé, a trpělivě vyčkejte na „řádění“ svých sympatických seriálových kamarádů v některém z příštích čísel. Nový kreslíř Marko Čermák je denně připraven, ale autor textů Jaroslav Foglar se vám všem omlouvá za to, že při své časové vyčerpanosti poskytne pokračování až příště. Marko vám zatím nakreslil seriál jiný. Jistě jste jej už našli.“ Tím seriálem bylo Psáno na březové kůře... a Rychlé šípy se v Skautu-Junáku už více neobjevily.
Oproti tomu vydávání sešitů Rychlé šípy v Ostravě i nadále pokračovalo a po vyčerpání všech předválečných a poválečných příběhů z časopisů Mladý hlasatel, Junák a Vpřed došlo konečně i na otiskování nových Čermákových kreseb. Stalo se tak v sešitě č. 2/9 II. ročníku v dubnu 1970.

Tuto kresebně ucelenou sérii v podání Marko Čermáka lze však rozdělit na tři skupiny podle způsobu zadání od scénáristy Jaroslava Foglara.
Jednu skupinu tvoří několik příběhů nově překreslených případně navíc ještě upravených, které původně vyšly v Mladém hlasateli či Vpředu, a Marko Čermák je po svých předchůdcích na pokyn Jaroslava Foglara vytvořil znovu.
Další skupina příběhů vznikla poněkud netradičně. Jaroslav Foglar, v krátkém období úplného uvolnění jeho tvorby mimořádně pracovně vytížený, vzal zavděk přepracováním svého staršího seriálu Kulišáci kresleného Jiřím Kráslem. Ten vycházel v letech 1963-1966 v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců. Autor většinu původních příběhů přepracoval a řadu z nich rozšířil.
Poslední skupinu již tvoří příběhy vzniklé na základě nových originálních scénářů.

Nadějná a usilovná spolupráce zavedeného spisovatele a začínajícího kreslíře však netrvala příliš dlouho. Nastupující poměry ve společnosti opět vyřadily dílo Jaroslava Foglara z knihoven a edičních plánů nakladatelství. S příběhy Rychlých šípů se tak čtenáři mohli setkat naposled v červnu 1971, kdy vyšel sešit Rychlé šípy č. 9/16.
Oba autoři měli v té době do tisku připraveno ještě dalších sedm příběhů, ty se však ke čtenářům dostaly až na podzim roku 1986 v malonákladové účelové publikaci Píseň úplňku a to pouze v černobílé reprodukci. Barevného uvedení se těchto sedm stránek dočkalo přesně po dvaceti letech v I. ročníku časopisu Hlasatel v č. 1-7 mezi březnem až červnem 1991.

Změna společenských poměrů v listopadu 1989 umožnila opět bez jakéhokoliv omezení Jaroslavu Foglarovi volně publikovat, čehož přes relativně vysoký věk v rámci svých, nejen tvůrčích, sil využil. Avšak k novým příběhům Rychlých šípů – svému nejslavnějšímu dílu – se již nevrátil. V říjnu 1998 ještě Jaroslav Foglar, narozený 6. 7. 1907, s nadšením pokřtil první souborné knižní reprezentativní vydání Rychlých šípů z nakladatelství Olympia. Dne 23. 1. 1999 autor nejen Rychlých šípů zemřel.

Jednotlivá pokračování příběhů jsou v tomto svazku řazena tak, jaké bylo pořadí při jejich prvním vydání v letech 1970-1971 a 1986 respektive 1991.

V tomto vydání jsou reprodukovány výhradně originály kreseb přesně v podobě odevzdávané před půl stoletím autorem. Pro znalce Rychlých šípů a foglarovské badatele tak může být zajímavé porovnat autorský originál s vytištěnou podobou již v prvních sešitových vydáních v letech 1970-1971, ale souběžně i v III. díle souborného vydání v roce 1971, o dalších vydáních nemluvě, kdy všude ještě docházelo k rozdílným drobným úpravám při předtiskové přípravě. Pozornost zájemců se může soustředit například na některé odlišnosti v barvě názvů příběhů, v barevnosti či nebarevnosti drobných kreseb u názvů příběhů, na existenci uvozovek v názvech příběhů, barevné odlišnosti u některých jednotlivých okének a další detaily.

V roce 1970 Jaroslav Foglar vytvořil pojednání Jak se dělají Rychlé šípy, ve kterém podrobně popisuje způsob vzniku kresleného seriálu a svoji spolupráci s Marko Čermákem. Podle dostupných informací text nikdy nevyšel a čtenáři se tak s ním v originální strojopisné podobě mohou v knize seznámit poprvé.

Do tvůrčí dílny Jaroslava Foglara lze nahlédnout ještě detailněji – v ukázkách scénářů i s jím předkreslenými složitějšími situacemi.

Svůj poslední příběh Rychlých šípů (Rychlé šípy u železničního mostu) Jaroslav Foglar nikdy nespatřil. Jeho scénář v období 1970-1971 zůstal, jako jediný, nevyužit a nenakreslen, založený v deskách se všemi ostatními staršími scénáři. Po dílčích úpravách předlohy Jiřím Stegbauerem a Marko Čermákem byl příběh nakreslen a publikován roku 2009 ve Sborníku nezávislých foglarovců č. 1 z nakladatelství Ostrov. Tím se definitivně uzavřela éra kresleného seriálu Rychlé šípy Jaroslava Foglara tvořená opravdu samotným autorem.


Přes vzdálenost mnoha desítek let od prvního uvedení Rychlých šípů do světa se věrná pětice kamarádů dostává k starším i novým čtenářům opakovaně a vždy jde znovu o milé setkání, protože rychlošípovský smysl pro přátelství, čest, dobrodružství a legraci je inspirující, nakažlivý a věčný.
Snad takovým starým dobrým, nebo i úplně prvním, ale hlavně milým setkáním bude i tato kniha.

Rychlé šípy stojí opět na začátku dlouhé řady svých příhod – přidejme se k nim...


Související články:
Novinky.cz (14. 5. 2020): Dobrodružný svět posledního romantika (03.06.2020)
Z autogramiády Marko Čermáka (19.05.2020)
Výstava k osmdesátinám Marko Čermáka bude prodloužena do 30. května (10.05.2020)
Prohlídka výstavy Marko Čermáka okem kamery pořadu České televize (Z metropole) (22.03.2020)
Z březnového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 3. 2020 aneb zprávy z výstavy Marko Čermák / 80 let (14.03.2020)
O výstavu Marko Čermáka je zájem (10.03.2020)
Marko Čermák / 80 let - zahájeno! (08.03.2020)
Kreslíř Rychlých šípů slaví osmdesátiny (04.03.2020)
Pozvánka na výstavu k 80. narozeninám Marko Čermáka (01.03.2020)
Romantické paběrkování. Výbor povídek a článků Marko Čermáka (14.02.2020)
Soubor 12 kreseb k 80. narozeninám Marko Čermáka právě vyšel (12.02.2020)
Lidovky.cz (3. 8. 2019): Pracuju už jen na tom, co mi dělá radost, bilancuje kreslíř Rychlých šípů Marko Čermák (12.08.2019)
S Marko Čermákem od Rychlých šípů po Babičku (01.08.2019)
Modrá pětka: Záhada staré tvrze a další příběhy. Vychází devátý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (16.12.2018)
Půl století dlouhá barevná stezka Marko Čermáka (10.12.2018)
ČRO Radiožurnál (15. 9. 2017): Kreslil jsem čtyřiadvacet stran komiksu za měsíc, vzpomíná Marko Čermák na Rychlé šípy (15.09.2017)
iDnes.cz (16. 6. 2016): Peníze z Rychlých šípů jsem musel dávat Foglarovi, říká kreslíř Čermák (17.06.2016)
Idobnet.cz: Čermák: „Brdy miluji už víc než padesát let.“ (11.05.2016)
Modrá pětka za Zlatou peřejí: Vychází osmý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (09.05.2016)
Družina Čápů, Psáno na březové kůře, T. O. Sedmdesátka, Tábor ve Žlutých skalách. Vyšel sedmý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (25.06.2015)
Praha je oblepená plakáty Marko Čermáka. Zvou na koncert skupiny Monkey Business (13.04.2015)
Poslední romantik Marko Čermák slaví 75 let (14.02.2015)
Paměti Marko Čermáka Poslední romantik v druhém doplněném vydání (23.12.2014)
Safírová stezka, Tom a Péťa, Záhada smaragdového jezírka. Vyšel šestý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (10.07.2014)
Paběrky otevřely Romantickou stezku Marko Čermáka (10.04.2014)
Výstava Romantická stezka Marko Čermáka (06.04.2014)
Plamínek, Boj o zlato. Vyšel pátý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (23.03.2014)
Rover Hogan, Tři kluci. Vyšel čtvrtý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (04.12.2013)
Walitaka. Vyšel třetí svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (08.07.2013)
Modrá pětka na stezce dobrodružství zamířila znovu k čtenářům (29.05.2013)
Známku ke století českého skautingu vytvořil Marko Čermák (15.04.2012)
Marko Čermák v Ozvěnách osadních ohňů 6. 12. v Country Radiu (06.12.2011)
Deník 22.10.2011 s přílohou Moje rodina: Návštěva u Marko Čermáka – Nejlíp je mi ve srubu (22.10.2011)
Výstava Malíři podbrdského kraje ve Všeradicích je prodloužena do konce září (14.09.2011)
Výstava Malíři podbrdského kraje ve Všeradicích představí také Marko Čermáka (13.07.2011)
TV program Magazínu Dnes 14. 4. 2011: Profil: Marko Čermák - Kreslil Rychlé šípy (14.04.2011)
ČT 1 15. 4. 2011: 13. komnata Marko Čermáka (29.03.2011)
Marko Čermák v Ozvěnách osadních ohňů 23. 11. na Country radiu (22.11.2010)
Květy: Od banja k Rychlým šípům (a zase zpátky) (02.10.2010)
Osobnosti na ČT24: "Nebýt to Rychlé šípy, asi bych to nedělal," říká Marko Čermák (02.10.2010)
Marko Ćermák byl přijat do Akademie Jaroslava Foglara (21.09.2010)
Loučení s Posledním romantikem v podvečer 21. září. Ve středu 22. září 2010 končí výstava Marko Čermáka v Muzeu Karlova muzeu v Praze (16.09.2010)
ČT24 15. 9. 2010: Před půlnocí - Rychlé šípy se vrací, Marko Čermák (16.09.2010)
Výstava Marko Čermák: Poslední romantik bude ukončena 22. září! (07.09.2010)
Naše rodina č. 26: Marko Čermák – Všechno. Co mám rád: přírody, banjo, Rychlé šípy (24.06.2010)
Výstava Marko Čermák: Poslední romantik je prodloužena do 28. 10. (22.06.2010)
ČT 18. 6.: Marko Čermák hostem Barev života (16.06.2010)
Rozhlasová hodinka s Marko Čermákem 10. 6. na Regině (09.06.2010)
Českokrumlovské Dobrodružství Lenky a Vítka s ilustracemi Marko Čermáka (08.06.2010)
Křest třinácté „foglarovské“ turistické známky se uskuteční v Muzeu Karlova mostu 22. května (16.05.2010)
Potlach u Karlova mostu přeložen na 9. června 2010 (11.05.2010)
Beseda s Marko Čermákem a křest CD Tajemství Velkého Vonta 26. 4. v Muzeu Karlova mostu (19.04.2010)
Marko Čermák v Českém rozhlase (14.04.2010)
Kalendář Marko Čermák 2011 (14.04.2010)
Z vernisáže Posledního romantika (13.04.2010)
Výstava Marko Čermák: Poslední romantik (02.04.2010)
Knižní „akciovka“ Marko Čermák: Poslední romantik (19.02.2010)
Víkend Marko Čermáka 13. a 14. 2. na Countryradiu (10.02.2010)
Poslední romantik – výběrové hudební dvojalbum jubilanta Marko Čermáka právě vychází (10.02.2010)
Čermákova mapa Brd – Hřebenů připomíná J. Foglara a skautský přechod Brd (20.05.2009)
Marko Čermák hovořil o Rychlých šípech (06.04.2009)
ct24.cz: Marko Čermák raději kreslil Bratrstvo kočičí pracky (18.12.2008)
Vršovická beseda s Marko Čermákem o Rychlých šípech (04.12.2008)
Romantik prošlých časů Marko Čermák slaví 65. narozeniny (14.02.2005)
Na výstavě Marko Čermáka přibyly ještě další obrazy (10.09.2004)
Za obrazovou romantikou Marko Čermáka do Řevnic (13.08.2004)
Výstava kreseb Marko Čermáka v Řevnicích se blíží (04.08.2004)  Reklama
Foglarovské výroky
Svátek má Bořivoj
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
13 otázek - kvízy
Poslední komentáře
Adidas
"Tan Nike Air Force 1 Wholesale NFL jerseys from China Cheap team jerseys Chicago bears clothing Adidas soccer jerseys wholesale Jordan ... "
Náhodné foglarovské zážitky
Souhlasím
" s Krizmenem a s Winogou. Menhart stojí za celou řadou foglarovských akcí - výprav, her, soutěží, naposledy letos ve Sluneční zátoce, nebo l ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Pojďte se podívat 6m pod ulici Řásnovka, kde probíhá
"naprosto unikátní stavební akce: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/podi vejte-se-do-stok-pod-prahou-kde-se-opravuje-nejsta rsi-cast-ce ... "
Jiří Grus kreslí do knihy Záhada hlavolamu Mirka Dušína
Má problémy se sebou, tak otravuje život druhým
"Tyhle řeči proti M. a proti Nadaci a Sdružen (a proti Albatrosu, proti p. Šantorovi atd.)í vede stále tentýž člověk, akorát mění přezdívky ( ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Také nesouhlasím
"Menharta také znám jako člověka, který se opravdu snaží a bez něj by velká část akcí, které proběhly v Praze a okolí, se vůbec neuskutečnila ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Nesouhlasím
"Rád bych se na tomto místě Menharta zastal. Letos to bude třicet let, co se známe. Menhart má po ta léta celou řadu originálních nápadů, dík ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Opět to podstatné
"Nebýt toho, že celá akce je nepovedenou menhartovinou, nevznikl by ani další balast kolem kůrovcové kalamity ve Sluneční zátoce. Stejně jako ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Kůrovec
"Jenom pro upřesnění, pan Jeřábek řekl mohu si požádat o dotace. Nikde nečtu požádám si o dotace. Přesně tímto způsobem dochází k problémům, ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Poděkování za doplněné vydání Jurovi a Pedrovi
"Děkuji tímto velmi Jurovi Stegbauerovi a Jiřímu Zachariášovi - Pedrovi, za to, že díky nim vyšlo rozšířené vydání knížky "Stoletý hoch ... "
Stoletý hoch od Bobří řeky. Vychází druhé doplněné vydání knihy Jiřího Zachariáše
dotace
"Ještě bych připomněl tento odstavec: Obnovovat porosty se chystá i vlastník lesů podél zátoky. Chce ale postupovat postupně a podle vlast ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
typická menhartovina
"„Mrzí nás, že to dospělo k takovému nedorozumění. S majiteli jsme jednali a byli jsme s nimi domluveni. Bohužel, jak se o sbírce a brigádách ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Ad Reflex
"Já taky viděl jen obálku a prezentaci Reflexu na FB, kde je jasně deklarováno, že jde o parodii, aneb "jak by vypadaly dnešní Rychlé ší ... "
U rodného domu, 6. 7. 2020
ad setkání
"Zásluhou přítomných, ale hlavně Slávka a Alpína to bylo opravdu mimořádně vydařené setkání, protože bylo nabité na (pro mě) nové informace. ... "
U rodného domu, 6. 7. 2020
H@džimu pevné zdr@ví a kdo byl J@n Tlesk@č?
"Úvodem musím přiznat, že Dvorského kniha Mýtus o Stínadlech je z mého hlediska "prázdninově řečeno" koronavirově nebezpečná ... K ... "
Vlastislav Toman - 91
Poděkování
"Díky, Bohoušku, že jsi nezapomněl! I když já na Tebe občas zapomenu, připomínám si často Tvoji existenci a působení. Měj se - a vydrž! Had ... "
Vlastislav Toman - 91
bez titulku
"Dle popisu je ten obrázek evidentně parodie. Schválně jsem se na něj podíval na webu Reflexu a podle dalších obálek to dělají skoro pořád. Č ... "
U rodného domu, 6. 7. 2020
Panebože, to je hloupost
"Podíval jsem na na nové číslo Reflexu jen na internetu, ale to mi stačí. Ta obálka je projev přihlouplosti. Těm multikulturialialistům není ... "
U rodného domu, 6. 7. 2020
Reflex
"Tak jsem si byl dnes dopoledne koupit Reflex. No, nebýt toho, že rád zařadím do sbírky cokoliv, co se týče díla Jaroslava Foglara, tak ta je ... "
U rodného domu, 6. 7. 2020
Za dobrotu na žebrotu
"Proč Nezávislý foglarovec neuvede přezdívku, kterou užívá běžně jinde? (To je řečnická otázka.) Za dobrotu na žebrotu a jako by Sdružení ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
Reflex 29/2020 s obálkou s "Rychlými šípy"
"Týdeník Reflex č. 29/2020 (vyšlo 16. července 2020) otiskuje na titulní straně kresbu "Rychlých šípů" jako ilustraci k tematickým ... "
U rodného domu, 6. 7. 2020
Reflex 29/2020 s obálkou s "Rychlými šípy"
"Týdeník Reflex č. 29/2020 (vyšlo 16. července 2020) otiskuje na titulní straně kresbu "Rychlých šípů" jako ilustraci k tematickým ... "
U rodného domu, 6. 7. 2020
Kůrovec kůru kouše
"Tak, a Menhart a jeho "hurá-aktivity" dostaly od Miroslava Janouška a spol., co jim patří. A Sdružení přátel Jaroslava Foglara se ... "
Idnes.cz (9. 7. 2020): Brigády ve Sluneční zátoce nechceme, odmítají foglarovce majitelé lesů
bez titulku
"Vážený Kamile a skauti z Kbel. Děkuji za Vaši rychlou odezvu (zde i do soukromého emailu) a i když jste na můj návrh [v dobrém slova smyslu] ... "
Sluneční zátoka - Tábor Svobody 1945 a 2020
Tábor Svobody - poděkování
"Ahoj Šachíno. Děkuji ti jménem našeho oddílu za Tvůj článek. Velice si vážíme Tvého "rytířského" postoje. S úctou, Kamil"
Sluneční zátoka - Tábor Svobody 1945 a 2020
Poděkování a návrh
"Chtěl bych tímto Organizaci Skaut - S.S.V. ze Kbel a Sdružení přátel Jaroslava Foglara poděkovat za projekt výstavby repliky historického tá ... "
Sluneční zátoka - Tábor Svobody 1945 a 2020

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .