| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Stručný životopis Jaroslava Foglara (ve slovenštině)

[ Autor: Napsali jste nám | zařazeno: 20. 9. 2023 | přečteno 622 ]

Jaroslav Foglar - 80. léta 20. stol.?Jaroslav Foglar sa narodil 6. júla 1907 v Benátskej ulici 3 v Prahe Podskalí. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa rodina presťahovala z Nuslí na Vinohradskú Korunní 732/16, kde mama prevádzkovala papierenský obchod. Jaroslav Foglar tu býval až do roku 1978. Svojou školou bol Jaroslav Foglar roku 1920 vybraný na dvojmesačný ozdravný pobyt vo Švajčiarsku. V lete 1921 sa ako štrnásťročný chlapec zúčastnil prázdninovej osady, tzv. kolonky v slovenských Piešťanoch. Tu spoznal chlapcov rozličných pováh a neskôr pri písaní knihy Když Duben přichází to využil pre vytvorenie postáv ako bol Ekrt, Draňák alebo Fanek Jelínek.
Roku 1920 vstúpil do skautského oddielu. Jeho pôsobenie v ňom malo pre chorobu krátke trvanie. S oddielom absolvoval jednu výpravu do Prokopského údolí. Pokúšal sa na oné miesta vypraviť neskôr sám, ale trvalo mnoho rokov než ich znovu našiel. O tri roky neskôr sa Foglar pripojil k oldskautskému klubu Jestřábi svojho brata Zdeňka. Činnosť klubu ho však príliš nenapĺňala a preto roku 1924 prešiel do 34. oddielu Ohnivci, kde dostal prezývku Jestřáb. V januári 1925 sa stal zástupcom vodcu oddielu, v lete odišiel na svoj prvý letný tábor. Roku 1927 nastúpil do čela 2. oddielu, s ktorým sa už predtým 34. oddiel zlúčil. Dvojku viedol ďalších šesťdesiat rokov.
Po skončení štúdia na verejnej obchodnej škole v roku 1925 začal pracovať v informačnej kancelárii, s pridruženou dedektívnou činnosťou, Wys Muller et Co., ešte toho roku však prešiel do veľkoobchodu s papírem Oskar Stein. Svoje prvé skautské vyznamenanie, bronzovou svestiku Náčelníctva, obdržal Jestřáb roku 1928. O dva roky neskôr mu bola udelená aj strieborná. S rukopisom knihy Hoši od Bobří řeky sa Jaroslav Foglar v roku 1933 prihlásil do súťaže Melantricha. Síce nevyhral, ale príbeh vyšiel na pokračovanie v Slovíčku. V nasledujúcom ročníku súťaže prihlásil nový román Modrý život Jiřího Dražana, ktorý Melantrich pod názvom Přístav volá na jeseň 1934 vydal knižne. Po vypovedaní niekoľkých oddielov v rokoch 1933 a 1934 z klubovní na Petrském nábřeží, Jestřáb kúpil nákladný parník, ktorý chcel premeniť na klubovne. Loď Skaut kotvila pred budovou dnešnej jadrovej fakulty v Starom Měste. Jej palubu navštívili aj osobnosti ako A. B. Svojsík, O. Sekora, alebo americký spisovateľ Ernst Thompson Seton. Plavidlo však bolo v zlom technickom stave a opravy neviedli k zlepšeniu, takže nakoniec bolo odpredané a epizóda lodnej klubovne sa po dvoch rokoch uzatvorila. Určitou spomienkou na ňu je poviedka Boj na Čertovce.
Na jar 1935 Foglar navrhol riaditeľstvu Melantrichu vydávanie časopisu pre školskú mládež. Ten začal od augusta vychádzať, neskôr sa jeho názov zmenil na Mladého hlasatele. S časopisom spolupracoval najskôr ako externista a potom sa stal aj jeho redaktorom. V Mladém hlasateli dňa 8. mája 1937 bola zverejnená prvá výzva k zakladaniu čitateľských klubov. Na jar roku 1938, po trinástich rokoch zmenil Foglar zamestnanie a stal sa pracovníkom propagácie Melantrichu. Na jeseň po odchode Břetislava Mencáka, potom spolu s dr. Burešom pracoval v redakcii Mladého hlasatele. Na zadnej strane časopisu sa tiež 17. decembra 1938 prvý raz objavil kreslený seriál Rychlé šípy. V roku 1938 sa konal tábor Dvojky na najvzdialenejšom mieste od Prahy – neďaleko Sinovíru na Podkarpatskej Rusi. Jestřáb obdržal ďalšie vyznamenanie – Skautskou lásku. Cez prázdniny 1939 bola napísaná divadelná hra Tábor ve Sluneční zátoce, ktorá mala premiéru 10. januára 1940. Jednotlivé postavy, okrem Jestřába, hrali chlapci z 2. oddielu.
Po skončení druhej svetovej vojny sa Jaroslav Foglar stal redaktorom časopisu Junák. Pre nezhody s niektorými činovníkmi však v marci 1946 prešiel do redakcie časopisu Vpřed, kde pôsobil až do roku 1948, kedy musel redakciu opustiť. Bol preradený do časopisu Mladý technik, kde však po prvom dni svoj pracovný pomer ukončil.
V päťdesiatych rokoch Foglar pôsobil ako vychovávateľ v domove mládeže. Ani v tejto dobe neprestával písať. Po dlhšej odmlke sa v roku 1965 na trhu objavuje kniha Tajemná řásnovka. V sedemdesiatych rokoch sa spisovateľ venoval prevažne práci s oddielom. Z tohto obdobia pochádza kniha Náš oddíl.
Zabudnúť sa nedá ani na starostlivosť, ktorú venoval svojej mame Márii Foglarovú, s ktorou prežil láskyplný vzťah celý život. Vlna záujmu o Jaroslava Foglara v prvej polovici 90. rokov bola spojená s plnou rehabilitáciou, ktorej sa mu dostalo po zamatovej revolúcii v roku 1989, v priebehu ktorej sa Foglar zúčastnil ustanovujúcej schôdze časopisu Junák. Druhá polovica 80. rokov totiž znamenala konečné uvoľnenie diela obľúbeného spisovateľa (v roku 1987 bol po druhý krát prijatý do Zväzu československých spisovateľov), keď predtým sa viac ako 15 rokov nemohli objavovať jeho knihy vo výkladoch kníhkupectiev.
Roky normalizácie, kedy Foglarovky nevychádzali a spisovateľ nemohol publikovať, boli ubíjajúce. Spisovateľ okrem práce v oddiely, písania a vybavovania korešpondencie trávil leto na chate v Černošicích. Nezanevrel a vo svojich hromadných listoch, ktoré začal vydávať pre svojich čitateľov a priateľov, spomínal tiež na predchádzajúce roky šesťdesiate, kedy sa mohol na čas slobodne nadýchnuť, než Československo okupovali vojská Varšavskej zmluvy. Bola to doba, kedy opäť mohli vychádzať Rychlé šípy.
Roku 1990 Junák Jestřábovi udelil zlatý stupeň Řádu čestné lilie v trojlístku. V Brne vzniklo Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Nakladateľstvo Olympia začalo roku 1991 vydávať foglarovky v edícii Sebrané spisy Jaroslava Foglara. V nej sa počas nasledujúcich rokov podarilo vytvoriť najrozsiahlejšie súborné vydanie Foglarovho diela. Roku 1992 bol Jaroslav Foglar zapísaný do Knihy cti MČ Praha 3 a v decembri onoho roku mu bola Pangeou, Nadáciou J. A. Komenského udelená cena „Za úsilie o nápravu vecí ľudských“. Od jari 1995 bol Jaroslav Foglar dlhodobo hospitalizovaný v Thomayerovej nemocnici. Na junáckom sneme mu bolo udelené najvyššie skautské vyznamenanie Řád stříbrného vlka. Pri príležitosti deväťdesiatych narodením bola usporiadaná výstava Po stopách Rychlých šípův Múzeu hlavného mesta Prahy. Olympia pripravila jubilejné 15. vydanie Hochů od Bobří řeky. V apríli 1998 usporiadal Junák vo veľkej sále pražskej Lucerny, za účasti Jestřába, Večer pro Jaroslava Foglara. Dňa 23. januára 1999 Jaroslav Foglar – Jestřáb – navždy odletel. Zomrel v Thomayerovej nemocnici. Posledná rozlúčka bola 2. februára v strašnickej smútočnej sieni. Je pochovaný na Vinohradskom cintoríne, neďaleko kostola sv. Václava. Dňa 28. októbra 2017 bola Jaroslavovi Foglarovi prezidentom republiky udelená in memoriam medaila za zásluhy 1. stupňa za zásluhy o štát v oblasti umenia.

Použitá literatúra:
FOGLAR Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
RÁBA, Jiří (2005). Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách. Praha, Ostrov. ISBN 80-86289-435.
Sborník nezávislých foglarovců (2011). Praha, Ostrov, č. 3. ISBN 978-80-86289-73-1.
Sborník nezávislých foglarovců (2012). Praha, Ostrov, č. 4. ISBN 978-80-86289-75-5.
Štefan Šrobár Autor je publicista

Související články:
Pozoruhodné vzpomínky Jaroslava Foglara z 80. let (30.04.2024)
Epochaplus.cz (18. 4. 2024): Jaroslav Foglar: Klacky pod nohy mu hází nacisté i komunisté (18.04.2024)
Ocenění a vyznamenání pro Jaroslava Foglara (16.04.2024)
Český rozhlas Plus (23. 1. 2024): Ex libris - Celý den drobně prší aneb Foglarovy deníky každodennosti (23.01.2024)
Deník.cz (23. 1. 2024): Jaroslav Foglar: Jako vedoucí nepotřeboval k úspěchu mnoho, využíval atmosféru (23.01.2024)
Ahoj a díky, Jestřábe! Setkání k 25. výročí odchodu Jaroslava Foglara (21.01.2024)
Knihy o Jaroslavu Foglarovi (16.11.2023)
Téma pro foglarovce č. 4: Korespondence Jaroslava Foglara (08.10.2023)
Aktualne.cz (11. 7. 2023): Utřít máti nádobí, vyprat si punčochy. Vyšly Foglarovy deníky, málem je přitom spálil (11.07.2023)
Před sto šestnáci lety se narodil Jaroslav Foglar. Sto třináct let prorockého přání Jindřicha Foglara (06.07.2023)
Život Jaroslava Foglara: Proti proudu času (06.07.2023)
Respekt (13. 5. 2023): Jestřábův deník (17.05.2023)
Deník N (14. 5. 2023): „Večer rande s Chmelařovou: Na Petříně, Kinského, Strahov.“ Neznámý Jaroslav Foglar promlouvá ve svých denících (16.05.2023)
Putujte s Prahou 2 po stopách Jaroslava Foglara (15.04.2023)
Z archivu Ivana Vápenky (3) - Foglarův svět (15.02.2023)
Sedmička (6/2023): Jaroslav Foglar: Spravedlivý a poctivý skaut (08.02.2023)
V dubnu vyjde první díl Foglarových deníků (07.02.2023)
Klubovny Jaroslava Foglara (30.12.2022)
Jaroslav Foglar, Křišťanova 817/18, Praha 3 (30.12.2022)
Sto padesát let od narození Jindřicha Foglara, otce Jaroslava Foglara (11.12.2022)
Jaroslav Foglar, Na Fáberce, Černošice (26.11.2022)
Z archivu Ivana Vápenky (1) - Foglarovská filatelie (29.10.2022)
Téma 39/2022 (23. září 2022): Tajomstvo foglaroviek (27.09.2022)
Blesk.cz (7. 7. 2022): Rozradostnil miliony dětí, sám vyrůstal bez táty a v bídě. »Jestřáb« Foglar (†91) se narodil před 115 lety (07.07.2022)
Před sto patnácti lety se narodil Jaroslav Foglar. Sto dvanáct let prorockého přání Jindřicha Foglara (06.07.2022)
Neviditelný pes (9. 6. 2022): RECENZE: Jak se Foglar stal Švýcarem (09.06.2022)
Metro (1. 6. 2022): „Vzchop se!“ Jestřábův vzkaz už v žižkovském bytě dávno není (01.06.2022)
13 důležitých a osudových dnů života Jaroslava Foglara (20.05.2022)
Setkání Jaroslava Foglara s prezidentem Václavem Havlem (08.03.2022)
Blesk.cz (23. 1. 2022): Problémy s dědictvím nebo údajná homosexualita: Před 23 lety zemřel spisovatel Jaroslav Foglar (23.01.2022)
Před sto čtrnácti lety se narodil Jaroslav Foglar. Sto jedenáct let prorockého přání Jindřicha Foglara (06.07.2021)
Místa inspirace (01.01.2021)
Pracoviště Jaroslava Foglara (01.01.2021)
Vltava.rozhlas.cz (17. 12. 2020): Od knihy Stínadla se bouří jsem se nemohl odtrhnout. Nešel jsem kvůli ní ani na schůzku našeho oddílu, říká skaut... (17.12.2020)
KC Novodvorská (20.11.2020)
Český rozhlas Plus (10. 8. 2020): Spolupracoval Foglar s Hitlerjugend? (11.08.2020)
Před sto třinácti lety se narodil Jaroslav Foglar. Sto deset let prorockého přání Jindřicha Foglara (06.07.2020)
Literarky.cz (24. 5. 2020): O rozšířeném vydání Stoletého hocha od Bobří řeky (30.05.2020)
Stoletý hoch od Bobří řeky. Vychází druhé doplněné vydání knihy Jiřího Zachariáše (18.05.2020)
Dvojka.rozhlas.cz (26. 1. 2020): Úžasné životy: Jaroslav Foglar podle Štěpána Raka (21.03.2020)
Pavel Maurer zavzpomínal v týdeníku Květy na Jaroslava Foglara (19.03.2020)
Bydliště Jaroslava Foglara (01.01.2020)
Jaroslav Foglar je od července 1992 podepsán v Knize cti městské části Praha 3 (19.07.2019)
G.cz: V Dobříši se po jeho postavách jmenují ulice: Jaroslav Foglar dal světu Rychlé šípy a stal se vzorem všech skautů (19.07.2019)
V říši sedmé velmoci. Dokumentární film z let 1940-41 o výrobě časopisu Mladý hlasatel nyní na DVD (16.07.2019)
Jaroslav Foglar mezi osobnostmi České televize (25.06.2019)
Aha.cz (16. září 2018): 650 tváří spisovatele Foglara a jeho jedno tajemství: Dostal kopačky před svatbou! (20.10.2018)
III. vydání knihy Mýtus zvaný Stínadla (04.06.2018)
Týden.cz (1. 6. 2018): Vychází kniha o životě Jaroslava Foglara za druhé světové války (04.06.2018)
magazin.aktualne.cz (29. 4. 2018): Skauti po dvaceti letech odpečetili Foglarův byt. Objevili tu nečekané poklady (01.05.2018)
iDnes.cz (27. 4. 2018): Tady bydlel Jestřáb. Nahlédněte do posledního bytu Jaroslava Foglara (27.04.2018)
irozhlas.cz (26. 4. 2018): Foglarův žižkovský byt se bude opravovat, vznikne v něm rezidence pro autory komiksů (26.04.2018)
ČTK - České noviny (26. 4. 2018): Z bytu Jaroslava Foglara se stane rezidence pro spisovatele (26.04.2018)
Seznam zprávy (26. 4. 2018): Poslední záběry z Foglarova bytu. 18 let byl zapečetěn (26.04.2018)
Lidovky.cz (26. 4. 2018): Z žižkovského bytu Jaroslava Foglara se stane rezidence pro spisovatele (26.04.2018)
Prahatv.eu: Jaroslav Foglar má v Praze 3 pamětní desku (11.04.2018)
Blesk.cz (6. 4. 2018): Regály plné knih a zásoby čaje: Byt Jaroslava Foglara odhaluje spisovatelovu duši. Jaké skrývá tajemství? (09.04.2018)
Z metropole (7. 4. 2018): Pamětní deska Jaroslavu Foglarovi (08.04.2018)
Pražský deník (5. 4. 2018): Puntičkář se zásobou telefonů. Co dalšího skrýval Jaroslav Foglar ve svém bytě? (06.04.2018)
ČTK - České noviny (5. 4. 2018): Žižkovský dům, kde žil Jaroslav Foglar, zdobí jeho pamětní deska (06.04.2018)
Praha3.cz: V Křišťanově ulici bude odhalena pamětní deska Jaroslavu Foglarovi (04.04.2018)
Český rozhlas: Foglar se narodil u botanické zahrady. O rodném domě vyprávěl strašidelné historky (13.12.2017)
Regionální stanice Českého rozhlasu: O rodném domě Jaroslava Foglara (01.12.2017)
Fotoblog Fr. Dostála (7. 11. 2017): Jestřábe, tvoje maminka by měla radost (21.11.2017)
Ahaonline.cz (1. 9. 2017): Byt Foglara po 17 letech vydal tajemství! (03.09.2017)
Pražský deník(7. 8. 2017): Záhada hlavolamu na scéně. Foglarovo dílo zastoupí agentura Dilia (15.08.2017)
Týden.cz(6.8.2017): Skauti versus stát. Spor o Foglarovy vkladní knížky (15.08.2017)
Pražský deník (7. 7. 2017): Vydejme se po stopách Jaroslava Foglara (25.07.2017)
Blesk.cz (7. 7. 2017): Foglar cvičí teroristy! tvrdil udavač KSČ. Chtěl ho dostat na popraviště? (14.07.2017)
Unikátní filmový záznam besedy Jaroslava Foglara v Příbrami z 6. 11. 1989 (11.07.2017)
13 tajemství Jaroslava Foglara – Procitnutí (11.07.2017)
13 tajemství Jaroslava Foglara - Narozeniny (06.07.2017)
13 tajemství Jaroslava Foglara – Otevíráme byt plný překvapení (30.06.2017)
Eduard Marek: Jaroslav Foglar nechtěl žádnou funkci (Tučňák 1/2017) (16.01.2017)
6. července 1907 v půl druhou hodinu odpolední. Před sto devíti lety se narodil Jaroslav Foglar (06.07.2016)
Literární noviny (2. 4. 2016): O Páralovi, Foglarovi, Kožíkovi, Saudkovi i Miloši Zemanovi (28.04.2016)
Fotoblog Františka Dostála: O slušnosti a slušném člověku (05.02.2016)
Podivuhodný svět Jaroslava Foglara – přednáška PhDr. Tomáše Vučky, autora monografie Cesta za Modrým světlem (12.01.2016)
Memoáry Karla Bureše V týmu s Foglarem a další tituly se slevou (04.01.2015)
Netradiční "queer" průvodce Prahou představuje místo redakce Mladého hlasatele (29.12.2014)
O čem jsme v roce 2014 nepsali? (22.12.2014)
Divadelní hra o životě Jaroslava Foglara byla uvedena v kostele sv. Anežky České (25.11.2014)
TV Barrandov (29.8.2014): Komu připadnou miliony po Foglarovi? (01.09.2014)
Metro.cz (25.8.2014): Přestanou se prát o dědictví po Jaroslavu Foglarovi. Skauti našli s Prahou 3 společnou řeč (26.08.2014)
Před dvaceti lety... (15.03.2014)
Protektorátní průvodce Prahou připomíná Foglara (04.02.2014)
O čem jsme v roce 2013 nestihli na Bohouškovi napsat? (31.12.2013)
Hromadné dopisy Jaroslava Foglara (28.12.2013)
Idnes.cz (11.12.2013): Holky, nebo morseovka? Vychází neznámé rozhovory s Jaroslavem Foglarem (23.12.2013)
Foglarovský kalendář z Nového Města nad Metují (20.12.2013)
Video z odhalení pamětní desky Jaroslava Foglara v Prokopském údolí (29.10.2013)
Pamětní deska v Prokopském údolí připomíná celoživotní skautskou stezku Jaroslava Foglara (28.10.2013)
Jestřáb kronikářem s 40% slevou (07.05.2013)
Lidové noviny (16.12.2011): Talent skončil pod nacistickou gilotinou (23.12.2011)
Pozvánka na výpravu Po stopách rodu Foglarů I – Unhošť pana Jindřicha a dále trampským údolím Loděnice - Kačáku 12. 11. (07.11.2011)
Pozvánka na výpravu Jestřáb na kolejích I. – Prokopským a Dalejským údolím za létacím kolem Jana Tleskače 22. 10. (10.10.2011)
Pozitivní noviny (14.8.2011): Ivo Fencl: "Maminčin" Foglar toužil po ženách (16.08.2011)
Jaká foglarovská výročí si připomeneme v roce 2011? (01.01.2011)
Očekávaná kniha Otto Janky Stopy vedou k Bobří řece právě vyšla (16.09.2010)
Naše noviny 17/2010: Foglarovi ukradli deník i ježka v kleci (10.09.2010)
Ke 100 plus 3 letům od narození Jaroslava Foglara (06.07.2010)
Autorův stoj na hlavě v „Jestřábově letu“ (19.02.2010)
Smrt Jaroslava Foglara připomenul jenom Táborský deník (25.01.2010)
Jaký je Jestřábův let? (20.01.2010)
Kdy vyjdou memoáry Karla Bureše V týmu s Foglarem? (10.11.2009)
Román Jestřábův let vychází koncem listopadu a bude představen na Memoriálu Jana Tleskače (10.11.2009)
MF DNES - Karlovarský kraj (26.10.2009): Proti jedné hrázi stála druhá (27.10.2009)
Kniha připomíná také Jaroslava Foglara (18.10.2009)
Stopy vedou k Bobří řece, chystá se nový foglarovský titul Otto Janky (13.10.2009)
Vyjdou vzpomínky Karla Bureše V týmu s Foglarem (09.10.2009)
Vyšla kniha Čas skautů, kapitola je věnována Jaroslavu Foglarovi (09.10.2009)
Ukázka z připravovaného románu Jestřábův let – Příběh Jaroslava Foglara (18.09.2009)
Vyjde Jestřábův let – románovou formou zachycené životní osudy, tvorba a publicistická činnost J. Foglara (16.09.2009)
Před deseti lety - urna s popelem J. Foglara byla uložena do rodinného hrobu (06.04.2009)
Jablonecký deník: Radosti a smutky Jaroslava Foglara (06.11.2008)
Turnovský a Semilský deník: I Jaroslav Foglar miloval ženy (06.11.2008)
Foglar.archiv (04.08.2008)
Osmičky v životě Jaroslava Foglara (05.02.2008)
Záhady a tajemství Jaroslava Foglara (03.07.2007)
Rozhlasová stanice Vltava oslaví Foglarovo výročí (27.06.2007)
99-99-99 (06.07.2006)
Lásky Jaroslava Foglara (23.06.2006)
Po stopách Jaroslava Foglara (9) - Korunní třída (06.05.2006)
2. 2. 1999 obrazem. Poslední rozloučení s Jaroslavem Foglarem (02.02.2006)
Po stopách Jaroslava Foglara (7) - Nuselská záhada (02.01.2006)
Po stopách Jaroslava Foglara (5) - Poděbrady, Jestřábovo neštěstí (06.12.2005)
Třikrát Život v poklusu a pokaždé jinak (27.09.2005)
Po stopách Jaroslava Foglara (3) - Předlice u Ústí nad Labem aneb stopa vede do Jičína (22.08.2005)
Po stopách Jaroslava Foglara (1) - Historie pochmurného domu (24.07.2005)
Poděbradští skauti opravují hrob Foglarova otce (07.07.2005)
98 let Jaroslava Foglara (06.07.2005)
Říkají mi … Jestřáb (Praha) (05.07.2005)
Muzeum Karla Maye v Radebulu navštívil i Jaroslav Foglar (13.01.2005)
2004: Jaroslav Foglar v médiích (12.01.2005)
Planetku Foglar známe už osm let (12.12.2004)
Bude mít Plzeň ulici Foglarovu, Vontskou, Dušínovu ... ? (10.12.2004)
Pomůžete vzniku diplomové práce o Jaroslavu Foglarovi? (03.12.2004)
Jaroslav Foglar je v internetové encyklopedii (10.11.2004)
Jaroslav Foglar a Melantrich (27.10.2004)
Objeví se Jestřáb v Almanachu Věčnost? (01.09.2004)
Povidla od Foglarových (18.08.2004)
Před deseti lety byl Jestřáb jmenován čestným občanem Prahy (04.05.2004)
Jaroslav Foglar trochu jinak (26.01.2004)
TV: Již neexistující dům, kde úřadoval Jaroslav Foglar (23.12.2003)
Ladění o Jestřábovi (03.05.2003)
"Bobří břeh" Jaroslava Foglara a Karla Bureše se přibližuje (25.04.2003)
Náhodné setkání s foglarovskou historií (12.03.2003)
Československý panteon (15.01.2003)
Dárek pro čtenáře Bohouška (25.12.2002)
Ředitel Melantrichu vzpomíná také na Jaroslava Foglara (23.04.2002)
Deník s názvem "Slovo" zcela zmizel z českého mediálního trhu (02.01.2002)
Další foglarovská výročí roku 2001 (27.12.2001)
Kouzlo Babího léta (18.09.2001)
Kterak Jaroslav Foglar koupil loď... (17.06.2001)Foglarovské výroky
„336 bedniček! U všech všudy, to je už hezká hromádka! Kde je budeme shánět, to nevím!“ - Pavel k Ludvovi po výpočtu pro stavbu chaty v Jezerní kotlině.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .