| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Ivančena 2003 - pot a kamení

[ Autor: Tomáš Szennai - Tom-Set | zařazeno: 30. 4. 2003 | přečteno 773 ]

Tomáš Szennai (Tom-Set), tajemník Pražské rady Junáka: První sobota po svatém Jiří, 26. 4. byla pro mnohé pražské skauty ve znamení výpravy na Ivančenu a Svatojiřskou skautskou pouť. Péčí ORJ Praha 9 a organizátora Rikitana byl pro Pražáky letos na Ivančenu vypraven autobus. Účastníků se sešlo na čtyři desítky, mnozí z nich na tradiční poutní místo skautů, trempů zamířili poprvé. Těm byl určen i zasvěcený výklad Windyho o odboji slezských skautů a událostech spojených se vznikem pietní mohyly. Skautského zájezdu se účastní i členové pražské pobočky SPJF a jak se dočtete dále, budou mít výrazný vliv na úspěch výpravy; Poučeni literaturou, kterou mezitím propagují zbývající členové pobočky na knižním veletrhu v Praze, doznáváme, že neúměrně zatěžujeme kamením BUS. Naštěstínakládáme v noci, takže nás není tak vidět, jinak by nás spíše odkázali na pragovku z kamenolomu. Zásluhou ORJ Praha 9 a již zmíněného předsedy Rikitana bude na Ivančenu vynesena nová pamětní deska. Tom-Set z blízkosti základů sídla PRJ vyloupl největší dlažební kostku, prý aby bylo nahoře něco ryze pražského. Nezahanbil ani kamarád Menhart, který se chtěl před skauty vytáhnout a celou jeho krosnu vyplňoval pískovec (zapomněl jsem odkud je, ale asi z Karlova mostu). Do něj s Michellangelovskou zručností Menhart vysochal ježka v kleci v nadživotní velikosti a zkamenělou reklamu na www.bohousek.cz! Další člen pobočky, jinak čilý oldskaut Ivan Vápenka zase nese digifoťák, takže komu se nebude líbit tato reportáž, uvidí aspoň fotečky. (Já sám jsem málem zkameněl, když jsem zjistil, že mi s ním Ivan nevyfotil – pozn. red.). S pamětními deskami a balvany pro rostoucí mohylu nezůstali pozadu ani další účastníci (kdo je sebral až před vrcholem, neprozradíme). Posilněni jízdou v autobuse od 03 h, vyrážíme před devátou ze základního tábora v obci pod horou. Tom-Set žijící v úrodné nížině Rokytky a zvyklý překonávat výšky po eskalátorech, začíná tušit nadmořskou výšku a zdolávané převýšení. K vrcholu nehledí, neb je zcela shrben k zemi. Po 100 metrech to chce vzdáti, po dalších sto krocích uvažuje umístit pražský kámen o něco níže. Závaží je značné, navíc je poněkud deprimující pohled na značný dostatek kamenů všude okolo. Nakonec je dovlečen - silou cizí vůle a přáteli - v rekordním čase k Ivančeně. Společně s Menhartem zde osazují své suvenýry. Zdařilo se! Pozadu nezůstala ani Daniela Tom-Setová, která na vrchol dovlekla bezesporu nejtěžší kabelku ze všech dam a též kostku z chodníku právě rozkopané Českomoravské třídy, tedy názvem téměř státní avenue. Vsazena je i pamětní deska ORJ a PRJ, nad hlavou nám přitom vlaje prapor Junáka z Jamboree ve Francii v r. 1947. Pražáci se u Ivančeny shledali všichni a stále proudí davy skautek a skautů z Moravy i Slezska, nechybějí ani zahraniční účastníci, např. vodní skauti ze Slovenska. Překvapivě se to zde s ohledem na nadmořskou výšku modralo vodáky. Jak ale konstatoval Menhart: „..lodí nemajíce!“ Patrně suchozemci více splývali s terénem. Lze se sem dostat i na kole, jak jsme se přesvědčili v nejhorším úseku pod Lysou, opět ale Menhart dodává sil zničeným bicyklistům provoláním: „Já myslel, že na kole se jezdí a né tlačí…!“ V poledne zazní Skautská a Československá hymna snad ze dvou tisíc hrdel, tolik, nepočítaně, nás tam bylo. Do nadmořské výšky přes 900 m vynáší Tom-Set speciální dotisk Tam-Tamu, pamětní kartičky i nové pohlednice včetně knih Dějiny trampinku a právě vyšlou knihu Ivana Makáska Kluci z Dakoty o ilegálním skautingu. Zde ji křtí v autorově nepřítomnosti potem a kamením. Leč v této nadmořské výšce se již moc čísti nedá, řádky řídnou. Ihned po zbavení se břemene, Tom-Set vymýšlí, co příště vynese na Ivančenu. V úmyslu má opuku ze sklepení PRJ, tu tady nemají, vypadá efektně a je lehčí. Navíc po vzoru Menharta chce do ní vysochat reklamu na www.cin-centrum.cz, tedy nový, nezávislý „infokanál“ brášků z původně tištěného Činu. Jen lituje, že mají tak dlouhý název. Od vrcholku Lysé Hory si pak odváží zkamenělinu, která vypadá jak ježek v kleci, který ale nejde vyndat. Naštěstí byl u cesty a v měřítku 1:1. Teď by měla přijít tečka za vydařenou akcí, ale Ivančenou to neskončilo. Čas po poledni a hřející slunce brzo vybídnou k výstupu na tající zasněženou Lysou Horu. Však tam také míří procesí skautů ze všech stran. Daniela, Menhart a protestující Tom-Set vyrážejí. To co bylo pro přítomná vlčata hračkou, se pro netrénovaného tajemníka Pražské rady stalo zdoláním pověstné Lhoce Šar. Mezi klopýtáním, funěním, sklouzáváním po ledovci nahlas vzpomínal svého dětského literárního hrdinu Jana Švermu a jeho slovy pronášel „Nechte mne tady!“ Leč nestalo se, a když nakonec stanul na Lysé Hoře, vyfotil u kóty v nadmořské výšce 1323 metrů poslední vynesené číslo TAM-TAMu. Pak již skoro nic nepromluvil. „Pokud horolezci uvádějí, že sestup bývá obtížnější, tak jim, prosím, věřte!“ (T. Szennai pod Lysou Horou, 26. 4., 15:58 h) Z Lysé Hory bylo navázáno spojení s Prahou, kde se v ten samý den konala již II. Skautská národní Svatojiřská pouť. Letos se několik desítek skautů sešlo v bazilice premonstrátského kláštera na Strahově a akce posléze pokračovala v blízkém Hájku s programem až do večera. Význam slavnostního rázu Svatojiřské pouti podtrhlo i udílení vyznamenání Náčelnictva Junáka. Nejvyšší skautské vyznamenání, řád Stříbrného vlka, zde obdržel br. Blažek – Merkur, nestor Ekumenické lesní školy a br. Kafka – Owígo převzal vyznamenání pro „samizdatovou“ redakci Činu. Za obnovu tradice Svatojiřské pouti budiž dík duchovnímu rádci a místonáčelníkovi br. Zikmundovi – Balúovi. Letos se po mnoha letech nekonala proslulá uhříněvská Georgiáda, a tak je dobře, že se Pražáci, kteří zrovna nestartovali v okresních kolech Svojsíkova závodu, rozdělili k účasti na těchto významných skautských akcích. Počasí poutníkům přálo, slunce nás hřálo v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. P. S. Autorovi již otrnulo a masti také dělají své, takže nyní se poohlíží po klubu zdolavatelů českých velehorských tisícovek. Tom-Set, kavárna Slavie, 27. 4., 09:28 Psáno pro ČIN, TAM-TAM, Wampum a Kmenové noviny OS (snad to někdo zkrátí)

Související články:
Vyšel Pobočník PP SPJF č. 2/2024 (18.03.2024)
Pražská pobočka SPJF připomene výročí úmrtí Jaroslava Foglara pietní vzpomínkou (22.01.2024)
Členy pražské pobočky SPJF nově informoval Pobočník (11.01.2024)
Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF. Pojďme spolu s ní zažívat další nové příběhy (26.09.2023)
Pražské pobočce SPJF je 30 let (25.09.2023)
Razítko 30 let Pražské pobočky SPJF (18.06.2023)
Nové vedení Pražské pobočky SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti (13.06.2023)
Pražská pobočka SPJF pokračuje v činnosti bez právní subjektivity (13.06.2023)
K 30. výročí Pražské pobočky SPJF byly vydány magnetky, placka a speciální publikace (10.06.2023)
Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce (09.06.2023)
Členové rozhodnou o budoucnosti Pražské pobočky SPJF (29.05.2023)
Složitá situace v Pražské pobočce SPJF (23.04.2023)
Tříkrálová cukrárna 2023 (29.12.2022)
Byt Jaroslava Foglara - pátračka a kimovka (22.05.2022)
Stínadla v Chuchli (06.04.2022)
Pobočky SPJF: Praha (08.02.2022)
Hrajeme a cvičíme s pražskou pobočkou SPJF (01.02.2022)
Dnes je Tříkrálová cukrárna 2021 (06.01.2021)
Tříkrálová cukrárna 2021 aneb Toušáme že dvou doma! (01.01.2021)
Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF (15.05.2019)
Tříkrálová cukrárna rozřešila „věčný“ rébus znalostí Rychlých šípů (24.01.2019)
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara se setkají u Jestřábova hrobu (20.01.2019)
Členové pražské pobočky SPJF se budou pravidelně setkávat (07.01.2019)
8. Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (15.11.2018)
S Rychlými šípy na pražském Dni železnice 2018 (17.09.2018)
Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti (10.01.2018)
S Jestřábem v Holubníku 3. května: Foglarovské deskovky a další karetní a společenské hry (14.04.2017)
DYŠ JATO DOMA, TAT JATO DOMA - JÁ DOMA TOUŠÁM TATY DYCTY ŽE DVOU! (01.01.2017)
Tříkrálová cukrárna s Pražskou pobočkou SPJF (10.01.2016)
Pražská pobočka má nové vedení (23.06.2015)
Vánoce Tondy Pírka (26.12.2014)
Foglarovci v podzemí (01.02.2014)
Sedm statečných u rodného domu Jaroslava Foglara (06.07.2012)
Výroční schůze zvolila nové vedení Pražské pobočky SPJF (12.05.2012)
Rozruch vyvolalo 2. mezinárodní setkání sběratelů kartiček (12.05.2012)
Na Brdy za první láskou Jaroslava Foglara (02.05.2011)
Jak komunikovaly Rychlé šípy s novinami?, aneb poděkování za 10 let v Pražské pobočce SPJF (10.12.2010)
Informace o soutěži Hledáme Rychlé šípy byly zveřejněny v pražských tramvajích (AKTUALIZOVÁNO.) (05.12.2010)
Pražská pobočka přejmenována nebyla - členové na výroční schůzi návrh zamítli (09.05.2010)
Romantika v Lavóru (06.06.2009)
Budou v Praze sportovní akce o pohár Bobří stopy? (27.09.2008)
Pražská pobočka SPJF se chystá na 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara (14.05.2006)
Pražská pobočka SPJF na Bambiriádě (21.05.2004)
Pražská pobočka si připomenula výročí 67. narozenin klubů (10.05.2004)
Velké změny v pražské pobočce SPJF (10.05.2004)
Na Den vítězství se sejdou čtenáři foglarovek (02.05.2004)
V Praze bude 2. foglarovská burza (14.04.2004)
Dětský filmový festival v Ostrově i ve foglarovském duchu (25.02.2004)
Jaká byla beseda v Chuchli? (13.02.2004)
Zimní přechod aneb „BRBi 2004“ (09.02.2004)
V Praze se konala pietní vzpomínka na Jaroslava Foglara (25.01.2004)
RYCHLÉ ŠÍPY NESTÁRNOU (24.10.2003)
Jestřábova ulice v hlavním městě (16.06.2003)
BBC na Klamovce (06.06.2003)
Stínadla na bambiriádní Letné se rozrostla (29.05.2003)
Přijďte stavět Stínadla na Letnou (23.05.2003)
Pražská pobočka SPJF slaví výročí! (14.05.2003)
Praha je foglarovců ráj! (09.05.2003)
V Praze bude BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ (31.03.2003)
Ty brďo, na Brdech už pětatřicetkrát se skauty, letos i s Rychlými šípy a ... (04.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Skautské Brdy s Rychlými šípy! (23.01.2003)
Z kroniky pražské pobočky SPJF v roce 2002 (27.12.2002)
Vzpomínání na Jestřába (21.10.2002)
Členové SPJF zakončí „Rok s Jaroslavem Foglarem“ (11.10.2002)
ŽALUDOVÝ DORT aneb Nultý ročník soutěže (19.09.2002)
Na Foglara se stála fronta! (06.07.2002)
Jaroslav Foglar na Pražském hradě! (03.07.2002)
Ahoj Jestřábe (20.06.2002)
Logo pražské pobočky SPJF je na světě (07.06.2002)
Pozvánka do klubovny Rychlých šípů (20.05.2002)
Poprvé se setkali členové pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (08.05.2002)
Cestovatel Elstner na poště (08.04.2002)
Pošta razítkovala Batličku (13.02.2002)
Pražská pobočka Sdružení Jaroslava Foglara rozšířila v roce 2001 svoji činnost (06.01.2002)
Fotoalbum 1/00 (13.10.2000)Foglarovské výroky
„336 bedniček! U všech všudy, to je už hezká hromádka! Kde je budeme shánět, to nevím!“ - Pavel k Ludvovi po výpočtu pro stavbu chaty v Jezerní kotlině.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .