| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Vyšlo od roku 2018...
(5. 2. 2021, 540x)
Za Rychlými šípy do Stínadel
(9. 2. 2021, 487x)
Foglarovské reportáže na TV Praha
(30. 1. 2021, 338x)
Cesty za modrým světlem!
(1. 2. 2021, 335x)
Prahou Jaroslava Foglara
Sběr dat (připravujeme)
Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Bohoušek doporučuje
Počet návštěvníků
Počet návštěv od 29. 8. 2000
počet návštěv

S Rychlými šípy na stezce přátelství, cti, dobrodružství a legrace. V říjnu vyjde jubilejní desátý svazek Klasických komiksů Marko Čermáka

[ Autor: Milan Lebeda - Alpín | zařazeno: 12. 9. 2019 | přečteno 2114 ]

Rychlé šípy – klub Mirka Dušína, Jarky Metelky, Jindry Hojera, Červenáčka a Rychlonožky, pětice nerozlučných kamarádů, kteří mají smysl pro přátelství, čest, dobrodružství a legraci přivedli na svět již před více než osmdesáti lety spisovatel Jaroslav Foglar a kreslíř Jan Fischer. Od té doby jejich klukovská dobrodružství ve městě i v přírodě nenechávají v klidu už několik generací nadšených čtenářů.
Před půlkou století vdechl nový výtvarný život Rychlým šípům tehdy začínající kreslíř Marko Čermák – kterého 14. 2. 2020 na narozeninovém dortu čeká osmdesát svíček – a jejich cesty se již nikdy nerozdělily.
Jubilejní desátý svazek Klasických komiksů Marko Čermáka vychází u příležitosti těchto nedávných či nadcházejících výročí a právě jim je věnován.
Přináší vůbec poprvé souborné vydání všech částí kultovního seriálu, které výtvarník M. Čermák v letech 1968-1971 a 2009 podle scénáře Jaroslava Foglara nakreslil.
Kniha je obohacena originálními ukázkami seriálových scénářů J. Foglara včetně jeho nákresů, Foglarovým nikdy nezveřejněným pojednáním z roku 1970 Jak se dělají Rychlé šípy a je doplněna ediční poznámkou k historii seriálu.
Limitovaná část nákladu navíc obsahuje pamětní list k tomuto prvnímu soubornému vydání podepsaný Marko Čermákem, osm záložek s výjevy ze seriálu a pohlednici Rychlých šípů od téhož kreslíře.
Kniha vychází 1. 10. 2019 v Nakladatelství Václav Vávra.


Nakladatelství již přijímá předobjednávky:
http://www.intercrosse.eu/interkros/eshop/0/0/5/195-J-FOGLAR-M-CERMAK-RYCHLE-SIPY//description#anch1
Cena je 399 Kč.S Rychlými šípy se čtenáři poprvé setkali 17. 12. 1938 v 7. čísle IV. ročníku dětského týdeníku Mladý hlasatel vydávaného nakladatelstvím Melantrich. Jaroslav Foglar coby autor námětů a scénářů seriálu si k výtvarné spolupráci přizval Jana Fischera, který se na tvorbě seriálu podílel až do dubna 1941, kdy několik posledních příběhů před zákazem vydávání časopisu okupačními úřady ilustrovali Václav Junek a Bohumír Čermák. Poslední číslo Mladého hlasatele vyšlo 17. 5. 1941 a dva připravené příběhy V. Junka jakož i dva B. Čermáka již nemohly být otištěny.

Po vynucené přestávce se další (čtyři) příběhy Rychlých šípů po II. světové válce objevily od 28. 2. 1946 v 13. čísle 28. ročníku časopisu Junák, aby se od pátého pokračování usídlily v týdeníku Vpřed (9. 4. 1946, 18. číslo I. ročníku), kde vycházely do dalšího vnuceného ukončení seriálu 6. 7. 1948 v 45. čísle III. ročníku Vpředu. V tomto období s výjimkou jediného příběhu od Bohumíra Čermáka (nakresleného však ještě v éře Mladého hlasatele) byl kreslířem výhradně Jan Fischer.

Třetí etapa Rychlých šípů pozvolna přišla v druhé polovině 60. let a vyvrcholila začátkem 70. let. Do ní již výtvarně vstoupil Marko Čermák. Čekání čtenářů na nové příběhy však bylo v té době – nikoliv vinou kreslíře – velmi dlouhé a také proto se u ní zastavíme podrobněji.
V regionálním Ostravském kulturním zpravodaji od září 1966 do srpna 1967 jako vkládaná příloha vycházely vždy dva starší příběhy Rychlých šípů. Nebývalý zájem čtenářů přivedl vydavatele PULS Ostrava k vydávání samostatných sešitů Rychlých šípů. První vyšel v listopadu 1967. Sešitová vydání postupně otiskovala starší předválečné a poválečné příběhy.
Mezitím došlo v roce 1968 k obnově organizace Junák a tím i časopisu Skaut – Junák. Jeho nulté číslo z června 1968 nabídlo jeden ze starších příběhů Rychlých šípů, stejně tak jako dvojčíslo 1-2 v září. V něm redakce uvádí: „Narodí se Rychlé šípy?... Snad nejvíce dotazů došlo na Rychlé šípy, čtenářskou lásku malých ale i velkých. Zda se budou opravdu otiskovat, … jestli se vrátíme ke starým příběhům jako Ostravský kulturní zpravodaj, nebo zda Jaroslav Foglar napíše zbrusu nové příběhy...? Největší starostí čtenářů i redakce je otázka, kdo by měl Rychlé šípy ilustrovat, když původní autor-kreslíř dr. Fischer před několika lety zemřel. … Jaroslav Foglar - Jestřáb se jen usmívá: Nestarejte se, nestrachujte se, něco už se zrodilo, hýbe se to doma na poličce ve skříni a je to netrpělivé jako vy. Inu jen ten malíř! Krapítek pohádkové živé vody by to potřebovalo...“ Říjnové dvojčíslo 3-4 předkládá čtenářům k oznámkování ukázky dvou autorů označených jako Alfa a Omegon a píše: „Kouzelné oživování Rychlých šípů pokračuje. Podaří se? Desítky nákresů putují k spisovateli Jaroslavu Foglarovi a na náš redakční stůl. Ani živá voda z pohádek nepomáhá. Náš velký bratr Jestřáb vrtí záporně hlavou a smutně konstatuje 'To nejsou mé Rychlé šípy'.“ A potom už listopadové dvojčíslo 5-6 otiskuje po dvacetileté přestávce zbrusu nový příběh Rychlé šípy pomáhají starým lidem a dodává: „... Jakou známku dáte Čermákovi? Od tohoto malíře jsou dnešní nové Rychlé šípy a my jsme zvědaví, jak je oceníte vedle Alfy a Omegona. Záhady přestávají být záhadami – Rychlé šípy tedy nestárnou. Padesát, sto, sto padesát pokračování? Odpověď dá Jaroslav Foglar a Marko Čermák.“ Ovšem naznačenou odpověď dali Jaroslav Foglar a Marko Čermák až mnohem později a v jiném časopise. Šéfredaktor Skauta-Junáka v jeho dvojčísle 9-10 z ledna 1969 ještě píše: „Žel! Mnoho čtenářů si povšimlo, že jsme neotiskli pokračování nových Rychlých šípů. Nermuťte se, přátelé, a trpělivě vyčkejte na „řádění“ svých sympatických seriálových kamarádů v některém z příštích čísel. Nový kreslíř Marko Čermák je denně připraven, ale autor textů Jaroslav Foglar se vám všem omlouvá za to, že při své časové vyčerpanosti poskytne pokračování až příště. Marko vám zatím nakreslil seriál jiný. Jistě jste jej už našli.“ Tím seriálem bylo Psáno na březové kůře... a Rychlé šípy se v Skautu-Junáku už více neobjevily.
Oproti tomu vydávání sešitů Rychlé šípy v Ostravě i nadále pokračovalo a po vyčerpání všech předválečných a poválečných příběhů z časopisů Mladý hlasatel, Junák a Vpřed došlo konečně i na otiskování nových Čermákových kreseb. Stalo se tak v sešitě č. 2/9 II. ročníku v dubnu 1970.

Tuto kresebně ucelenou sérii v podání Marko Čermáka lze však rozdělit na tři skupiny podle způsobu zadání od scénáristy Jaroslava Foglara.
Jednu skupinu tvoří několik příběhů nově překreslených případně navíc ještě upravených, které původně vyšly v Mladém hlasateli či Vpředu, a Marko Čermák je po svých předchůdcích na pokyn Jaroslava Foglara vytvořil znovu.
Další skupina příběhů vznikla poněkud netradičně. Jaroslav Foglar, v krátkém období úplného uvolnění jeho tvorby mimořádně pracovně vytížený, vzal zavděk přepracováním svého staršího seriálu Kulišáci kresleného Jiřím Kráslem. Ten vycházel v letech 1963-1966 v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců. Autor většinu původních příběhů přepracoval a řadu z nich rozšířil.
Poslední skupinu již tvoří příběhy vzniklé na základě nových originálních scénářů.

Nadějná a usilovná spolupráce zavedeného spisovatele a začínajícího kreslíře však netrvala příliš dlouho. Nastupující poměry ve společnosti opět vyřadily dílo Jaroslava Foglara z knihoven a edičních plánů nakladatelství. S příběhy Rychlých šípů se tak čtenáři mohli setkat naposled v červnu 1971, kdy vyšel sešit Rychlé šípy č. 9/16.
Oba autoři měli v té době do tisku připraveno ještě dalších sedm příběhů, ty se však ke čtenářům dostaly až na podzim roku 1986 v malonákladové účelové publikaci Píseň úplňku a to pouze v černobílé reprodukci. Barevného uvedení se těchto sedm stránek dočkalo přesně po dvaceti letech v I. ročníku časopisu Hlasatel v č. 1-7 mezi březnem až červnem 1991.

Změna společenských poměrů v listopadu 1989 umožnila opět bez jakéhokoliv omezení Jaroslavu Foglarovi volně publikovat, čehož přes relativně vysoký věk v rámci svých, nejen tvůrčích, sil využil. Avšak k novým příběhům Rychlých šípů – svému nejslavnějšímu dílu – se již nevrátil. V říjnu 1998 ještě Jaroslav Foglar, narozený 6. 7. 1907, s nadšením pokřtil první souborné knižní reprezentativní vydání Rychlých šípů z nakladatelství Olympia. Dne 23. 1. 1999 autor nejen Rychlých šípů zemřel.

Jednotlivá pokračování příběhů jsou v tomto svazku řazena tak, jaké bylo pořadí při jejich prvním vydání v letech 1970-1971 a 1986 respektive 1991.

V tomto vydání jsou reprodukovány výhradně originály kreseb přesně v podobě odevzdávané před půl stoletím autorem. Pro znalce Rychlých šípů a foglarovské badatele tak může být zajímavé porovnat autorský originál s vytištěnou podobou již v prvních sešitových vydáních v letech 1970-1971, ale souběžně i v III. díle souborného vydání v roce 1971, o dalších vydáních nemluvě, kdy všude ještě docházelo k rozdílným drobným úpravám při předtiskové přípravě. Pozornost zájemců se může soustředit například na některé odlišnosti v barvě názvů příběhů, v barevnosti či nebarevnosti drobných kreseb u názvů příběhů, na existenci uvozovek v názvech příběhů, barevné odlišnosti u některých jednotlivých okének a další detaily.

V roce 1970 Jaroslav Foglar vytvořil pojednání Jak se dělají Rychlé šípy, ve kterém podrobně popisuje způsob vzniku kresleného seriálu a svoji spolupráci s Marko Čermákem. Podle dostupných informací text nikdy nevyšel a čtenáři se tak s ním v originální strojopisné podobě mohou v knize seznámit poprvé.

Do tvůrčí dílny Jaroslava Foglara lze nahlédnout ještě detailněji – v ukázkách scénářů i s jím předkreslenými složitějšími situacemi.

Svůj poslední příběh Rychlých šípů (Rychlé šípy u železničního mostu) Jaroslav Foglar nikdy nespatřil. Jeho scénář v období 1970-1971 zůstal, jako jediný, nevyužit a nenakreslen, založený v deskách se všemi ostatními staršími scénáři. Po dílčích úpravách předlohy Jiřím Stegbauerem a Marko Čermákem byl příběh nakreslen a publikován roku 2009 ve Sborníku nezávislých foglarovců č. 1 z nakladatelství Ostrov. Tím se definitivně uzavřela éra kresleného seriálu Rychlé šípy Jaroslava Foglara tvořená opravdu samotným autorem.


Přes vzdálenost mnoha desítek let od prvního uvedení Rychlých šípů do světa se věrná pětice kamarádů dostává k starším i novým čtenářům opakovaně a vždy jde znovu o milé setkání, protože rychlošípovský smysl pro přátelství, čest, dobrodružství a legraci je inspirující, nakažlivý a věčný.
Snad takovým starým dobrým, nebo i úplně prvním, ale hlavně milým setkáním bude i tato kniha.

Rychlé šípy stojí opět na začátku dlouhé řady svých příhod – přidejme se k nim...


Související články:
Kalendáříky a propagační pohlednice s kresbami Marko Čermáka (23.12.2020)
Příznivcům výtvarné tvorby Marko Čermáka udělají radost nové turistické deníky s autorovými kresbami na obálce (14.12.2020)
Karel Zeman na výstavě Marko Čermák 80 (13.09.2020)
Novinky.cz (14. 5. 2020): Dobrodružný svět posledního romantika (03.06.2020)
Z autogramiády Marko Čermáka (19.05.2020)
Výstava k osmdesátinám Marko Čermáka bude prodloužena do 30. května (10.05.2020)
Prohlídka výstavy Marko Čermáka okem kamery pořadu České televize (Z metropole) (22.03.2020)
Z březnového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 3. 2020 aneb zprávy z výstavy Marko Čermák / 80 let (14.03.2020)
O výstavu Marko Čermáka je zájem (10.03.2020)
Marko Čermák / 80 let - zahájeno! (08.03.2020)
Kreslíř Rychlých šípů slaví osmdesátiny (04.03.2020)
Pozvánka na výstavu k 80. narozeninám Marko Čermáka (01.03.2020)
Romantické paběrkování. Výbor povídek a článků Marko Čermáka (14.02.2020)
Soubor 12 kreseb k 80. narozeninám Marko Čermáka právě vyšel (12.02.2020)
Lidovky.cz (3. 8. 2019): Pracuju už jen na tom, co mi dělá radost, bilancuje kreslíř Rychlých šípů Marko Čermák (12.08.2019)
S Marko Čermákem od Rychlých šípů po Babičku (01.08.2019)
Modrá pětka: Záhada staré tvrze a další příběhy. Vychází devátý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (16.12.2018)
Půl století dlouhá barevná stezka Marko Čermáka (10.12.2018)
ČRO Radiožurnál (15. 9. 2017): Kreslil jsem čtyřiadvacet stran komiksu za měsíc, vzpomíná Marko Čermák na Rychlé šípy (15.09.2017)
iDnes.cz (16. 6. 2016): Peníze z Rychlých šípů jsem musel dávat Foglarovi, říká kreslíř Čermák (17.06.2016)
Idobnet.cz: Čermák: „Brdy miluji už víc než padesát let.“ (11.05.2016)
Modrá pětka za Zlatou peřejí: Vychází osmý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (09.05.2016)
Družina Čápů, Psáno na březové kůře, T. O. Sedmdesátka, Tábor ve Žlutých skalách. Vyšel sedmý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (25.06.2015)
Praha je oblepená plakáty Marko Čermáka. Zvou na koncert skupiny Monkey Business (13.04.2015)
Poslední romantik Marko Čermák slaví 75 let (14.02.2015)
Paměti Marko Čermáka Poslední romantik v druhém doplněném vydání (23.12.2014)
Safírová stezka, Tom a Péťa, Záhada smaragdového jezírka. Vyšel šestý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (10.07.2014)
Paběrky otevřely Romantickou stezku Marko Čermáka (10.04.2014)
Výstava Romantická stezka Marko Čermáka (06.04.2014)
Plamínek, Boj o zlato. Vyšel pátý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (23.03.2014)
Rover Hogan, Tři kluci. Vyšel čtvrtý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (04.12.2013)
Walitaka. Vyšel třetí svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka (08.07.2013)
Modrá pětka na stezce dobrodružství zamířila znovu k čtenářům (29.05.2013)
Známku ke století českého skautingu vytvořil Marko Čermák (15.04.2012)
Marko Čermák v Ozvěnách osadních ohňů 6. 12. v Country Radiu (06.12.2011)
Deník 22.10.2011 s přílohou Moje rodina: Návštěva u Marko Čermáka – Nejlíp je mi ve srubu (22.10.2011)
Výstava Malíři podbrdského kraje ve Všeradicích je prodloužena do konce září (14.09.2011)
Výstava Malíři podbrdského kraje ve Všeradicích představí také Marko Čermáka (13.07.2011)
TV program Magazínu Dnes 14. 4. 2011: Profil: Marko Čermák - Kreslil Rychlé šípy (14.04.2011)
ČT 1 15. 4. 2011: 13. komnata Marko Čermáka (29.03.2011)
Marko Čermák v Ozvěnách osadních ohňů 23. 11. na Country radiu (22.11.2010)
Květy: Od banja k Rychlým šípům (a zase zpátky) (02.10.2010)
Osobnosti na ČT24: "Nebýt to Rychlé šípy, asi bych to nedělal," říká Marko Čermák (02.10.2010)
Marko Ćermák byl přijat do Akademie Jaroslava Foglara (21.09.2010)
Loučení s Posledním romantikem v podvečer 21. září. Ve středu 22. září 2010 končí výstava Marko Čermáka v Muzeu Karlova muzeu v Praze (16.09.2010)
ČT24 15. 9. 2010: Před půlnocí - Rychlé šípy se vrací, Marko Čermák (16.09.2010)
Výstava Marko Čermák: Poslední romantik bude ukončena 22. září! (07.09.2010)
Naše rodina č. 26: Marko Čermák – Všechno. Co mám rád: přírody, banjo, Rychlé šípy (24.06.2010)
Výstava Marko Čermák: Poslední romantik je prodloužena do 28. 10. (22.06.2010)
ČT 18. 6.: Marko Čermák hostem Barev života (16.06.2010)
Rozhlasová hodinka s Marko Čermákem 10. 6. na Regině (09.06.2010)
Českokrumlovské Dobrodružství Lenky a Vítka s ilustracemi Marko Čermáka (08.06.2010)
Křest třinácté „foglarovské“ turistické známky se uskuteční v Muzeu Karlova mostu 22. května (16.05.2010)
Potlach u Karlova mostu přeložen na 9. června 2010 (11.05.2010)
Beseda s Marko Čermákem a křest CD Tajemství Velkého Vonta 26. 4. v Muzeu Karlova mostu (19.04.2010)
Marko Čermák v Českém rozhlase (14.04.2010)
Kalendář Marko Čermák 2011 (14.04.2010)
Z vernisáže Posledního romantika (13.04.2010)
Výstava Marko Čermák: Poslední romantik (02.04.2010)
Knižní „akciovka“ Marko Čermák: Poslední romantik (19.02.2010)
Víkend Marko Čermáka 13. a 14. 2. na Countryradiu (10.02.2010)
Poslední romantik – výběrové hudební dvojalbum jubilanta Marko Čermáka právě vychází (10.02.2010)
Čermákova mapa Brd – Hřebenů připomíná J. Foglara a skautský přechod Brd (20.05.2009)
Marko Čermák hovořil o Rychlých šípech (06.04.2009)
ct24.cz: Marko Čermák raději kreslil Bratrstvo kočičí pracky (18.12.2008)
Vršovická beseda s Marko Čermákem o Rychlých šípech (04.12.2008)
Romantik prošlých časů Marko Čermák slaví 65. narozeniny (14.02.2005)
Na výstavě Marko Čermáka přibyly ještě další obrazy (10.09.2004)
Za obrazovou romantikou Marko Čermáka do Řevnic (13.08.2004)
Výstava kreseb Marko Čermáka v Řevnicích se blíží (04.08.2004)Foglarovské výroky
"Sundejte si opasky, boty, podvazky - zkrátka všechno, co vás tísní!" - Mirek Dušín Rychlým šípům při přípravě k spánku na zimní výpravě na chatě Červenáčkova strýčka.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
13 otázek - kvízy
Poslední komentáře
Není to Pedro!
"Posedlost pisatele myšlenkou Pedra na obálce foglarovky je výjimečná, ale je daleko od reality. Konečný maloval obálku podle své fantazie, n ... "
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
Že byl Pedro na fotkách starší jsem věděl, ale podoba z mladší
"verzí Pedra (cca o 10-15let méně) by byla možná. Proto jsem se ptal. Protože přípravy na vydání foglarovek v Olympii probíhaly v řádu 2-3let ... "
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
Pedro to asi není
"Nejsem si jist, ale myslím, že Pedro Zachariáš se poprvé zúčastnil světového Jamboree nikoliv jako účastník, ale jen jako dospělý návštěvník ... "
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
Dík kámo, takže se nám to už začíná vyjasňovat ...
"Počkáme, jestli ještě někoho náhodou nenapadne, jak to bylo s předlohami kreseb pro foglarovky - vydaných ve zlatých 60´letech :) Tehdy se ... "
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
Pavel Ulč = Devadesátka pokračuje
"Ahoj všem, Pavel Ulč je vyobrazen s míčem nad sedícími skauty na titulní straně knihy Devadesátka pokračuje (Olympia, vydání 3., 4. a 5.)."
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
Viděl jsem kdysi velice povedené č/b fotografie z mezinárodního skautského Jambo
"kde naše skauty a skautky reprezentoval mimo jiné také Jiří Zachariáš (v mladých letech samozřejmě) a nabyl jsem tudíž pocitu, že se v Junác ... "
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
bez titulku
"Tuším jsem dříve někde zachytil informaci, že šlo o syna Františka Ulče."
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
bez titulku
"Na základě jaké indicie jste přišel na myšlenku, že by pro zobrazenou postav mohl "býti modelem" Jiří Zachariáš zvaný Pedro? "
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
Kontrolní otázka:
"Na obálce knihy Jaroslava Foglara: Pod junáckou vlajkou vydanou Olympií v roce 1969 je zobrazený mladý muž v rudých trenách s modrejma tepla ... "
Naše kluby jsou napodobovány, psala redakce Mladého hlasatel před 80 lety
bez titulku
"Tak to bude nějaké nedorozumění :) Závidím ti výpravu a jsem rád, že sis ji užil. PS: Nemyslel jsem to zle :)"
Za Rychlými šípy do Stínadel
Díky
"... za komentář. Rozmazané obrázky jsou záměr. Ať si to účastníci užijí reálně. Jinak jsem v uplynulém týdnu nic nemazal a jako cenzor strán ... "
Za Rychlými šípy do Stínadel
smazaný komentář
"Děkuji za sdílení zážitků z účasti na zajímavé hře. Lituji jen nekvalitních obrázků coby doprovod. (Stačí to takto, milý pane cenzore? :) ... "
Za Rychlými šípy do Stínadel
Kukla,Havránek,Vojíř i Cílek jsou pro nás zdroje fotografií ...
"jestli byla Cílkova parta nebo Vojířova famílie lepšími lezci v pražských ďourách je mi fuk ... pražské podzemí je díky jejich poctivé práci ... "
Vyšlo od roku 2018...
Vl.Vojíř a V. Cílek
"Já s Vl. Vojířem taky nesouhlasím se vším - tedy vlastně jen s jedním tvrzením o rybníčku před hradbami při uzavření stavidla http://www.nau ... "
Vyšlo od roku 2018...
V.Vojíř vlastním nákladem vydal Podzemní Prahu 2007 a
"V.Cílek and comp. vydali Podzemní Prahu 2008. Obě knihy jsou bezvadné, zároveň v obou knihách se (literárně) volně inspirují K.L.Kuklou. V ... "
Vyšlo od roku 2018...
K brilantní analýze
"I když "na výsost povolaného znalce Václava Cílka" také rád poslouchám - hlavně pro jeho přesvědčivost a zaujetí, dovolím si pro v ... "
Vyšlo od roku 2018...
Pojďte se podívat do vydavatelského podzemí
"našich milých speleologů v logických souvislostech na výsost povolaného znalce Václava Cílka. Pouze jeho brilantní analýzu doplním konstatov ... "
Vyšlo od roku 2018...
bez titulku
"Anonyme, po desáté hodině je v ústavu nařízena večerka. Nevím, kolikrát vám to mám připomínat. Mám skutečně kontaktovat ústav, v němž se nac ... "
Mše za Jaroslava Foglara bude sloužena a živě přenášena 23. ledna v Prostějově
Ad Hoďte na ty blázny síť!
"Také jsem se v tom duchu projevoval a blafy, které zde někteří prezentují jako fakta, rozporoval, a sem tam na žumpoidní formu komentářů i u ... "
Mše za Jaroslava Foglara bude sloužena a živě přenášena 23. ledna v Prostějově
bez titulku
"Michale, já mám stejný nebo podobný postoj jako vy, je na každém, komu nebo čemu věří - po tom nikomu nic není, pokud dotyčný nevolá po geno ... "
Mše za Jaroslava Foglara bude sloužena a živě přenášena 23. ledna v Prostějově
bez titulku
"Nazdar kamarádi, jen takový malý postřeh: Jak si tak vzpomínám, mše za JF byla v upoutávce zmiňována loni i předloni. V obou letech však bu ... "
Mše za Jaroslava Foglara bude sloužena a živě přenášena 23. ledna v Prostějově
Hoďte na ty blázny síť!
"Mše za Foglara ---- Ateista/neateista ---- Turista-značkář Maršík z Vysočiny ---- katolický skauting ---- Fuck off church ---- jeden blábol ... "
Mše za Jaroslava Foglara bude sloužena a živě přenášena 23. ledna v Prostějově

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .