| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Pražská pobočka SPJF slaví výročí!

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | zařazeno: 14. 5. 2003 | přečteno 1585 ]

Zdá se to neuvěřitelné, ale letošní rok je nejen „Rokem s Rychlými šípy,“ ale rovněž příležitostí k připomenutí desátého výročí vzniku pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Co bylo na začátku? Točení klikou cyklostylu v jedné nově otevřené prodejničce v Praze - Radlicích a ztracený foťák, o němž se prý později mluvilo v Brně u soudu. Devadesátý třetí rok minulého století byl pro všechny pražské foglarovce "významný. 13. května měl v Praze premiéru film režiséra Petra Kotka Záhada hlavolamu. O Jestřábovi, tajemném hlavolamu a jeho majiteli Janu Tleskačovi se mluvilo skoro na každém kroku a o doprovodných akcích k novému filmu referovala média na svých prvních stranách. A ještě jedním byl květen toho roku pro nás Pražáky zajímavý - firma ORIN otevřela 17. května svoji prodejničku v nostalgických přízemních prostorách staré a tajuplné Voskařky v Radlicích, nedaleko Smíchovského nádraží. Kolem onoho místa, které ryzího foglarovce nenechalo svou ospalou druhostraňáckou atmosférou na pochybách, se soustředil zbytek někdejších členů pražských mladohlasatelských klubů. Petra, Kramlin, Liška, Puštík, Lumík, Hroch, Tříska, Erik, Eskalik a mnozí další dnes již žijí svým životem s běžnými problémy a starostmi, ale tehdy spojili své síly s Alpínem a Bestem a vytvořili neformální Pražské sdružení Žlutého kvítku, které se stalo základem pražské pobočky SPJF. Právě při premiéře filmu Záhada hlavolamu se točilo klikou onoho cyklostylu tak, aby čerstvé číslo časopisu Stín a Světlo vyšlo co nejrychleji. Leží teď přede mnou, těch několik cyklostylových čísel. Jedno z nich (č. 13 – III. vydání) vyšlo v nákladu 500 ks, což bylo už opravdu na hranici našich tehdejších možností. Ta vzpomínka je tak živá, jako by to bylo včera, jak ťukám do psacího stroje na Křížové ulici, a pak v budoucí prodejně s Bestem časopis tiskneme. Akce Ábíčka na Letné, hra v uličkách (kde jsme viděli opravdické živé Rychlé šípy z filmu), neúspěšný vzlet balónu na Staroměstském náměstí (ale za to úspěšná prezentace nápoje Rychlé špunty), obrovský žlutý kvítek v zahradě ginga na Kampě, o kterém se psalo ve Večerní Praze, to vše se nesmazatelně vrylo do mojí paměti. Nic ovšem premiérou „Záhady“ neskončilo, naopak – během roku proběhla velká vontská bitva na Cibulce, promítání foglarovských filmů, přednáška Mýtus knižních Stínadel, Svíčkový běh a další hry v uličkách a konečně vyhlášení soutěže „Kde jsou vaše Stínadla?“. Jednat o založení pobočky se začalo právě po premiéře filmu. O jejím vytvoření přemýšlel nezávisle na nás již o půl roku dříve Petr Špitálský – Čmoudík z časopisu Sedmihlásek. Ke kontaktu s tehdejším předsedou SPJF Karlem Janským – Delfínem došlo v průběhu června, kdy se v Praze v KC Novodvorská konalo „1. setkání Sdružení přátel Jaroslava Foglara.“ Intenzivně se jednalo i po prázdninách, kdy Delfín přijel do ORINu. Datum jednání, na kterém byli přítomní Alpín, Best a já - sobota 25. září 1993 vstoupilo do dějin SPJF jako datum založení pobočky. 8.11.1993 Delfín psal: „…chystám se vám poslat zakládací materiály pobočky SPJF, připravili jsme k tomu všechny podklady. Bylo by dobré, kdyby jste připravili jeden den, kdy by došlo ke slavnostnímu zahájení činnosti pobočky. Na tento akt pozveme členy z okolí.“ K tomu ale nedošlo pro (dnes již všeobecně známý) spor v tehdejším vedení. Život pobočky však šel dál, spolu s Ivou byla připravena dlouho slibovaná brožura „Malý průvodce po Stínadlech“, 12. února 1994 se za velkého zájmu foglarovců konalo slavnostní vyhlášení výsledků stínadelské soutěže v DDM Na Buďánkách spojené s promítnutím unikátního filmu z výroby Mladého hlasatele, rychlošípáckou soutěží, výstavou stínadelských prací, besedou s hosty a podvečerní hrou v uličkách pražských Stínadel. Nepolevilo ani pořádání dalších akcí pro děti. Postupem času se ukázalo, že chybí informační věstník s aktuálními informacemi, vyšlo první číslo „Pražského zpravodaje Sdružení Bobří stopy – S.P.J.F.“ zaslané pražským členům SPJF a zbylým klubařům. Ukázalo se, že jeho záběr byl dost malý, a tak jsme se spojili s právě vzniklým Sdružením amatérských novinářů a začali díky grantu pražského magistrátu v nákladu 5 000 ks vydávat Pražského herolda. Zde byly v druhé polovině 90. let tištěny informace týkající se tradičních akcí naší pobočky – Jara s těšítky, Výročí čtenářských klubů, Dne zvonů, či Večera světel. Projekty na podporu dětské informatiky ale nebyly pro další období vypsány, a tak Pražský herold v roce 1999 přestal vycházet. Po smrti Jaroslava Foglara se objevilo zejména v Praze několik iniciativ hanobících nebo naopak hájících jeho život a dílo. Pobočka v této souvislosti zaujala stejné stanovisko jako celostátní vedení SPJF. Přišlo nám ale líto, že se o těchto iniciativách členové SPJF nedozvěděli. Pronikli jsme na internet a 30.8.2000 při příležitosti 60. výročí prvního vydání Záhady hlavolamu spustili Bohouška. Dnes o něm můžeme bez nadsázky říct, že se stal nejrozsáhlejším internetovým zpravodajem a zároveň kronikou foglarovského světa. Přidal se Menhart (připravil a rozeslal první číslo TAM-TAMu) a časem rozšířili naše řady další aktivní členové Ivan, Nashville a Tom-Set. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na činnosti pražské pobočky SPJF podíleli, podílejí a hodlají i nadále podílet. Věřte, je to práce dobrovolná, ve volném čase a bohužel často (i vzhledem k různým často ješitným a zbytečným sporům a rozmíškám v foglarovském světě) nevděčná. Děkuji členům a příznivcům pobočky za podporu, zájem a účast na akcích. Bez vás všech by pražská pobočka neexistovala. (Převzato z časopisu TAM TAM pražské pobočky SPJF č. 5 / 2003) "

Související články:
Vyšel Pobočník PP SPJF č. 2/2024 (18.03.2024)
Pražská pobočka SPJF připomene výročí úmrtí Jaroslava Foglara pietní vzpomínkou (22.01.2024)
Členy pražské pobočky SPJF nově informoval Pobočník (11.01.2024)
Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF. Pojďme spolu s ní zažívat další nové příběhy (26.09.2023)
Pražské pobočce SPJF je 30 let (25.09.2023)
Razítko 30 let Pražské pobočky SPJF (18.06.2023)
Nové vedení Pražské pobočky SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti (13.06.2023)
Pražská pobočka SPJF pokračuje v činnosti bez právní subjektivity (13.06.2023)
K 30. výročí Pražské pobočky SPJF byly vydány magnetky, placka a speciální publikace (10.06.2023)
Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce (09.06.2023)
Členové rozhodnou o budoucnosti Pražské pobočky SPJF (29.05.2023)
Složitá situace v Pražské pobočce SPJF (23.04.2023)
Tříkrálová cukrárna 2023 (29.12.2022)
Byt Jaroslava Foglara - pátračka a kimovka (22.05.2022)
Stínadla v Chuchli (06.04.2022)
Pobočky SPJF: Praha (08.02.2022)
Hrajeme a cvičíme s pražskou pobočkou SPJF (01.02.2022)
Dnes je Tříkrálová cukrárna 2021 (06.01.2021)
Tříkrálová cukrárna 2021 aneb Toušáme že dvou doma! (01.01.2021)
Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF (15.05.2019)
Tříkrálová cukrárna rozřešila „věčný“ rébus znalostí Rychlých šípů (24.01.2019)
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara se setkají u Jestřábova hrobu (20.01.2019)
Členové pražské pobočky SPJF se budou pravidelně setkávat (07.01.2019)
8. Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (15.11.2018)
S Rychlými šípy na pražském Dni železnice 2018 (17.09.2018)
Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti (10.01.2018)
S Jestřábem v Holubníku 3. května: Foglarovské deskovky a další karetní a společenské hry (14.04.2017)
DYŠ JATO DOMA, TAT JATO DOMA - JÁ DOMA TOUŠÁM TATY DYCTY ŽE DVOU! (01.01.2017)
Tříkrálová cukrárna s Pražskou pobočkou SPJF (10.01.2016)
Pražská pobočka má nové vedení (23.06.2015)
Vánoce Tondy Pírka (26.12.2014)
Foglarovci v podzemí (01.02.2014)
Sedm statečných u rodného domu Jaroslava Foglara (06.07.2012)
Výroční schůze zvolila nové vedení Pražské pobočky SPJF (12.05.2012)
Rozruch vyvolalo 2. mezinárodní setkání sběratelů kartiček (12.05.2012)
Na Brdy za první láskou Jaroslava Foglara (02.05.2011)
Jak komunikovaly Rychlé šípy s novinami?, aneb poděkování za 10 let v Pražské pobočce SPJF (10.12.2010)
Informace o soutěži Hledáme Rychlé šípy byly zveřejněny v pražských tramvajích (AKTUALIZOVÁNO.) (05.12.2010)
Pražská pobočka přejmenována nebyla - členové na výroční schůzi návrh zamítli (09.05.2010)
Romantika v Lavóru (06.06.2009)
Budou v Praze sportovní akce o pohár Bobří stopy? (27.09.2008)
Pražská pobočka SPJF se chystá na 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara (14.05.2006)
Pražská pobočka SPJF na Bambiriádě (21.05.2004)
Pražská pobočka si připomenula výročí 67. narozenin klubů (10.05.2004)
Velké změny v pražské pobočce SPJF (10.05.2004)
Na Den vítězství se sejdou čtenáři foglarovek (02.05.2004)
V Praze bude 2. foglarovská burza (14.04.2004)
Dětský filmový festival v Ostrově i ve foglarovském duchu (25.02.2004)
Jaká byla beseda v Chuchli? (13.02.2004)
Zimní přechod aneb „BRBi 2004“ (09.02.2004)
V Praze se konala pietní vzpomínka na Jaroslava Foglara (25.01.2004)
RYCHLÉ ŠÍPY NESTÁRNOU (24.10.2003)
Jestřábova ulice v hlavním městě (16.06.2003)
BBC na Klamovce (06.06.2003)
Stínadla na bambiriádní Letné se rozrostla (29.05.2003)
Přijďte stavět Stínadla na Letnou (23.05.2003)
Praha je foglarovců ráj! (09.05.2003)
Ivančena 2003 - pot a kamení (30.04.2003)
V Praze bude BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ (31.03.2003)
Ty brďo, na Brdech už pětatřicetkrát se skauty, letos i s Rychlými šípy a ... (04.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Skautské Brdy s Rychlými šípy! (23.01.2003)
Z kroniky pražské pobočky SPJF v roce 2002 (27.12.2002)
Vzpomínání na Jestřába (21.10.2002)
Členové SPJF zakončí „Rok s Jaroslavem Foglarem“ (11.10.2002)
ŽALUDOVÝ DORT aneb Nultý ročník soutěže (19.09.2002)
Na Foglara se stála fronta! (06.07.2002)
Jaroslav Foglar na Pražském hradě! (03.07.2002)
Ahoj Jestřábe (20.06.2002)
Logo pražské pobočky SPJF je na světě (07.06.2002)
Pozvánka do klubovny Rychlých šípů (20.05.2002)
Poprvé se setkali členové pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (08.05.2002)
Cestovatel Elstner na poště (08.04.2002)
Pošta razítkovala Batličku (13.02.2002)
Pražská pobočka Sdružení Jaroslava Foglara rozšířila v roce 2001 svoji činnost (06.01.2002)
Fotoalbum 1/00 (13.10.2000)Foglarovské výroky
„Vař se, vař, čajíčku - vždyť času už jenom chvilička a Rychlé šípy jsou tu co nevidět!!“ - Dlouhé Bidlo vařící uspávací čaj na schůzku s Rychlými šípy „na usmířenou“
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .