| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Zimní přechod aneb „BRBi 2004“

[ Autor: Tomáš Szennai - Tom-Set | zařazeno: 9. 2. 2004 | přečteno 920 ]

Počasí v únorovém týdnu před 36. zimním přechodem Brd čaroval sám Babí Jan: Týden před tradiční akcí, poslední lednovou sobotu, ležel na Brdech již měsíc souvislý sníh. Pak přišla nevídaná obleva, která lámala teplotní rekordy, když se teploty vyšplhaly na +16°C! Kdo se chystal na Brdy, měl na výběr, zda-li voskovat běžky či vyžehlit kraťasy. A tak jsme trnuli, jak to dopadne v sobotu 7. února až skautský lid potáhne ku Kytínu. Neutopíme se v bahnu, jako tomu u předchozích ročníků již bylo? Předpověď byla děsivá: Dešťové přeháňky, vichr, sněžení. Leč Fabián nad námi v sobotu vlídně rozprostřel deštník. Dobře udělal každý, kdo nepropadl panice, když kolem osmé ranní nad Brdy snesl mrak drobný deštík. Silný vítr vše rozehnal a dokonce nás ozářilo slunce až na +11°C.    Takže na Roviny u Kytína jsme došli letos suchou nohou, po blátu, ledu, sněhu ani památky. A kdo šel po větru, byl tam dvakrát rychleji! Nakonec jsme si všichni oddechli, neb přízeň počasí trvala právě jen tu sobotu. V neděli 8. února se již nad Brdy zatáhlo. Zahřměla, zablýskala se letošní první bouřka odkudsi z Babky. Prudký vítr přihnal nejprve zledovatělé krupky a potom sněžnou vánici. Teplota klesla v mžiku na nulu. V hodině bylo zase na celých Brdech bílo a sníh tak zakryl poslední stopy účastníků již 36. přechodu.

  V poledne se již prostranství srazu u Kytínské louky zaplnilo početnými skautskými oddíly. Účastníci se ve 12.00 hodin scházejí ke krátkému nástupu. Za pořádající Pražskou radu Junáka všechny vítá výchovná zpravodajka Dorka Lábusová z vodní Pětky. S historií a tradicí zimních přechodů seznámil zejména ty mladší Slávek Janov. Účastníci dostávají vydanou pohlednici a originální Brdské Fabiánovy noviny, které pro nás obětavě připravili kamarádi z Pražské pobočky Sdružení přátel J. Foglara. Desítky oddílů a středisek se potom představují svými pokřiky. Většinu jsme získali i v psané podobě, soubor bude vbrzku zveřejněn na internet. stránkách PRJ.
   Na závěr zkoušíme zopakovat na srazu pokřik, který při zimním přechodu zazněl prvně v roce 1970: „Do čela Praha, všech skautů snaha, Svojsíkův junáče, připraven buď!“. Inu z těch stovek hrdel v burácejícím vichru byl pokřik zřetelný možná jen po větru…

   I za ztížených povětrnostních podmínek, připravila některá pražská střediska pro skautíky, světlušky aktivity v lese či na pláni. Dík za to koloběžkářům z 61. střediska ze Žižkova, šermířům z 56. stř. Hiawatha z Prahy 5, oldskautům z 92. stř. Šípů z Prahy 10 a všem dalším, které nezvládneme vyjmenovat. Kdo měl vyměněné kartičky, snad nejrozšířenější tradici nejmladších i kmetů, jistě zavítal i k hangáru na pláni.

   Mobilní občerstvovací stanice /M. O. S. Athabaska/ 17. stř. zde již stála od časného rána. Letos museli obětavci z Athabasky řádně zatlouci kotvící kolíky, aby stan v náporech větru vydržel. Palačinkám a vuřtům málokdo odolal. Stan v sobě skrýval i stánek s prodejničkou JUNu. Nejvíce šly na odbyt prodávajícímu br. Havranovi sirky, kterými škrtneš téměř o cokoliv. Zajímavou nabídku zde měl i bratr Windy a Klub skautských sběratelů. Každý účastník zde získal kartičky pořadatelů, k zakoupení byl nový odznak zimního přechodu. Kdo měl málo drobných v kápézetce, odznak je k dostání ještě na Pražské radě Junáka.
   Účastníci se též zapisovali do Pamětní „vrcholové“ knihy, která byla založena v r. 2000. Škoda, že jsme letos nestihli nechat vyrobit příležitostné razítko, které navrhl br. Logan, autor většiny výtvarných tiskovin na přechodech Brd. Pro 36. ročník byly na místě k dostání čtyři druhy příležitostných obálek. V jedné z nich jsme zaslali za Pražský kraj A. B. Svojsíka pozdrav snad největšímu znalci oblíbených Brd Janu Čákovi.

   Letos se po delší době pořadatelé pokusili s větší přesností zjistit počet účastníků pomocí rozdávaných „evidenčních“ lístků. Naposledy se to zdařilo snad v r. 1995.
   Přestože ještě počítáme, (evidovaných) účastníků XXXVI. zimního přechodu Brd bylo až 700, což bylo patrné i při společném nástupu. Počet není konečný (ale ani rozhodující), neb ne každá jednotka nám údaje sdělila. O těch, kteří se nám nezapsali do vrcholové knihy a nebo nemáme jejich pamětní lístek, tak nevíme.
   Z pražského kraje přišli zástupci 40 středisek a přístavů vodních skautů (!). Setkali jsme se i s bratry z občanského sdružení ČIN, Pražské družiny Oddílu Velena Fanderlika, již zmíněným Klubem skautských sběratelů a zástupci Sdružení přátel J. Foglara. Pěkné kartičky připomínají účast Kruhu Pražské lesní školy A. B. S. a nově i 1. společné Pražské lesní školy. Zimní přechod Brd ale již dávno není záležitostí jen Pražáků. Svědčí o tom hojná a stále se rozšiřující účast vzdálenějších sester a bratří. Připomeňme, že letos se na Kytín vypravili i skauti a skautky všech věkových kategorií z ORJ Praha-západ, z Kralup nad Vltavou i Roztok, z Mohelnice /stř. Loštice/. Další putovali z Litoměřic /stř. Radobýl/, z Kostelce nad Labem, z Libčic nad Vltavou či Mělníka. Již tradičně nechyběli skauti z Úval, Rokycan, také z Městce Králové, početná výprava z Čelákovic a v neposlední řadě sestry a bratři z druhého konce Brd – od Plzně!
   Letos jme měli i zahraniční účast, zástupkyni 37. sboru Fatran Martin z 1. oddielu skautek Robinzonky, družina Divé mačky ze Slovenska.

   Na Brdech převládalo skautské mládí, odhad nejmladšího a nejkmetštějšího účastníka bude obtížný. Já si všiml několikaměsíčního Vojtíška, který přijel na Brdy v kočárku z Dobříše, vše mírumilovně prospal, ale z akce jistě něco má, neb zde byl odkojen a v tom má jistě primát! Pamětníci, oldskauti nechyběli, věk uvádět nebudeme, ale je potěšitelné, že v anketních lístcích se na otázku „po kolikáté jdete?“ u několika oddílů díky veteránům objevilo: „…pokaždé, tedy po 36té!“.
   Skauty do Kytína doprovázelo též několik věrných čtyřnohých druhů, napočítal jsem jich šest, vesměs krotkých, plemen rozličných. Tak tolik asi letošní statistiky.

   Zimní přechod Brd, jak již z názvu vyplývá, je i zdoláním brdského hřebene. V poslední době se stále více říkalo, že řada oddílů se tohoto nezhostí a vydává se do Kytína jen 2-3 km od nejbližší zastávky autobusu z Mníšku či dokonce ze Stříbrné Lhoty. Nutno dodat, že „výzkum“ mezi letošními účastníky tomuto „nařčení“ rozhodně neodpovídá. Převládající trasa vede od vlaku z Mníšku přes Kytín do Řevnic. Řada oddílů ale i letos zvolila náročnější trasu, tedy obrácenou, stoupání zahájily v Řevnicích. Další účastníci se na Kytín vydali z méně tradičních míst. Putovalo se z Bojova, Řitky, Malé Hraštice, od Voznice, z Mokrých Vrat, také přes Chouzavu, z Rymáně či od Všenor. Mnozí také z Kytína odpoledne ještě zavítali na Skalku nad Mníškem. Pamětihodný barokní areál zde doslova povstal z trosek za posledních deset let.
   Ještě před 14. hodinou na Kytínskou pláň dorazily oddíly z delších tras a byli to právě známí otužilci v kraťasech. Athabaska s vytrvalostí sobě vlastní do poslední chvíle – jak na palubě Titanicu - nabízela prokřehlým občerstvení. Až po druhé hodině loučka osiřela.

   A závěrem ještě k titulku: Proč BRBi 2004? Při prohlížení vyměněných kartiček, jsem si tuhle úsměvně upamatoval. Vyměnili jsme ji s vlčetem sotva věku školního.

Tom-Set, Řitka-Praha 7.-8. února 2004
foto: M. Žák - Hroch

Související články:
Vyšel Pobočník PP SPJF č. 2/2024 (18.03.2024)
Pražská pobočka SPJF připomene výročí úmrtí Jaroslava Foglara pietní vzpomínkou (22.01.2024)
Členy pražské pobočky SPJF nově informoval Pobočník (11.01.2024)
Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF. Pojďme spolu s ní zažívat další nové příběhy (26.09.2023)
Pražské pobočce SPJF je 30 let (25.09.2023)
Razítko 30 let Pražské pobočky SPJF (18.06.2023)
Nové vedení Pražské pobočky SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti (13.06.2023)
Pražská pobočka SPJF pokračuje v činnosti bez právní subjektivity (13.06.2023)
K 30. výročí Pražské pobočky SPJF byly vydány magnetky, placka a speciální publikace (10.06.2023)
Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce (09.06.2023)
Členové rozhodnou o budoucnosti Pražské pobočky SPJF (29.05.2023)
Složitá situace v Pražské pobočce SPJF (23.04.2023)
Tříkrálová cukrárna 2023 (29.12.2022)
Byt Jaroslava Foglara - pátračka a kimovka (22.05.2022)
Stínadla v Chuchli (06.04.2022)
Pobočky SPJF: Praha (08.02.2022)
Hrajeme a cvičíme s pražskou pobočkou SPJF (01.02.2022)
Dnes je Tříkrálová cukrárna 2021 (06.01.2021)
Tříkrálová cukrárna 2021 aneb Toušáme že dvou doma! (01.01.2021)
Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF (15.05.2019)
Tříkrálová cukrárna rozřešila „věčný“ rébus znalostí Rychlých šípů (24.01.2019)
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara se setkají u Jestřábova hrobu (20.01.2019)
Členové pražské pobočky SPJF se budou pravidelně setkávat (07.01.2019)
8. Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (15.11.2018)
S Rychlými šípy na pražském Dni železnice 2018 (17.09.2018)
Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti (10.01.2018)
S Jestřábem v Holubníku 3. května: Foglarovské deskovky a další karetní a společenské hry (14.04.2017)
DYŠ JATO DOMA, TAT JATO DOMA - JÁ DOMA TOUŠÁM TATY DYCTY ŽE DVOU! (01.01.2017)
Tříkrálová cukrárna s Pražskou pobočkou SPJF (10.01.2016)
Pražská pobočka má nové vedení (23.06.2015)
Vánoce Tondy Pírka (26.12.2014)
Foglarovci v podzemí (01.02.2014)
Sedm statečných u rodného domu Jaroslava Foglara (06.07.2012)
Výroční schůze zvolila nové vedení Pražské pobočky SPJF (12.05.2012)
Rozruch vyvolalo 2. mezinárodní setkání sběratelů kartiček (12.05.2012)
Na Brdy za první láskou Jaroslava Foglara (02.05.2011)
Jak komunikovaly Rychlé šípy s novinami?, aneb poděkování za 10 let v Pražské pobočce SPJF (10.12.2010)
Informace o soutěži Hledáme Rychlé šípy byly zveřejněny v pražských tramvajích (AKTUALIZOVÁNO.) (05.12.2010)
Pražská pobočka přejmenována nebyla - členové na výroční schůzi návrh zamítli (09.05.2010)
Romantika v Lavóru (06.06.2009)
Budou v Praze sportovní akce o pohár Bobří stopy? (27.09.2008)
Pražská pobočka SPJF se chystá na 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara (14.05.2006)
Pražská pobočka SPJF na Bambiriádě (21.05.2004)
Pražská pobočka si připomenula výročí 67. narozenin klubů (10.05.2004)
Velké změny v pražské pobočce SPJF (10.05.2004)
Na Den vítězství se sejdou čtenáři foglarovek (02.05.2004)
V Praze bude 2. foglarovská burza (14.04.2004)
Dětský filmový festival v Ostrově i ve foglarovském duchu (25.02.2004)
Jaká byla beseda v Chuchli? (13.02.2004)
V Praze se konala pietní vzpomínka na Jaroslava Foglara (25.01.2004)
RYCHLÉ ŠÍPY NESTÁRNOU (24.10.2003)
Jestřábova ulice v hlavním městě (16.06.2003)
BBC na Klamovce (06.06.2003)
Stínadla na bambiriádní Letné se rozrostla (29.05.2003)
Přijďte stavět Stínadla na Letnou (23.05.2003)
Pražská pobočka SPJF slaví výročí! (14.05.2003)
Praha je foglarovců ráj! (09.05.2003)
Ivančena 2003 - pot a kamení (30.04.2003)
V Praze bude BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ (31.03.2003)
Ty brďo, na Brdech už pětatřicetkrát se skauty, letos i s Rychlými šípy a ... (04.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Skautské Brdy s Rychlými šípy! (23.01.2003)
Z kroniky pražské pobočky SPJF v roce 2002 (27.12.2002)
Vzpomínání na Jestřába (21.10.2002)
Členové SPJF zakončí „Rok s Jaroslavem Foglarem“ (11.10.2002)
ŽALUDOVÝ DORT aneb Nultý ročník soutěže (19.09.2002)
Na Foglara se stála fronta! (06.07.2002)
Jaroslav Foglar na Pražském hradě! (03.07.2002)
Ahoj Jestřábe (20.06.2002)
Logo pražské pobočky SPJF je na světě (07.06.2002)
Pozvánka do klubovny Rychlých šípů (20.05.2002)
Poprvé se setkali členové pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (08.05.2002)
Cestovatel Elstner na poště (08.04.2002)
Pošta razítkovala Batličku (13.02.2002)
Pražská pobočka Sdružení Jaroslava Foglara rozšířila v roce 2001 svoji činnost (06.01.2002)
Fotoalbum 1/00 (13.10.2000)Foglarovské výroky
„336 bedniček! U všech všudy, to je už hezká hromádka! Kde je budeme shánět, to nevím!“ - Pavel k Ludvovi po výpočtu pro stavbu chaty v Jezerní kotlině.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .