| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |

Jaroslav Foglar, Na Fáberce, Černošice

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 26. 11. 2022 | přečteno 278 | přidat komentář ]

Chata v Černošicích

více...

Vyšlo od roku 2018...

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 01. 11. 2022 | přečteno 7252 | komentáře: 23 | přidat komentář ]

Průběžně aktualizujeme. Zaznamenáváme postupně všechny významnější vydavatelské aktivity, na kterých má podíl Nadace Jaroslava Foglara a to od roku 2018, kdy převzala správu dědictví po Jaroslavu Foglarovi. Uvítáme jakékoliv doplnění, ať už prostřednictvím komentářů nebo na e-mailu: info@bohousek.cz.


více...

Ulice Jaroslava Foglara v Brně

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 23. 10. 2022 | přečteno 441 | přidat komentář ]

Ulice Jaroslava Foglara (Brno)

V letech 2004 - 2006 realizovala firma Rentalkon a.s. developerskou výstavbu v lokalitě Červený kopec, v brněnském katastru Štýřice, městské části Brno-střed. Moderní projekt Ing. arch. Karla Mrázka (Domint a.s.) zahrnoval výstavbu sedmi bytových domů se 78 byty a obchodními a kancelářskými prostory. Zastupitelstvo města Brna pojmenovalo 27. června 2006 zdejší komplex budov ulicí Jaroslava Foglara. Stalo se tak na návrh Sdružení přátel Jaroslava Foglara, které se o pojmenování některé brněnské ulice po slavném spisovateli snažilo více než 4 roky.

více...

Foglarova ulice v Černošicích

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 18. 10. 2022 | přečteno 343 | přidat komentář ]

Foglarova - Černošice (2022)O vzniku Foglarovy ulice v Černošicích jsme na Bohouškovi informovali 14. srpna 2016. Uvedli jsme, že... Zastupitelstvo města Černošice schválilo 2. března 2016 že budoucí ulice která má vzniknout v zastavitelném území dle regulačního plánu Na Vysoké, jejíž budoucí umístění bude na pozemcích parc. č.4101/95, 4101/48, 4101/106, 4101/75, 4101/72, 4101/62 se bude jmenovat FOGLAROVA.

více...

Rychlé šípy v knihovně aneb stručná bibliografie

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 05. 10. 2022 | přečteno 4533 | komentáře: 5 | přidat komentář ]

Rychle šípy, Mirek Dušín a Jarka Metelka (foto: Petr Molka)Komiksový fenomén Rychlé šípy vám v případě sběratelského zájmu zabere několik metrů vaší knihovny.
více...

Poesiomat na Vinohradském hřbitově připomíná Jaroslava Foglara

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 11. 09. 2022 | přečteno 998 | přidat komentář ]

Poesiomat na Vinohradském hřbitově (foto: 26. srpna 2022, Kr"Poesiomat je automat, ze kterého vám nevypadne bageta, ale dobře veršovaná básnička," uvádí autoři projektu Ondřej Štantejský a Štěpán Kult. Od 17. 12. 2021 je tento přístroj, který připomíná komínovou rouru, umístěný za branou Vinohradského hřbitova v Praze 10, místa posledního odpočinku Jaroslava Foglara, Jana Šimáně - Galéna nebo Franka Alexanda Elstnera. A právě slova Jaroslava Foglara, konkrétně vyprávění s názvem Dobrodružství na rybníku, můžete slyšet z Poesiomatu. Stačí stisknout tlačítko. Před tím je ovšem nutno desetkrát zatočit klikou. Vedle Jestřába se zde můžete zaposlouchat také do 12 úryvků z projevů, her a básní prvního českého prezidenta Václava Havla, do písně Petra Nováka Náhrobní kámen nebo Jiřího Grossmanna Jako kotě si příst. Instalaci přístroje podpořil pražský magistrát a městská část Praha 10.

více...

Historický přehled foglarovských organizací

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 28. 08. 2022 | přečteno 4549 | komentáře: 8 | přidat komentář ]

Během života spisovatele Jaroslava Foglara a i po jeho smrti existovala a existuje řada organizací nesoucích jeho jméno nebo hlásících se k jeho odkazu. Rádi bychom na Bohouškovi zveřejnili (a průběžně aktualizovali) v rubrice TRVALKY přehled těchto organizací, spolků, institucí včetně základních informací o jejich existenci, činnosti a sídle. Vyzýváme proto někdejší členy těchto organizací, u existujících organizací členy statutárních orgánů o doplnění informací. Uvítáme text o rozsahu do 2000 znaků včetně mezer, logo či zajímavou fotografií. Můžete nám je zasílat na info@bohousek.cz. Přehled dosud nám známých organizací najdete níže.


více...

Klub přátel Jaroslava Foglara

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 18. 06. 2022 | přečteno 846 | komentáře: 1 | přidat komentář ]

PF 70 - KPJFŠedesátá léta minulého století s sebou přinesla určité uvolnění v mezinárodních vztazích, které ve svém důsledku změnilo veřejné mínění obyvatel v Československu. Kritizováno bylo nevýkonné hospodářství, neměnnost stávajícího režimu a politická angažovanost ve všech sférách života. Československá společnost se postupně otevřela různým názorovým proudům, myšlenkám a teoriím. A v této době vzniklo společenství všech příznivců knih Jaroslava Foglara, spisovatele, na jehož dílo byla v předchozí dekádě uvalena klatba. Klub přátel Jaroslava Foglara existoval v letech 1966 - 1970.


více...

Od Atosu k Olympii (1990 - 2017)

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 22. 05. 2022 | přečteno 2201 | komentáře: 3 | přidat komentář ]

Článek i bibliografii průběžně doplňujeme. Třetí období vydávání knih Jaroslava Foglara (1990 - 2017) vymezujeme lety po sametové revoluci do doby, kdy byly ukončeny spory o dědictví a autorská práva převzala Skautská nadace Jaroslava Foglara.
Události listopadu a prosince roku 1989 ukončily čtyřicetiletou nadvládu komunistického režimu a znamenaly pro náš stát návrat k svobodě a demokracii. Pro Jaroslava Foglara znamenaly definitivní prolomení zákazu vydávání jeho knih. Už v době revolučních dnů vystupoval v rozhlase a televizi a mohli bychom říci, že se dveře u jeho klubovny v Křišťanově ulici netrhly. Vydavatelé se začali předhánět, kdo první vydá Foglara. Již v prosinci 1989 avizoval vydávání kreslených příběhů Rychlých šípů v týdenním taktu populární časopis Květy (což bylo od ledna 1990 realizováno), v silvestrovském vydání Mladé fronty vyšly stripy úvodního příběhu ke knize Tajemství Velkého vonta (Bohoušek v minulosti popsal okolnosti zveřejnění), sám Jestřáb v pořadu Vysílá studio Jezerka přislíbil brzké vydání stínadelské trilogie v jednom svazku. Na první skutečně vydanou knižní foglarovku jsme si ovšem museli další tři měsíce počkat.


více...

13 důležitých a osudových dnů života Jaroslava Foglara

[ Autor: Petr Molka | vydáno: 20. 05. 2022 | přečteno 1093 | komentáře: 6 | přidat komentář ]

Jaroslav Foglar - 80. léta 20. stol.?* 6. července 1907 se narodil budoucí spisovatel, pedagog volného času, oddílový vedoucí Jaroslav Foglar
* 17. června 1911 zemřel otec Jaroslava Foglara Jindřich Foglar
* 30. prosince 1923 vychází v časopisu Skaut Junák povídka Vítězství
* 24. června 1935 začal vycházet Malý hlasatel (později Mladý hlasatel)
* 8. května 1937 čtenářské kluby v mladém hlasateli
* 17. prosince 1938 se začíná odvíjet kreslený příběh Rychlé šípy v Mladém hlasateli
* 9. dubna 1946 vyšel časopis Vpřed s kresbou Rychlých šípů
* 18. února 1980 zemřela Marie Foglarová - matka Jaroslava Foglara
* 9. prosince 1989 Jaroslav Foglar obdržel zlatý Březový lístek
* 18. listopadu 1992 byl Jaroslav Foglar přepaden ve svém bytě
* 27. dubna 1994 Foglar obdržel titul Čestný občan hlavního města Prahy
* 2. listopadu 1998 vyšlo poprvé souborné vydání kresleného seriálu Rychlé šípy.
* 23. ledna 1999 zemřel Jaroslav Foglar v Thomayerově nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován

28. října 2017 byla Jaroslavu Foglarovi udělena in memoriam prezidentem republiky Milošem Zemanem Medaile za zásluhy I. stupně. Medaili převzal předseda Sdružení přátel Jaroslava Foglara Vojtěch Hanuš.

více...

Setkání Jaroslava Foglara s prezidentem Václavem Havlem

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 08. 03. 2022 | přečteno 899 | přidat komentář ]

Setkání Jaroslava Foglara s Václavem Havlem 25. 5. 1994


Necelých dvaadevadesát let života Jaroslava Foglara bylo prodchnutou celou řadou událostí a zážitků. Nejinak tomu bylo v poslední dekádě, kdy bylo jeho dílo plně rehabilitováno a stal se váženou osobností veřejného života. Jeho knihy vycházely, byl zván na besedy, autogramiády, do rozhlasu a televize a i přes zdravotní potíže, které na něj postupně začaly doléhat, se snažil s pomocí svých dlouholetých přátel odpovídat na rozsáhlou korespondenci, která k němu do poštovní schránky v Křišťanově ulici směřovala. Hlavně v první polovině devadesátých let to byl opravdový „život v poklusu,“ jak o něm už o deset let dříve psal. Mezi celou řadou událostí, na které foglarovští pamětníci, sběratelé a nadšenci z té doby vzpomínají, jedna z nich zcela zapadla a téměř se na ní zapomnělo. Ačkoliv…

více...

Strom Jaroslava Foglara

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 18. 01. 2022 | přečteno 20 | přidat komentář ]

Strom Jaroslava Foglara byl zasazen z iniciativy foglarovce Aleše Deutsche a pod záštitou městské části Praha 3 18. listopadu 2009 ve 14 hodin v parčíku u stadionu SK Viktoria Žižkov v Seifertově ulici. Konkrétně šlo o vzrostlý strom Jinan dvojlaločný - Ginkgo biloba. Kmotry stromu byli pražští herci Lucie Žáčková a Josef Hervert, kněz Josef Glogar, jenž stromu požehnal a Alois Deutsch, který zajistil zakoupení stromu. Při slavnostním sázení stromu byli přítomní mj. členové Pražské dvojky a Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Význam stromu připomínala dřevěná tabulka umístěná u paty stromu. Aleš Deutsch každoročně organizoval připomínku sázení stromu, kdy kolemjdoucí měli na opěru strom přivázat barevnou stužku. V letech 2015 - 2016 připravil soutěž s úkolem nakreslit svatyni Uctívačů ginga. 27. dubna 2022 byl strom odstraněn a to z důvodu uschnutí. Nová kapitola Stromu Jaroslava Foglara se začala psát 18. listopadu 2022 v 13 hodin a 13 minut, kdy po foglarovských 13 letech zde byl zasazen strom nový, opět Alešem Deutschem ve spolupráci s Náměstím Radost a městskou částí Praha 3.

více...

Kino 64 U Hradeb

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 01. 01. 2022 | přečteno 24 | přidat komentář ]

Kino 64 U Hradeb bylo pražské premiérové kino, které sídlilo od roku 1964 v Mostecké ulici 273/21, Praha 1. V provozu bylo do roku 2002. 12. května 1993 zde měl premiéru filmový debut režiséra Petra Kotka s názvem Záhada hlavolamu na motivy stejnojmenné knihy Jaroslava Foglara, který se zde slavnostního uvedení snímku zúčastnil. O den později se film dostal do běžné filmové distribuce.

více...

Ocenění a vyznamenání pro Jaroslava Foglara

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | vydáno: 21. 12. 2021 | přečteno 1609 | komentáře: 2 | přidat komentář ]

Aktualizováno. Jaroslav Foglar obdržel během svého života i posmrtně celou řadu ocenění a vyznamenání, kterými spolky a instituce ocenily jeho aktivity pro děti a mládež. Až osmnáct let po smrti obdržel také medaili Za zásluhy od prezidenta republiky.


více...
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |

Foglarovské výroky
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Foglarovský svět a sametová revoluce
Bohoušek před 20 lety
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .