| STÍNADLA |
Bohousek Zde
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Pražská pobočka Sdružení Jaroslava Foglara rozšířila v roce 2001 svoji činnost

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | zařazeno: 6. 1. 2002 | přečteno 718 ]

Sdružení přátel Jaroslava Foglara vzniko v roce 1990. Během uplynulých deseti let se podařilo brněnskému vedení mj. uspořádat soutěž ve spolupráci s televizí, publikovat v moravských denících, vydat 30 čísel Zpravodaje Sdružení, podobný počet čísel časopisu Bobří stopou, připravit několik seminářů pro pracovníky s dětmi a mládeží pod titulem „Hledáme lék na dětskou kriminalitu", vydat několik knih Jaroslava Foglara ve slepeckém braillově písmu aj. Již od počátku své existence se ale činnost neomezovala jen na Brno. Aktivní členové Sdružení v regionech začali vytvářet na základě platných stanov Sdružení pobočky v místě svého bydliště s vlastní činností. Vznikly tak pobočky v Přelouči, Pardubících, Ostravě, Kostelci nad Orlicí, Bratislavě, (ale i v samotném) Brně, Třebíči a Praze. Posledně jmenovaná - pražská pobočka..."vznikla jako jedna z prvních poboček vůbec (poznámka na okraj: o své prvenství mimochodem „soupeřila“ s Přeloučí - ta si pak demonstrativně přidala do svého názvu „1. přeloučská pobočka SPJF“, proto členové pražské pobočky jako výraz reakce se pojmenovali “99. pražská pobočka SPJF). Prostor tohoto článku bohužel neumožňuje se rozepsat o všech souvislostech vzniku a vývoje pobočky, takže jenom stručně připomínáme jen některé přelomové body, aby nebylo zapomenuty:

* O vzniku pobočky už uvažoval někdy v roce 1992 šéfredaktor populárního amatérského časopisu Sedmihlásek Petr Špitálský - Čmoudík.
* Iniciativu převzalo však Pražské sdružení Žlutého kvítku, které se z Brna dozvědělo, že „budu jen rád, když se pobočky budou tvořit“. Jednání nakonec vyvrcholilo návštěvou Karla Janského - Delfína v pražském Orinu 25. září 1993 (v Křížové ulici 188), kde se hovořilo o vlastní činnosti pobočky SPJF v Praze a můžeme tedy říci, že tímto datem započala její oficiální činnost. Brnem bylo potom slíbeno, že obdrží zakládací listinu a své razítko. Dalšímu rozvoji pobočky zabránily dosud mnohým nejasné události v Brně koncem roku 1993 a v roce 1994, činnost v Praze se ovšem nezastavila, spíše naopak.
* V letech 1996 - 1998 členové pobočky spoluvytvářeli zpravodaj pro děti a mládež v Praze - Pražský herold, kde také několikrát vyšel „Zpravodaj 99. pražské pobočky SPJF.“
* 30.8.2000 byl spuštěn zakladateli pražské pobočky server Bohoušek na adrese http://bohousek.aktualne.cz - jediný zpravodajský server, který se aktuálně věnuje Foglarovskému světu.

Pobočka SPJF v roce 2001
Činnost pobočky se aktivizovala dosud snad nejvíce v uplynulém roce. Do „Vedení“ pobočky přišli tři další pražští členové SPJF a tak jej nyní tvoří: Milan Lebeda - Alpín, Petr Molka - Best, Radek Petr - Menhart, Slávek Janov, Tomáš Szenai- Tomset a Tomáš Hromádka - Krizmen. Vedoucím (presidentem pobočky) byl zvolen Milan Lebeda, který jako člen oficiálního Vedení SPJF prostředkuje styk s Brnem. Za uplynulý rok se konaly 3 schůzky, kde se řešily organizační záležitosti pobočky, příprava akcí a vzájemně se vyměňovaly informace o novinkách ve Foglarovském světě.
Za rok 2001 vyšel 2 x TAM-TAM členů pobočky, který byl rozeslán všem členům SPJF v Praze a Středočeském kraji, s tím, aby se případní členové SPJF, kteří mají zájem, přihlásili do Pobočky, což učinilo cca 30 členů. První číslo informativního charakteru připravil Menhart - zaslal jej v dubnu společně s jiným časopisem, druhé pak Alpín (členové obdrželi v listopadu). Informativně byli také v říjnu členové seznámeni s akcemi korespondenčním lístkem.
Zpravodaj Bohoušek zaznamenal nárůst návštěvnosti snad i se změnou jeho grafiky, rozšířením obsahu, rubrik, redakce a umístěním na jinou adresu (http://bohousek.novinar.cz).
V průběhu roku byly členy vedení pobočkou uspořádány následující akce:

Pro členy vedení Pobočky:
13. dubna 2001 - účast na Dni otevřených dveří v kostele sv. Anny na Starém Městě
července 2001 - výprava do Sluneční zátoky v souvislosti se 70. výročím zdejšího prvního tábora Pražské Dvojky.
10. srpna 2001 - návštěva světničky Jaroslava Foglara ve Starých Hradech u Libáně

Akce pro veřejnost:
V rámci „Pražského foglarovského měsíce“:
13.11.2001 Tisková konference k Memoriálu Jana Tleskače pro novináře
17.11.2001 Memoriál Jana Tleskače (kolem 200 účastníků)
17.11.2001 - 17.12.2001 Pátrací hra „Hledáme Rychlé šípy v uličkách Starého Města
28.11.2001 „Motolský ježek"" - soutěž ve vyjímání ježka z klece pro dětské pacienty Fakultní nemocnice v Praze - Motole.
listopad 2001 - 7.1.2002 výstava ježků v kleci v prodejně hlavolamů v pasáži ROKOKO
2.12.2001- premiéra divbadelního představení Rychlé šípy v divadle Rokoko
12.12.2001 - 5. výročí objevení planetky 9102 Foglar, objevili 12. 12. 1996
M. Tichý a Z. Moravec z hvězdárny na Kleti
17. 12. - pražský Večer světel - tradiční akce po vzoru stínadelské trilogie, datum zvoleno jako připomenutí dne, kdy vyšel první kreslený příběh Rychlých šípů v Mladém hlasateli. Současně vyhodnocení pátrací hry „Hledáme Rychlé šípy“.

O činnosti Pražské pobočky SPJF referovala celostátní i regionální média. Kompletní seznam všech článků v novinách a časopisech, příspěvků v rozhlase a telelevizi najdete zde.

Tomáš Hromádka
tiskový mluvčí PSPJF

Denní tisk a jiná média
o 1. mistrovství světa ve vyjímání Ježka z klece - Memoriálu Jana Tleskače

1) Skautské tiskoviny (Skauting, Skaut – junák, Junák hlásí), Nika, Wampum Neskenonu, Bobří stopou. Na internetových serverech, které informují o činnostech dětských organizací, případně se zabývají J. Foglarem: http://www.adam.cz, http://foglar.adam.cz , http://bohousek.novinar.cz (hlavní mediální partner akce), http://foglar.zde.cz i jinde.

2) Média celostátního a regionálního charakteru
11.11.2001 Rádio Regina Praha Memoriál Jana Tleskače
(dtto Středočeská Regina a Radiožurnál 14.11.2001)
14.11.2001 Večerník Praha Kdo osvobodí Ježka z klece?
15.11.2001 Hospodářské noviny Servis
15.11.2001 Pražský kudykam Mistrovství světa
16.11.2001 Country Radio „Co po ránu dělá?“
16.11.2001 Pražské Slovo V následujících dnech se očekává
16.11.2001 Metro Servis na sobotu
16.11.2001 MF-Dnes
17.11.2001 TV3-Metropol. Expres Hlavolam
17.11.2001 Prima – Zpravodajský deník Mistrovství
17.11.2001 Rádio Impuls (dva přímé vstupy)
18.11.2001 Super Mistrovství světa v tahání ježka z klece
18.11.2001 Rádio Kiss 98 Zpravodajství
19.11.2001 MF-Dnes Ježek bavil šedesátileté i pětileté
19.11.2001 Právo V ježkovi padaly světové rekordy
19.11.2001 Večerník Praha Ježka vysvobodili za tři vteřiny
19.11.2001 Mor. deníky Bohemia Zaujalo nás
19.11.2001 Pražské Slovo Mistryní je osmiletá dívka
19.11.2001 Metro Chlapec vyndal ježka z klece za 2,8 sek.
20.11.2001 TV3-Metropol. Expres Ukradení ježci v kleci
21.11.2001 Právo Na šampionátu přišli o ježky
21.11.2001 Lidové noviny Z výstavy zmizelo sedm „ježků v kleci“
21.11.2001 MF-Dnes Z výstavy zmizeli ježci v kleci
21.11.2001 Super Ukradeno pět ježků v kleci
25.11.2001 Rádio Regina Praha „Pražský měsíc Jaroslava Foglara“
(dtto vysíláno na Středočeské Regině a i na Radiožurnálu)
28.11.2001 Mladý svět č. 48/2001 Ven s ním
1.12.2001 Tip týdne č. 49/2001 Záhada hlavolamu odhalena
5.12.2001 Mladý svět č. 49/2001 Záhada hlavolamů
Mimo to zveřejněny informace ne serverech ČTK (České noviny a Pražské noviny), např. http://www.prazskenoviny.cz/view-id.php4?vid=20042

„Motolský ježek“
29.11.2001 Večerník Praha Desítky rozzářených
29.11.2001 Pražské Slovo Děti soutěžili s ježkem v kleci

Hledáme Rychlé šípy
29.11.2001 Pražský kudykam Rychlé šípy

Večer světel
4.12.2001 Blesk Krátce
13.12.2001 Pražský kudykam Večer světel??????
17.12.2001 Pražské slovo Dnes se očekává
17.12.2001 MF-Dnes Velké setkání příznivců Jaroslava
Foglara
17.12.2001 ČIA zpravodajství Foglarovský měsíc zakončí Večer světel
17.12.2001 České noviny (ČTK) Foglarovi příznivci zažehli opět svíce
18.12.2001 Anopress zpravodajství Vzpomínka na Foglara
18.12.2001 Večerník Praha Bar. foto + popisek na 1. (titulní) straně
18.12.2001 MF-Dnes Bar. foto + popisek
18.12.2001 MF-Dnes Nad svícemi ožil duch vontských
Stínadel
Foglar a já
17.12.2001 http://foglar.zde.c Foglar a já
"

Související články:
Pražská pobočka SPJF připomene výročí úmrtí Jaroslava Foglara pietní vzpomínkou (22.01.2024)
Členy pražské pobočky SPJF nově informoval Pobočník (11.01.2024)
Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF. Pojďme spolu s ní zažívat další nové příběhy (26.09.2023)
Pražské pobočce SPJF je 30 let (25.09.2023)
Razítko 30 let Pražské pobočky SPJF (18.06.2023)
Nové vedení Pražské pobočky SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti (13.06.2023)
Pražská pobočka SPJF pokračuje v činnosti bez právní subjektivity (13.06.2023)
K 30. výročí Pražské pobočky SPJF byly vydány magnetky, placka a speciální publikace (10.06.2023)
Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce (09.06.2023)
Členové rozhodnou o budoucnosti Pražské pobočky SPJF (29.05.2023)
Složitá situace v Pražské pobočce SPJF (23.04.2023)
Tříkrálová cukrárna 2023 (29.12.2022)
Byt Jaroslava Foglara - pátračka a kimovka (22.05.2022)
Stínadla v Chuchli (06.04.2022)
Pobočky SPJF: Praha (08.02.2022)
Hrajeme a cvičíme s pražskou pobočkou SPJF (01.02.2022)
Dnes je Tříkrálová cukrárna 2021 (06.01.2021)
Tříkrálová cukrárna 2021 aneb Toušáme že dvou doma! (01.01.2021)
Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF (15.05.2019)
Tříkrálová cukrárna rozřešila „věčný“ rébus znalostí Rychlých šípů (24.01.2019)
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara se setkají u Jestřábova hrobu (20.01.2019)
Členové pražské pobočky SPJF se budou pravidelně setkávat (07.01.2019)
8. Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (15.11.2018)
S Rychlými šípy na pražském Dni železnice 2018 (17.09.2018)
Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti (10.01.2018)
S Jestřábem v Holubníku 3. května: Foglarovské deskovky a další karetní a společenské hry (14.04.2017)
DYŠ JATO DOMA, TAT JATO DOMA - JÁ DOMA TOUŠÁM TATY DYCTY ŽE DVOU! (01.01.2017)
Tříkrálová cukrárna s Pražskou pobočkou SPJF (10.01.2016)
Pražská pobočka má nové vedení (23.06.2015)
Vánoce Tondy Pírka (26.12.2014)
Foglarovci v podzemí (01.02.2014)
Sedm statečných u rodného domu Jaroslava Foglara (06.07.2012)
Výroční schůze zvolila nové vedení Pražské pobočky SPJF (12.05.2012)
Rozruch vyvolalo 2. mezinárodní setkání sběratelů kartiček (12.05.2012)
Na Brdy za první láskou Jaroslava Foglara (02.05.2011)
Jak komunikovaly Rychlé šípy s novinami?, aneb poděkování za 10 let v Pražské pobočce SPJF (10.12.2010)
Informace o soutěži Hledáme Rychlé šípy byly zveřejněny v pražských tramvajích (AKTUALIZOVÁNO.) (05.12.2010)
Pražská pobočka přejmenována nebyla - členové na výroční schůzi návrh zamítli (09.05.2010)
Romantika v Lavóru (06.06.2009)
Budou v Praze sportovní akce o pohár Bobří stopy? (27.09.2008)
Pražská pobočka SPJF se chystá na 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara (14.05.2006)
Pražská pobočka SPJF na Bambiriádě (21.05.2004)
Pražská pobočka si připomenula výročí 67. narozenin klubů (10.05.2004)
Velké změny v pražské pobočce SPJF (10.05.2004)
Na Den vítězství se sejdou čtenáři foglarovek (02.05.2004)
V Praze bude 2. foglarovská burza (14.04.2004)
Dětský filmový festival v Ostrově i ve foglarovském duchu (25.02.2004)
Jaká byla beseda v Chuchli? (13.02.2004)
Zimní přechod aneb „BRBi 2004“ (09.02.2004)
V Praze se konala pietní vzpomínka na Jaroslava Foglara (25.01.2004)
RYCHLÉ ŠÍPY NESTÁRNOU (24.10.2003)
Jestřábova ulice v hlavním městě (16.06.2003)
BBC na Klamovce (06.06.2003)
Stínadla na bambiriádní Letné se rozrostla (29.05.2003)
Přijďte stavět Stínadla na Letnou (23.05.2003)
Pražská pobočka SPJF slaví výročí! (14.05.2003)
Praha je foglarovců ráj! (09.05.2003)
Ivančena 2003 - pot a kamení (30.04.2003)
V Praze bude BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ (31.03.2003)
Ty brďo, na Brdech už pětatřicetkrát se skauty, letos i s Rychlými šípy a ... (04.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Skautské Brdy s Rychlými šípy! (23.01.2003)
Z kroniky pražské pobočky SPJF v roce 2002 (27.12.2002)
Vzpomínání na Jestřába (21.10.2002)
Členové SPJF zakončí „Rok s Jaroslavem Foglarem“ (11.10.2002)
ŽALUDOVÝ DORT aneb Nultý ročník soutěže (19.09.2002)
Na Foglara se stála fronta! (06.07.2002)
Jaroslav Foglar na Pražském hradě! (03.07.2002)
Ahoj Jestřábe (20.06.2002)
Logo pražské pobočky SPJF je na světě (07.06.2002)
Pozvánka do klubovny Rychlých šípů (20.05.2002)
Poprvé se setkali členové pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (08.05.2002)
Cestovatel Elstner na poště (08.04.2002)
Pošta razítkovala Batličku (13.02.2002)
Fotoalbum 1/00 (13.10.2000)Foglarovské výroky
"Rozsviťte si čaj!" - spiritista pan Pilgram mladému J. Foglarovi.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
Vyšlo od roku 2018...
19. 03. 2024
Počet komentářů: 24

Ocenění a vyznamenání pro Jaroslava Foglara
16. 04. 2024
Počet komentářů: 9

Jan Trojan - Roy: "Foglarovo dítě"
19. 03. 2024
Počet komentářů: 5

Saturnin a Stínadla - aneb Setkání Lídy Baarové a Adiny Mandlové v Havlově vaně
04. 04. 2024
Počet komentářů: 1

Foglarovskou ročenku 2023 bude distribuovat skautská nadace
16. 04. 2024
Počet komentářů: 1

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .