| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Bohoušek doporučuje

Od Atosu k Olympii (1990 - 2017)

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | zařazeno: 22. 5. 2022 | přečteno 3902 ]

Článek i bibliografii průběžně doplňujeme. Třetí období vydávání knih Jaroslava Foglara (1990 - 2017) vymezujeme lety po sametové revoluci do doby, kdy byly ukončeny spory o dědictví a autorská práva převzala Skautská nadace Jaroslava Foglara.
Události listopadu a prosince roku 1989 ukončily čtyřicetiletou nadvládu komunistického režimu a znamenaly pro náš stát návrat k svobodě a demokracii. Pro Jaroslava Foglara znamenaly definitivní prolomení zákazu vydávání jeho knih. Už v době revolučních dnů vystupoval v rozhlase a televizi a mohli bychom říci, že se dveře u jeho klubovny v Křišťanově ulici netrhly. Vydavatelé se začali předhánět, kdo první vydá Foglara. Již v prosinci 1989 avizoval vydávání kreslených příběhů Rychlých šípů v týdenním taktu populární časopis Květy (což bylo od ledna 1990 realizováno), v silvestrovském vydání Mladé fronty vyšly stripy úvodního příběhu ke knize Tajemství Velkého vonta (Bohoušek v minulosti popsal okolnosti zveřejnění), sám Jestřáb v pořadu Vysílá studio Jezerka přislíbil brzké vydání stínadelské trilogie v jednom svazku. Na první skutečně vydanou knižní foglarovku jsme si ovšem museli další tři měsíce počkat.

Byl jí Boj o první místo (7. vydání) z nakladatelství Atos. Pisatel tohoto článku si pamatuje, jak v březnu a dubnu zaplavila tato útlá knížečka s ponurými ilustracemi Břetislava Charwota knihkupectví i improvizované stánky začínajících podnikatelů u stanic metra. Stála 19 Kčs a byla prezentována jako první svazek edice Touha. Dnes nemá pro sběratele významnou hodnotu (vyšla ve vysokém nákladu, tehdy pro nás foglarovce ale znamenala moc; a těšili jsme se na další foglarovky, které se rychle chystaly). V Atosu ještě týž rok vyšla i nejméně známá kniha Historie Svorné sedmy (opět s kresbami Břetislava Charwota, 2. svazek edice Touha), o rok později ještě Poklad černého delfína, v roce 1992 pak Náš oddíl a v roce 1993 soubor povídek Závod o Modřínový srub. Zmiňujeme-li Atos, je také třeba připomenout, že toto nakladatelství v roce 1991 vydalo sedm čísel časopisu Hlasatel (šéfredaktorem byl Jiří Raba).
S foglarovskými aktivitami vstoupilo na knižní trh vydavatelství Olympia - v průběhu roku 1990 vydalo čtyři sešity s Rychlými šípy, souborné vydání stínadelské trilogie Dobrodružství v temných uličkách a postupně se připravovalo na vydávání Sebraných spisů Jaroslava Foglara (prvními knihami byly v roce 1991 Přístav volá, Když Duben přichází a Hoši od Bobří řeky) a dalších zejména komiksových publikací. Od poloviny devadesátých let až do roku 2017 mělo prakticky monopol na vydávání knih Jaroslava Foglara. Pokud bychom měli připomenout v souvislosti s Olympií nejvýznamnější vydavatelské foglarovské počiny, pak je to kromě již zmíněného vydávání sebraných spisů první a druhé vydání poslední knihy Jaroslava Foglara: Modrá rokle (1994, 1995). Kniha získala významné ocenění - Zlatou stuhu české sekce IBBY, vydání nových knih - zápisků z kronik Pražské dvojky (Kronika Hochů od Bobří řeky I a II, Hry Jaroslava Foglara, Tábor Zelené příšery) nebo bibliografického díla Václava Noska - Windyho Jestřábí perutě. Za zmínku stojí i monumentální vydání stínadelské trilogie Rychlé šípy ve Stínadlech s kresbami Milana Tesleviče. Vydavatelství se v průběhu uplynulých let muselo potýkat s celou řadou problémů (mj. v roce 2011 bylo v likvidaci - Bohoušek informoval zde, značka byla zachována vznikem nové firmy, o tom Bohoušek informoval zde). S vydáváním foglarovek se rozloučila Olympia v roce 2017, kdy při příležitosti 110. výročí narození Jaroslava Foglara vydala sborník S Jestřábem v srdci. Snaha vydat sérii publikací pod názvem Foglar do škol byla už labutí písní, protože Skautská nadace Jaroslava Foglara jako právoplatný dědic rozhodla jinak.
Vedle Olympie je v úvodním textu vhodné zmínit i další vydavatele knih Jaroslava Foglara, životopisné a sekundární literatury spojené s životem a dílem Jaroslava Foglara: Šebek a Pospíšil, Delfín - Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Junák, Moudrá sova, Amosium servis, Západočeské nakladatelství, Novinář, Ostrov, Knižní klub, Comet, Hucul club, Naše vojsko, knihovnu v Kroměříži, Rovnost a.s., Státní nakladatelství technické literatury (SNTL), či Nakladatelství Václav Vávra.


Bibliografie dle vydavatelstvíAmosium servis
Jaroslav Foglar: Stručný životopis a základní bibliografie (1990 - 1. vydání, autor: Lumír Mikulka)
Výchovné tendence v díle Jaroslava Foglara (1990 - 1. vydání, autor: Lumír Mikulka)
Causa Jaroslav Foglar (1991 - 1. vydání, 1 200 výtisků, edice Amosium servis přátelům, autor: Lumír Mikulka)


Antikvariát u Léona Cliftona
Lexikon dobrodružné literatury. Svazek 4, Jaroslav Foglar: obrazový soupis díla (2011 - 1. vydání, autor: Luboš Trkovský a kol.)

Atos
v rámci edice Touha
Boj o první místo (1990, 7. vydání, svazek 1)
Historie Svorné sedmy (1990, 2. vydání svazek 2)
Poklad Černého delfína (1991, svazek 3)
Náš oddíl (1992, 1. vydání, svazek 6)
Závod o modřínový srub (1993, 1. vydání, neoznačeno)

Blok
Tajemná Řásnovka a jiné příběhy pro chlapce (1990 - v tomto souboru 1. vydání, 80 000 výtisků)
Ohnivé znamení (příběhy ze starých časopisů vybral, uspořádal a k vydání připravil Jaroslav Novák, 1990 - 1. vydání)
Zlaté údolí (příběhy ze starých časopisů vybral, uspořádal a k vydání připravil Jaroslav Novák, 1991 - 1. vydání)
Hoši od Bobří řeky (1991 - 13. vydání společně s vydavatelstvím Olympia)

Centrum pro studium demokracie a kultury
Evangelium podle Jaroslava Foglara (autor: Pavel Hošek, 2017 - 1. vydání)

Comet
Rychlé šípy 60x (sestavil Ivan Vápenka, 1991 - 1. vydání)

Delfín
Čtenářské kluby Jaroslava Foglara (1990 - 1. vydání, autor: Zdeněk Pírek, 10 000 výtisků)

Galerie Dolmen
Rychlé šípy - 10 let společného života: kolektiv přátel Rychlých šípů pod vedením prof. Ikebary (autor: Robert Bellan, 2010 - 1. vydání)

Gutenberg
Jaroslav Foglar - Jestřáb kronikářem (2012 - 1. vydání, editoři: Petr Kotyk, Dorota Lábusová)

Junák, Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum
Tábor Svazu třinácti (1999, edice: Skautské deníky, svazek 5)
Skautský oddíl: 2. a 5. pražský oddíl Junáka - Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák: 1913-2013 (2014 - 1. vydání, ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta, editor: Roman Šantora)

Knižní klub
Záhady a tajemství Jaroslava Foglara (autor: Miloš Zapletal, 2007 - 1. vydání)

Magnet-Press
Po stopách Rychlých šípů (1990 - 1. vydání, upravená verze Života v poklusu, edice: Magnet - 11/90)

Machart
Žil jsem s Rychlými šípy ...od roku 1955 dosud (2012 - 1. vydání, e-kniha, autor: Ivan Vápenka)

MauMau
Ježek v kleci: Dosud nepublikovaný rozhovor Pavla Maurera s Jaroslavem Foglarem: 1982-1985 (2013 - 1. vydání, autor: Pavel Maurer)

Moudrá sova
Záhada hlavolamu a Rychlé šípy (karetní hra, 1994 - 2. vydání)

Muzeum hl. m. Prahy
Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství: výběr z nejlepších příběhů (1997 - 1. vydání)

Nakladatelství Olympia a. s. / od roku 2012 Nakladatelství Olympia, s. r. o.

Edice: Sebrané spisy Jaroslava Foglara
Hoši od Bobří řeky (1991 - koedice s nakladatelstvím Blok - 13. vydání), 1993 - 14. vydání, 1995 - 15. vydání, 1997 - 16. vydání , 1999 - 17. vydání, dotisk 2003, 2005 - 18. vydání, dotisk 2008)
Přístav volá (1991, 1995, 2005)
Když Duben přichází, (1991 - brožované vydání), 1995, 1999, dotisk 2002, 2007 - 6. vydání)
Pod junáckou vlajkou (1991, 1995, 1997, 1999, dotisk 2001, 2005)
Devadesátka pokračuje (1991, 1995, 1998, dotisk 2000, 2005 - 5. vydání)
Záhada hlavolamu (1992, 1994, 1997, dotisk 1999; 2003, dotisk 2005)
Stínadla se bouří (1992, 1995, 1999, dotisk 2001, 2005, dotisk 2008)
Tajemství Velkého Vonta (1991 - 1. samostatné knižní vydání, 1994, 1997, 1999, dotisk 2001, 2005, dotisk 2008)
Strach nad Bobří řekou (1993 - 2. vydání, 1995 - 3. vydání, 1999 - čtvrté vydání, 2006 - 5. vydání)
Chata v Jezerní kotlině (1993, 1996, 1998, 2005)
Tábor smůly (1994, 1996, 1998, 2007 - 7. vydání)
Tajemná Řásnovka (1994, 1997, 1999, 2006 - 7. vydání) Boj o první místo (1995, 2004)
Historie Svorné sedmy a Nováček Bubáček píše deník (1997 3. vydání Historie Svorné sedmy a 2. vydání knihy Nováček Bubáček píše deník, 2007 - 4. vydání Historie Svorné sedmy a 3. vydání knihy Nováček Bubáček píše deník)
Poklad Černého delfína (1996, 1998, 2000 - dotisk 5. vydání, 2007 - 6. vydání)
Kronika Ztracené stopy (1997, 2007 - 5. vydání)
Náš oddíl (1996 - 2. vydání, 1998 - 3. vydání, 2000 - dotisk 3. vydání)
Dobrodružství v Zemi nikoho (1995, 1998, 2006 - označeno jako 4. vydání, správně má být 5. vydání)
Modrá rokle, (1994 - 1. vydání, 1995 - 2. vydání, 2000 - 3. vydání, 2007 - 4. vydání)
Jestřábe, vypravuj… (2. vydání 1998)
Život v poklusu (1997 - 2. vydání, 2005 - 3. vydání)
Kronika Hochů od Bobří řeky, I. díl: Skautský rok (1995 - 1. vydání, 1996 - 2. vydání, 1999 - 3. vydání, 2005 - 4. vydání)
Kronika Hochů od Bobří řeky, II. díl: Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce (1996 - 1. vydání, 1999 - 2. vydání, 2005 - 3. vydání)
Z Bobří hráze (1999 - 1. vydání, 2007 - 2. vydání, vybral a uspořádal Miloš Zapletal)
Hry Jaroslava Foglara (2000 - 1. vydání, vybral a uspořádal Miloš Zapletal)
Tábor Zelené příšery (2007 - 1. vydání, vybral a upravil Miloš Zapletal)
Tábor ve Sluneční zátoce (2007 - 1. vydání, uspořádal Václav Nosek-Windy)

Rychlé šípy ve StínadlechKnihy a publikace vydané mimo edici
Dobrodružství v temných uličkách (1990, 1. vydání - v tomto souboru, Záhada hlavolamu 6. vydání, Stínadla se bouří 2. vydání, Tajemství Velkého Vonta 1. vydání, 120 000 výtisků, 1991, 2. vydání - v tomto souboru, Záhada hlavolamu 7. vydání, Stínadla se bouří 3. vydání, Tajemství Velkého Vonta 2. vydání)
Strach nad Bobří řekou (1990, 1. vydání, 100 000 výtisků)
Rychlé šípy ve Stínadlech (původně vydáno jako Dobrodružství v temných uličkách, v této úpravě 2005 - 1. vydání, 2015 - 2. vydání)
S Jestřábem v srdci: Malý foglarovský sborník ke 110. výročí Foglarova narození (2017 - 1. vydání, existují dvě vydané verze)

Komiksy
Rychlé šípy 1 (1990 - 1. vydání, 1991 - 2. vydání)
Rychlé šípy 2 (1990 - 1. vydání, 1991 - 2. vydání)
Rychlé šípy 3 (1990 - 1. vydání)
Rychlé šípy 4 (1990 - 1. vydání)
Rychlé šípy 5 (1991 - 1. vydání)
Rychlé šípy 6 (1991 - 1. vydání)
Rychlé šípy (1998 - 1. úplné knižní vydání, 2009 - 2. vydání, 2009 - 3. dotisk, označeno Národní knihovnou ČR jako 3. vydání, 2012 - 4. vydání)
Rychlé šípy ve Stínadlech (komiksy Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří ilustrátora Marko Čermáka vydané v jednom souboru 2012 - 2. vydání)
Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999 - 1. vydání, vázaná publikace)
Svorní gambusíní (2013 - jiný soubor komiksů 1. vydání, sešit)
Za poklady starých Inků a jiné příběhy (2013 - jiný soubor komiksů, 1. vydání, sešit)
Chata v Jezerní kotlině (2013 - 2. vydání, sešit)
Hoši od Bobří řeky (2007 - 1. vydání, 2013 - 2. upravené vydání)
Modrý život Jiřího Dražana, aneb Přístav volá (2014 - 1. vydání)

Různé (související)
Jestřábí perutě: Povídání o foglarovkách (1999 - 1. vydání, autor: Václav Nosek-Windy) Dobrodružství s Bobří stopou: seriály, povídky, dobrodružné příběhy, rady a nápady, hry (2003 - 1. vydání, 2013 - 2. vydání)
Poselství žlutého kvítku (2003 - 1. vydání, autor: Jiří Polák)
S Jaroslavem Foglarem od Bobří řeky do Stínadel (2007 - 1. vydání, ve spolupráci s vydavatelstvím Olympia, Sdružením přátel Jaroslava Foglara, Klubem skautských sběratelů Junáka a Muzeem hlavního města Prahy)


Naše vojsko
Kronika Ztracené stopy (1991, 3. vydání, edice: Azimut, svazek 56)

Nová tiskárna Pelhřimov
Stopy vedou k Bobří řece (2010 - 1. vydání, autor: Otto Janka)

Novinář
Tábor smůly: Skautské taškařice (1990 - 3. vydání, 61 000 výtisků)
Záhada hlavolamu - Stínadla se bouří (1990 - 2. vydání, komiks, 200 000 výtisků)
Chata v Jezerní kotlině (1990 - 2. vydání, komiks)

Okresní knihovna Kroměříž
Jaroslav Foglar (1990 - 1. vydání, autor: Jiří Mrva, 500 výtisků, edice: Lidé - knihy - knihovny: svazek 2)

Orin
Malý průvodce po Stínadlech a přilehlých čtvrtích (1996 - 1. vydání, zpracoval kolektiv Pražského sdružení Žlutého kvítku)
Tam-Tam - 70 let od zrození klubu Rychlé šípy (2008 - 1. vydání, ve spolupráci s Pražskou pobočkou Sdružení přátel Jaroslava Foglara a Klubem skautských sběratelů Junáka)


Ostrov
Po stopách Rychlých šípů - netradiční katalog výstavy k 90. narozeninám spisovatele Jaroslava Foglara a nedožitým devadesátinám malíře dr. Jana Fischera (1997 - 1. vydání)
Jestřábe, díky - Jaroslavu Foglarovi Hoši od Bobří řeky a přátelé (sborník vzpomínek uspořádali Jindřich Hojer a Václav Černý, 2000 - 1. vydání)
Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách (autor: Jiří Raba, 2005 - 1. vydání)
Zápisník třinácti bobříků (2007, 6. nově upravené a doplněné vydání, 2010 - 7. nově doplněné vydání)
Stoletý hoch od Bobří řeky. Dobrodružství života a metod Jaroslava Foglara - legendy dětské zájmové činnosti (autor: Jiří Zachariáš, 2007 - 1. vydání)
Stínadla se bouří (2012, zvláštní bibliofilské vydání, 200 číslovaných výtisků)
Pod vlajkou Devadesátky (2012, zvláštní bibliofilské vydání, 200 číslovaných výtisků, 8. vydání knihy Pod junáckou vlajkou, (1. vydání s názvem Pod vlajkou Devadesátky)
(Nakladatelství Ostrov v letech 2009 - 2017 vydalo 6 čísel Sborníku nezávislých foglarovců, ve vydávání pokračovalo do roku 2019.)

Památník národního písemnictví
K fenoménu Jaroslav Foglar: Sborník příspěvků z konference Fenomén Jaroslav Foglar (2008 - 1. vydání, redakce: Růžena Hamanová, Dorota Lábusová)
Jaroslav Foglar - Jestřáb kronikářem (2012 - 1. vydání, ve spolupráci s vydavatelstvím Gutenberg, editoři: Petr Kotyk, Dorota Lábusová)

Pistorius & Olšanská
Cesta za modrým světlem: Meditace nad texty Jaroslava Foglara (2015, 1. vydání)

Prázdninová škola Lipnice
Fenomén Foglar (sborník, editor: Ivo Jirásek, 2007 - 1. vydání)

Rovnost
Příběhy Rychlých šípů (1992 - 1. vydání)

Sdružení přátel Jaroslava Foglara
Hromadné dopisy Jaroslava Foglara (1993 - 1. vydání, v rámci Edice Jaroslava Foglara, 2. svazek)
Hledáme lék na dětskou kriminalitu: sborník přednášek z I. celostátního semináře: Brno, 25. listopadu 1993 (1994 - 1. vydání)
Almanach z výstavy Kde oblaka bílá plují (2008 - 1. vydání)

Skauting
Skautské hry v klubovně (1992 - 1. vydání, společně s Milošem Zapletalem)

Šebek & Pospíšil
Nováček Bubáček píše deník (1990, 1. vydání)
Kreslené seriály Jaroslava Foglara (1990, sestavil Ivan Vápenka, 1. vydání v této podobě)
Jestřábe vypravuj, I. díl (1990, 1. vydání, 30 000 výtisků)
Jestřábe vypravuj, II. díl (1990, 1. vydání, 35 000 výtisků)
Pátý Zápisník třinácti bobříků (1991, 1. vydání)
Otakar Fuka: Rychlé šípy v televizi (1991, 2. vydání)

SNTL
Dobrodružství v Zemi nikoho (1990, 2. vydání, 100 000 výtisků!)


TJ Sokol Silůvky
Život v poklusu I (1989/1990 - 1. vydání)
Život v poklusu II (1990 - 1. vydání)
Alvarez (1989/1990 - 1. vydání, Foglarovské hry; svazek č. 1, sestavil: Ivan Vápenka)

Toužimský & Moravec
V týmu s Foglarem: příběh redaktora legendárních časopisů (2009 - 1. vydání, autor: Karel Bureš)

Václav Vávra
Tajemství Velkého Vonta (2012 - 1. vydání, komiks, autor scénáře: Jiří Macek)
Tajemství Velkého Vonta (2012 - vydáno jako sběratelská limitovaná edice - 230 číslovaných výtisků s podpisem Marko Čermáka, komiks, autor scénáře: Jiří Macek)
Tajemství Velkého Vonta (2012 - 2. vydání, komiks, autor scénáře: Jiří Macek)
Tajemství Velkého Vonta (2012 - 3. vydání, komiks, autor scénáře: Jiří Macek)

Západočeské nakladatelství
Výprava na Yucatan (1990, 1. vydání, 50 000 výtisků, zpracoval Miloš Zapletal)

Zdeněk Bauer
Mýtus zvaný Stínadla : Rychlé šípy, Vontové a hlavolam - realita versus fikce (autor: Miloš Dvorský, 2010 - 1. vydání, 2011 - 2. rozšířené vydání)

Zlatý kůň
Jeskyně Saturn (1991 - 1. vydání, komiks, vydáno ve spolupráci s Českou speleologickou společností)


Zahraniční vydání

SLOVENSKO
Chata v Jazernej kotline (Gemini, 1991, 1. vydání, překlad: Ján Majerník, Jozef Cesnak)
Prístav volá (Arkus, 1991, 1. vydání, překlad: Jela Mlčochová, Martin Jarábek)
Záhada hlavolamu (Mladé letá, 1991, 2. vydání, překlad: Peter Glocko, Anton Hykisch, Ján Hladík)
Chlapci od Bobrej rieky (Gemini, 1991, 1. vydání, překlad: Anton Hykisch, ilustrace: Jozef Cesnák)
Príbeh Svornej sedmy (Arkus, 1993, 1. vydání, překlad: Jela Mlčochová, ilustrace: Peter Žúrek))
Chlapci od Bobrej rieky [slepecká tlač] (Levoča, 1998, kniha vydaná v Braillově písmu)
Spomienky na „Jestřába“ a jeho letné tábory (Skautské múzeum Ružomberok 2008, ed. STOPA - zv. 7, 1. vydání, autor: Václav Rubeš-Akela)

NĚMECKO
Die Jungs vom Biberfluss (Dagmar Dreves Verlag, 1991, 1. vydání, přeložila Drahoslava Smrčková)

ESPERANTO
La knaboj de Kastora rivero (Skolta Esperanto-Ligo, 1996, 1. vydání, přeložil Dieter Berndt)

Nikdy nevydané knihy
Jaroslav Foglar: Pozor, cvakne spoušť (knihu mělo vydat nakladatelství Šebek & Pospíšil v roce 1991)
J. Foglar, J. Š. Fiala: Jaroslav Foglar (bibliofilii v nákladu 100 číslovaných výtisků mělo vydat v roce 2002 nakladatelství Bílý slon)

Článek vznikl 13. 10. 2021, je a bude průběžně doplňován. Poslední aktualizace 22. 5. 2022.

Zájemce o životopisnou, literárně-vědeckou a sekundární literaturu odkazujeme spíše na článek Knihy o Jaroslavu Foglarovi.

Související články:
Foglarovec.cz: Chata v Jezerní kotlině Jaroslava Foglara očima sběratele (10.07.2024)
Hoši od Bobří řeky v Albertu! (29.06.2024)
Vyšlo od roku 2018... (29.04.2024)
Knižní výročí roku 2024 (02.04.2024)
90 let HOBŘ: Tajuplný večer s předzvěstí jara dne 13. března – dávný příběh nebo současnost? (17.03.2024)
České noviny (21. 1. 2024): Skautská nadace připomene výročí úmrtí Foglara a prvního dílu Rychlých šípů (21.01.2024)
Podzimní výroční novinky Skautské nadace Jaroslava Foglara (08.10.2023)
Tajomstvo foglaroviek (07.09.2023)
Hudební nástroje ve foglarovkách potřetí pod lupou (10.06.2023)
Chata v Jezerní kotlině byla pokřtěna v Prokopském údolí u nové lavičky Jaroslava Foglara (26.03.2023)
Skautskanadace.cz (12. 2. 2023): Co nás čeká v roce 2023? (12.02.2023)
Každý čtvrtek novou knihu - tentokrát: Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Marko Čermáka (06.10.2022)
Tn.nova.cz (22. 8. 2022): Tipy na výlety: Místa ze slavných foglarovek můžete navštívit i dnes (22.08.2022)
Objednávání Stínadelské trilogie v proužcích s boxem bude vydavatelem opětovně spuštěno v pondělí 1. 8. 2022 (26.07.2022)
Český rozhlas Plus (2. 7. 2022): Jaroslav Foglar dnes. V čem je stále inspirativní a co může nabídnout současným dětem? (02.07.2022)
Program.rozhlas.cz (21. 6. 2022): Rychlé šípy. Kdo je dnes čte? Současní čtenáři a Jaroslav Foglar (21.06.2022)
Stínadelská trilogie v limitované edici podlouhlého proužkového vydání s knižním boxem právě vyšla (16.06.2022)
Stínadelská trilogie Jaroslava Foglara a Marko Čermáka v komiksové podobě poprvé vychází v souborném vydání (09.06.2022)
Strach nad Bobří řekou v novém vydání od Albatrosu (09.05.2022)
Redakce Bohouška sešit Rychlé šípy 33 nových příběhů... nedistribuuje (11.03.2022)
Skautská nadace Jaroslava Foglara představila novinky pro rok 2022 (24.02.2022)
Fenomén: Sebrané spisy Jaroslava Foglara (28.11.2021)
Mirek se zavazuje ke krádeži. Jak se Mirek zachová? (21.10.2021)
Boj o první místo s ilustracemi Jaromíra 99. Šestý svazek souborného díla J. Foglara v novém vydání. S přílohou Bojuj o první místo (13.09.2020)
Jestřábova švýcarská dobrodružství. Vyšla tématická knížka s autentickou podobou Foglarova deníku z roku 1920 (10.05.2020)
Stínadla se bouří s ilustracemi Jiřího Gruse. Vychází pátý svazek souborného díla J. Foglara v novém vydání. S tématickými omalovánkami (10.05.2020)
Kompletní vydání Hromadných dopisů Jaroslava Foglara (23.01.2020)
Audiokniha Dobrodružství v Zemi nikoho právě vychází (22.01.2020)
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara (27.11.2019)
Dobrodružství v Zemi nikoho s ilustracemi Jindřicha Janíčka. Čtvrtý svazek souborného díla J. Foglara v novém vydání. S mapou Země nikoho v příloze (23.10.2019)
19. a 20. vydání Hochů od Bobří řeky. Přetisk prvního časopiseckého vydání a sběratelský výtisk dle rukopisu prvního knižního vydání (23.10.2019)
Denik.cz (21. 9. 2019): Nakladatel Ondřej Müller: Foglar vytvořil svět podobný Star Wars (29.09.2019)
Záhada hlavolamu s ilustracemi Jiřího Gruse. Vychází třetí svazek souborného díla J. Foglara v novém vydání. Se soutěží Poselství ze Stínadel (26.03.2019)
Původní podoba Foglarovy autobiografie vydána (24.02.2019)
Třetí svazek souborného díla Jaroslava Foglara v novém vydání. Záhada hlavolamu s ilustracemi Jiřího Gruse. Příloha soutěž Poselství ze Stínadel (06.02.2019)
Roman Šantora - Bobo: U Foglara jde o srdcovou záležitost. Rozhovor o edičních plánech na foglarovky (22.11.2018)
Pokračuj v Zavřené knize Ludvy Grygara (22.11.2018)
Hoši od Bobří řeky na prvním místě v žebříčku nejprodávanějších dětských knih (12.10.2018)
Rychlé šípy - komiksové plakáty s kresbami Jana Fischera vyjdou začátkem prosince (09.10.2018)
Druhý svazek souborného díla Jaroslava Foglara v novém vydání. Chata v Jezerní kotlině s ilustracemi Pavla Čecha (09.10.2018)
Tyden.cz (26. 4. 2018): Albatros znovu vydá díla Jaroslava Foglara (26.04.2018)
ceskatelevize.cz (26. 4. 2018): Záhada hlavolamu vyřešena: Foglarův byt „si pronajmou“ literáti, znovu vyjdou jeho knihy (26.04.2018)
Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství nabídne padesátka současných českých a slovenských tvůrců (10.03.2018)
Foglarovské novinky na květnovém veletrhu Svět knihy 2018 v Praze (05.03.2018)
Pražský deník (3. 7. 2017): Foglar patří mezi nejprodávanější autory literatury pro mládež (10.07.2017)
Nakladatelství Olympia v roce 2017: Zahájení edice Foglar do škol (21.03.2017)
Co dělal Jaroslav Foglar v slunečný pátek 3. 3. před sedmdesáti osmi lety na Kleovce? (03.03.2017)
O Rychlé šípy ve Stínadlech je zájem mezi školami i knihovnami (17.10.2015)
Autogramiáda Milana Tesleviče 14. 10. v pražském knihkupectví Academia (14.10.2015)
Knihy Jaroslava Foglara (24.09.2015)
Před padesáti lety vyšla POPRVÉ Tajemná Řásnovka (14.09.2015)
75 let Záhady hlavolamu s Rychlými šípy ve Stínadlech (14.09.2015)
Strach a smrt v díle Jaroslava Foglara (08.03.2015)
Krajské listy (8. 12. 2014): RECENZE Kreslená „foglarovka“ přichází neuvěřitelných osmdesát let po prvním vydání (29.12.2014)
Vyšel Milanem Teslevičem kreslený Modrý život Jiřího Dražana aneb Přístav volá. Křest a autogramiáda bude v Praze 15. 12. (04.12.2014)
Vyšel dotisk nově doplněného sedmého vydání Zápisníku 13 bobříků (08.07.2014)
Přístav volá jako komiks Milana Tesleviče vyjde k osmdesátému výročí vydání románu (16.05.2014)
Za poklady starých Inků. Další vydání komiksů Jaroslava Foglara (18.11.2013)
Druhé vydání komiksu Milana Tesleviče Hoši od Bobří řeky se právě dostalo na trh (17.10.2013)
Co pro foglarovce nově chystá nakladatelství Olympia? (17.10.2013)
Dva staronové tituly z Olympie: Svorní gambusíni a Dobrodružství s Bobří stopou (20.06.2013)
Kreslené Tajemství Velkého Vonta v novém vydání zahájilo edici komiksů Marko Čermáka (21.04.2013)
Co v letošním roce chystá nakladatelství Olympia pro foglarovce? (15.03.2013)
Chata v Jezerní kotlině: Opět vyjde komiks nakreslený Marko Čermákem (18.02.2013)
Půl století Kulišáků, druhého nejrozsáhlejšího seriálu Jaroslava Foglara (23.01.2013)
Poznámky k Ediční poznámce 4. souborného vydání Rychlých šípů (27.11.2012)
Jaroslav Foglar: Jestřáb kronikářem vyjde 26. 11. Ukázka a pozvánka na křest 24. 11. (20.11.2012)
Rychlé šípy ve Stínadlech: Opět vyjdou komiksy Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří (19.11.2012)
Křest komiksu Tajemství Velkého Vonta proběhl nedaleko nejdelšího bydliště Jaroslava Foglara (16.11.2012)
Kreslené Tajemství Velkého Vonta zavonělo tiskařskými barvami (26.10.2012)
Podzimní úroda foglarovského čtení dozrává (12.10.2012)
Bibliofilské „kobesovské“ vydání románu Stínadla se bouří právě vyšlo (24.09.2012)
První bibliofilské „kobesovské“ vydání knihy Stínadla se bouří (14.09.2012)
Kreslené Tajemství Velkého Vonta vyjde také v sběratelském vydání v historickém formátu (31.08.2012)
Jestřáb kronikářem. Výbor z oddílových kronik Pražské Dvojky vedené J. Foglarem vyjde na podzim ke stému výročí oddílu (23.08.2012)
Takový zvláštní pocit... (15.07.2012)
Právě vyšla v stylu "kobesovek" kniha Pod vlajkou Devadesátky a 4. Sborník nezávislých foglarovců (01.06.2012)
Kreslené Tajemství Velkého Vonta se pozvolna poodkrývá (13.05.2012)
Po šedesáti pěti letech vůbec poprvé vyjde román Pod vlajkou Devadesátky dle původních dispozic Jaroslava Foglara a s původně připravenými ilustracemi (25.01.2012)
Začteme a zahledíme se konečně do nakresleného Tajemství Velkého Vonta? (24.01.2012)
Vyjde ojedinělý Obrazový soupis díla Jaroslava Foglara v druhém rozšířeném vydání (17.10.2011)
Zápisník třinácti bobříků mezi nejprodávanějšími knihami! (17.08.2010)
Hoši od Bobří řeky a Rychlé šípy v první stovce ankety Kniha mého srdce (09.05.2009)
Další dotisk souborných Rychlých šípů přijde s jarem (18.03.2009)
Kniha Tábory ve Sluneční zátoce bude pokřtěna 16. 6. ve Sluneční zátoce (12.06.2007)
Kniha Stoletý hoch od Bobří řeky bude představena a pokřtěna 15. 5. na vernisáži výstavy Od Bobří řeky do Stínadel v Praze (07.03.2007)
Tábor ve Sluneční zátoce by mohl vyjít dříve a být pokřtěn 16. 6. ve Sluneční zátoce (06.03.2007)
Nový kreslený seriál Hoši od Bobří řeky bude pokřtěn 5. května v Praze (06.03.2007)
Tábor Zelené příšery se blíží (06.03.2007)
Jaroslav Foglar v Olympii v jubilejním roce 2007 – potěší tři novinky (18.01.2007)
Boj o první místo, kniha jenž slaví v těchto dnech 70. výročí svého prvního vydání v nakladatelství Jan Kobes a synové (27.05.2006)
Komiks Hoši od Bobří řeky představen veřejnosti (05.05.2006)
Ukázka komiksu Hoši od Bobří řeky a předání cen M. Teslevičovi a O. Pošmurnému za Rychlé šípy ve Stínadlech v stánku Olympie na veletrhu Svět knihy (04.05.2006)
„Foglarovky“ se půjčují (24.04.2006)
Hoši od Bobří řeky vstupují do komiksové podoby (17.03.2006)
Radost a zklamání s knihou Rychlé šípy ve Stínadlech (16.02.2006)
Foglarovky z Olympie v roce 2006 (26.01.2006)
V pražském Luxoru se křtila stínadelská trilogie (21.11.2005)
Křest Rychlých šípů ve Stínadlech 18. listopadu (16.11.2005)
Záhada hlavolamu se otevře v Edově pohádkovém balíku (04.11.2005)
Rychlé šípy ve Stínadlech se blíží (02.11.2005)
Jak vznikala kniha Rychlé šípy ve Stínadlech - očima grafika Oldřicha Pošmurného (III.) (25.10.2005)
Animované večerníčky a Rychlé šípy (21.10.2005)
Vánoční foglarovská nadílka bude letos opravdu bohatá! (19.10.2005)
Jak vznikala kniha Rychlé šípy ve Stínadlech - očima grafika Oldřicha Pošmurného (II.) (13.10.2005)
Jak vznikala kniha Rychlé šípy ve Stínadlech - očima grafika Oldřicha Pošmurného (I.) (06.10.2005)
Kdy a kde se objeví Rychlé šípy ve Stínadlech? (05.10.2005)
Sedmnácté vydání Hochů od Bobří řeky právě zavonělo tiskařskou černí (14.09.2005)
Kronika Hochů od Bobří řeky znovu na knihkupeckých pultech (30.06.2005)
Na knižním veletrhu naleznou foglarovci nové ilustrace Milana Tesleviče a opět mohou potkat dávnou Foglarovu spolupracovnici Lenku Reinerovou (06.05.2005)
Rychlé šípy ve Stínadlech doprovází Milan Teslevič (16.04.2005)
Život v poklusu v třetím upraveném vydání právě vyšel (26.02.2005)
Foglarovky z Olympie v roce 2005 (19.01.2005)
Rychlé šípy znovu úspěšně zdolávaly knihkupecký žebříček (25.11.2004)
Olympia pro vánoční trh 2004 (22.10.2004)
J. Foglar stále velmi úspěšný v anketě Moje kniha (02.09.2004)
Foglarovky postoupily i v druhém kole ankety o nejoblíbenější knihu (19.06.2004)
Foglarovky v Olympii roku 2004 (18.05.2004)
Hlasujte pro svoji nejoblíbenější knihu, třeba některou foglarovku (07.04.2004)
Jaké foglarovky chystá Olympia na 1. čtvrtletí 2004? (14.01.2004)
Nemůžete sehnat souborné vydání Rychlých šípů? (11.11.2003)
Pozitivní diskriminace knih Jaroslava Foglara (25.08.2003)
Léto přineslo foglarovský svěží vítr do nakladatelství Olympia (01.07.2003)
Skončil Svět knihy 2003 (27.04.2003)
Záhada hlavolamu v osmém vydání (a v prvním čtvrtletí) (06.02.2003)
Jaké Foglarovky vyjdou v roce 2003? (24.01.2003)
Holky ho chtěj taky! (26.10.2002)
Jaké foglarovky jsou v současnosti k dostání (30.08.2002)
Jaké foglarovky vyjdou v roce 2002? (21.03.2002)
Chybičky v kreslené Chatě v Jezerní kotlině (10.02.2002)
35 let Pokladu Černého delfína (23.01.2002)
Foglarovky na předvánočním trhu (07.09.2001)
Foglarovky se slevou (17.08.2001)
Jestřábova švýcarská cesta v edici STO (08.06.2001)Foglarovské výroky
„Ale jakýpak chlapeček! - Dej sem cukroví a žádná řeč se nevede!“ - trochu ústnatý Pepíček na Rychlé šípy dělající Mikulášskou nadílku.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .