| STÍNADLA |
Bohousek Zde
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Pobočky SPJF: Praha

[ Autor: Pražská pobočka SPJF | zařazeno: 8. 2. 2022 | přečteno 1986 ]

Příměstský tábor pražské pobočky SPJF 2019

Pražská pobočka SPJF v uplynulých letech pořádala v létě oblíbené příměstské tábory.


Logo PP SPJFPražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tematická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.

Počátkem prosince 2018 na výroční schůzi bylo po 25 letech zvoleno nové vedení pražské pobočky. Vedení pobočky po Alpínovi převzal Tajlor a jeho místopředsedy se stali Vláďa a Menhart. Již v zápisu z této výroční schůze jsou zachyceny pochybnosti o smysluplnosti pobočky, ale nové vedení se dalo s nadšením do práce.

V závěru roku 2018 proběhly tradiční akce Hledáme Rychlé šípy (jedna z 10 top akcí SPJF), Movember s Rychlými šípy, charitativní Vánoce Tondy Pírka (5. ročník) a Večer světel.

Tříkrálová cukrárna 2019V roce 2019 začala pobočka s pravidelnými pracovními schůzkami 4x ročně, kdy 1. se uskutečnila hned počátkem ledna. Obsahem byla příprava dalších akcí, ale i foglarovská a informační náplň.
Uskutečnily se tyto akce: Tříkrálová cukrárna, setkání na Vinohradském hřbitově u příležitosti 20. výročí úmrtí JF, Průzkumná výprava na Munu, Memoriál Jana Tleskače - pražské a středočeské kolo, beseda o JF s vedením pražské pobočky v Rádiu 1, Jaro s těšítky, Pražská Lítačka (jedna z 10 top akcí SPJF), porady PP, prezentace SPJF na veletrhu Svět knihy, kde proběhl i celostátní Memoriál Jana Tleskače ve vyjímání ježka z klece s výstupy např. v celostátní televizi, další ročník příměstského tábora s Rychlými šípy, Hledáme RŠ, Večer světel a Hra jako za Jestřába, výprava na Mastník.
V květnu 2019 se za SPJF účastnil předseda pobočky pracovní schůzky ČRDM Strategie vzdělávání 2030.

Také rok 2020 začal nadějně a hned v lednu se členové pobočky sešli v Tříkrálové cukrárně a vyjeli připomenout výročí odchodu JF kromě návštěvy Vinohradského hřbitova také do Mělníka, kde s Jindrou Hojerem otevřeli výstavu Pocta Rychlým šípům v Galerii Ve věži.
Memoriál Jana Tleskače 2019V únoru proběhlo pražské kolo Memoriálu Jana Tleskače a v březnu se již vlivem koronaviru a celostátnímu lockdownu středočeské kolo Memoriálu JT neuskutečnilo. K Pražské Lítačce se vedení snažilo upravit pravidla, aby závody mohly proběhnout individuálně, ale ani tato akce se nakonec neuskutečnila.
V červnu proběhly ve Sluneční zátoce závody O Štít Jaroslava Foglara, Tábor svobody. O prázdninách se opět pro pražské děti uskutečnil příměstský tábor Rychlé šípy a oslava narozenin JF na táboře Pražské Dvojky - Hochů od Bobří řeky opakováním hry O Štít Jaroslava Foglara.
Na podzim byly akce, kterých se členové pobočky buď aktivně účastnili nebo je přímo pobočka pořádala - výroční oheň, Hledáme Rychlé šípy a ve spolupráci s Skautskou nadací JF u veřejnosti úspěšná hra (cca 10 000 hráčů) Záhada hlavolamu 80 let, což byla akce s individuální návštěvností, kterou umožňovala tehdejší koronavirová situace. Večer světel se již nechal na jednotlivcích. Byly pouze vyhlášeny výsledky pátrací hry Hledáme RŠ.
Rok 2020 byl velice divný - kromě komplikací s pořádáním akcí kvůli pandemické situaci, se ukázala pravdivá slova předchozího předsedy pobočky, že nikdo ze členů nemá na nic čas a tedy akce vždy zůstanou jen na několika málo organizátorech. Pražská pobočka se snažila sdružovat lidi z Prahy a Středočeského kraje, ale vždy se obracela znovu a znovu na všechny členy SPJF, protože žádný seznam členů přímo pobočky neměla.
Přetrvávající malý zájem o dění v pobočce se Tajlor pokusil řešit dokonce nabídnutím abdikace vedení, ale žádný zájemce se nenašel. Navíc v polovině roku odstoupil bez předchozí komunikace i Revizor PP SPJF a pobočný spolek se dostal do patové situace, kterou stanovy neznají (abdikace Revizora) a měla by se asi uskutečnit výroční schůze s dovolením odstoupivších funkcionářů pobočky. To bylo vzhledem k pandemické situaci neproveditelné.
Pražská pobočka nemá účet, nemá vlastní hospodaření a funkce Revizora byla tedy stejně jen “pro formu” - několik let pouze papírová bez praktické náplně. Bylo tedy rozhodnuto, že do svolání výroční schůze nelze abdikaci Revizora přijmout.

Rok 2021 pokračoval ve své divnosti a hlavně i rozmrzelosti vedení SPJF nad nezájmem členů SPJF účastnit se příprav foglarovských akcí. Vedení pobočky se za 2,5 roku (2018-2020) nepodařilo probudit zájem o činnost, takže zvolilo taktiku “vyčkat jestli se někdo sám neozve”.
Vedení pobočky nabízelo členům SPJF foglarovské aktivity jiných a aktivně se v nich také zapojovalo - závody skupin Le Mans 24 dní ve cvičení pro Jestřába, která pořádal spolek Pražská Dvojka - Hoši od Bobří řeky.
Pobočka již nepořádala Lítačku, ani příměstský tábor a ani Večer světel. Pouze se připravil 20. ročník pátrací hry Hledáme Rychlé šípy, která se vrátila zpět na Staré Město jako doprovodná akce stínadelské výstavy Město jako přízrak a pátračka má přesah až do 21. března 2022.
Významnou aktivitou byla realizace foglarovského panelu v naučné stezce mapující historii a zajímavosti lokality Radlice - Farkáň - Malvazinky. Aktivně se vedení pobočky zapojilo do Roku v knihovně s Jaroslavem Foglarem v Dolních Chabrech. Večer světel se tentokrát opět vzhledem k podivné covidové situaci vedením pobočky a ani nikým jiným neorganizoval a nechal, jestli se ho bude chtít někdo z členů pobočky ujmout...

V roce 2022 se členové pobočky zapojili opět do cvičebních závodů Le Mans, plnění Modrého života a připravilo pátračku v bytě Jaroslava Foglara pro širokou veřejnost. Až do března pokračovala hra pro veřejnost Hledáme Rychlé šípy.


Slovo závěrem
Pobočný spolek SPJF Pražská pobočka už nepotřebuje mít vlastní IČO. Poslední akcí, kdy PP SPJF vůči úřadům právní subjektivitu potřebovala, je asi úspěšná žádost o grantovou podporu pamětní desky Jaroslava Foglara v Prokopském údolí od pražského magistrátu.
Ke konci ledna 2022 má za sebou pražská pobočka od poslední výroční schůze cca 35 akcí.
Za nejvýznamnější uskutečněné akce patří vystoupení na veletrhu Svět knihy, návštěvnicky i mediálně silně pokrytá hra ve Stínadlech Záhada hlavolamu 80 let, podpora Nocí s Andersenem v několika letech.

Aktivní jedinci pražské pobočky jsou dále foglarovsky aktivní - ať je to v SNJF, celorepublikovém SPJF, ale i aktivitách jako je putovní výstava Spojeni Foglarem, Noc s Andersenem atd.
Pražskou pobočku vždy táhlo vedení. Běžní členové se většinou účastnili akci, co pořádalo vedení. Navíc situace PP byla vždy zcela odlišná od ostatních poboček, které jsou spíše na akce “pro sebe”. Pražská pobočka byla hlavně známá tím, že pořádala akce pro širokou veřejnost. Novou aktivitou v celém SPJF byly příměstské tábory, která v Praze probíhaly 5 let po sobě a někdy i ve 2 bězích v srpnu. To bylo něco nového, ale hlavně to byla práce s dětmi - neorganizovanou veřejností.
Minulé roky otevřely otázky typu - Kdo jsou členové pobočky? - Proč pobočka vůbec existuje? - Potřebuje právní subjektivitu? - Má někdo zájem něco dělat? - Je správná orientace pořádaných akcí na veřejnost?
Každý člen SPJF z Prahy a okolí si může sám odpovědět, co mu společenství SPJF přineslo? Na kolika akcích se organizačně podílel? Jakou svou stopu v SPJF sám zanechal?
Stávající vedení pobočky mělo velké plány, ale bez aktivních členů zvládlo jen něco - a to s velkým vypětím svých sil. Jestli aktivity SPJF v Praze ustanou, záleží na všech členech SPJF a nelze se spoléhat, že to všechno zařídí vedení. To je náš vzkaz dalšímu vedení pobočky v příštích letech.

(Text jsme s vědomím autorů převzali ze serveru iKlubovna.cz., doplnili obecným úvodem o historii pobočky a o fotografie z archivu Bohouška).

Související články:
Pražská pobočka SPJF připomene výročí úmrtí Jaroslava Foglara pietní vzpomínkou (22.01.2024)
Členy pražské pobočky SPJF nově informoval Pobočník (11.01.2024)
Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF. Pojďme spolu s ní zažívat další nové příběhy (26.09.2023)
Pražské pobočce SPJF je 30 let (25.09.2023)
Razítko 30 let Pražské pobočky SPJF (18.06.2023)
Nové vedení Pražské pobočky SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti (13.06.2023)
Pražská pobočka SPJF pokračuje v činnosti bez právní subjektivity (13.06.2023)
K 30. výročí Pražské pobočky SPJF byly vydány magnetky, placka a speciální publikace (10.06.2023)
Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce (09.06.2023)
Členové rozhodnou o budoucnosti Pražské pobočky SPJF (29.05.2023)
Složitá situace v Pražské pobočce SPJF (23.04.2023)
Tříkrálová cukrárna 2023 (29.12.2022)
Byt Jaroslava Foglara - pátračka a kimovka (22.05.2022)
Stínadla v Chuchli (06.04.2022)
Hrajeme a cvičíme s pražskou pobočkou SPJF (01.02.2022)
Dnes je Tříkrálová cukrárna 2021 (06.01.2021)
Tříkrálová cukrárna 2021 aneb Toušáme že dvou doma! (01.01.2021)
Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF (15.05.2019)
Tříkrálová cukrárna rozřešila „věčný“ rébus znalostí Rychlých šípů (24.01.2019)
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara se setkají u Jestřábova hrobu (20.01.2019)
Členové pražské pobočky SPJF se budou pravidelně setkávat (07.01.2019)
8. Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (15.11.2018)
S Rychlými šípy na pražském Dni železnice 2018 (17.09.2018)
Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti (10.01.2018)
S Jestřábem v Holubníku 3. května: Foglarovské deskovky a další karetní a společenské hry (14.04.2017)
DYŠ JATO DOMA, TAT JATO DOMA - JÁ DOMA TOUŠÁM TATY DYCTY ŽE DVOU! (01.01.2017)
Tříkrálová cukrárna s Pražskou pobočkou SPJF (10.01.2016)
Pražská pobočka má nové vedení (23.06.2015)
Vánoce Tondy Pírka (26.12.2014)
Foglarovci v podzemí (01.02.2014)
Sedm statečných u rodného domu Jaroslava Foglara (06.07.2012)
Výroční schůze zvolila nové vedení Pražské pobočky SPJF (12.05.2012)
Rozruch vyvolalo 2. mezinárodní setkání sběratelů kartiček (12.05.2012)
Na Brdy za první láskou Jaroslava Foglara (02.05.2011)
Jak komunikovaly Rychlé šípy s novinami?, aneb poděkování za 10 let v Pražské pobočce SPJF (10.12.2010)
Informace o soutěži Hledáme Rychlé šípy byly zveřejněny v pražských tramvajích (AKTUALIZOVÁNO.) (05.12.2010)
Pražská pobočka přejmenována nebyla - členové na výroční schůzi návrh zamítli (09.05.2010)
Romantika v Lavóru (06.06.2009)
Budou v Praze sportovní akce o pohár Bobří stopy? (27.09.2008)
Pražská pobočka SPJF se chystá na 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara (14.05.2006)
Pražská pobočka SPJF na Bambiriádě (21.05.2004)
Pražská pobočka si připomenula výročí 67. narozenin klubů (10.05.2004)
Velké změny v pražské pobočce SPJF (10.05.2004)
Na Den vítězství se sejdou čtenáři foglarovek (02.05.2004)
V Praze bude 2. foglarovská burza (14.04.2004)
Dětský filmový festival v Ostrově i ve foglarovském duchu (25.02.2004)
Jaká byla beseda v Chuchli? (13.02.2004)
Zimní přechod aneb „BRBi 2004“ (09.02.2004)
V Praze se konala pietní vzpomínka na Jaroslava Foglara (25.01.2004)
RYCHLÉ ŠÍPY NESTÁRNOU (24.10.2003)
Jestřábova ulice v hlavním městě (16.06.2003)
BBC na Klamovce (06.06.2003)
Stínadla na bambiriádní Letné se rozrostla (29.05.2003)
Přijďte stavět Stínadla na Letnou (23.05.2003)
Pražská pobočka SPJF slaví výročí! (14.05.2003)
Praha je foglarovců ráj! (09.05.2003)
Ivančena 2003 - pot a kamení (30.04.2003)
V Praze bude BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ (31.03.2003)
Ty brďo, na Brdech už pětatřicetkrát se skauty, letos i s Rychlými šípy a ... (04.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Skautské Brdy s Rychlými šípy! (23.01.2003)
Z kroniky pražské pobočky SPJF v roce 2002 (27.12.2002)
Vzpomínání na Jestřába (21.10.2002)
Členové SPJF zakončí „Rok s Jaroslavem Foglarem“ (11.10.2002)
ŽALUDOVÝ DORT aneb Nultý ročník soutěže (19.09.2002)
Na Foglara se stála fronta! (06.07.2002)
Jaroslav Foglar na Pražském hradě! (03.07.2002)
Ahoj Jestřábe (20.06.2002)
Logo pražské pobočky SPJF je na světě (07.06.2002)
Pozvánka do klubovny Rychlých šípů (20.05.2002)
Poprvé se setkali členové pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (08.05.2002)
Cestovatel Elstner na poště (08.04.2002)
Pošta razítkovala Batličku (13.02.2002)
Pražská pobočka Sdružení Jaroslava Foglara rozšířila v roce 2001 svoji činnost (06.01.2002)
Fotoalbum 1/00 (13.10.2000)Foglarovské výroky
"Rozsviťte si čaj!" - spiritista pan Pilgram mladému J. Foglarovi.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
Vyšlo od roku 2018...
19. 03. 2024
Počet komentářů: 24

Ocenění a vyznamenání pro Jaroslava Foglara
16. 04. 2024
Počet komentářů: 9

Jan Trojan - Roy: "Foglarovo dítě"
19. 03. 2024
Počet komentářů: 5

Saturnin a Stínadla - aneb Setkání Lídy Baarové a Adiny Mandlové v Havlově vaně
04. 04. 2024
Počet komentářů: 1

Foglarovskou ročenku 2023 bude distribuovat skautská nadace
16. 04. 2024
Počet komentářů: 1

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .