| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce

[ Autor: Menhart | zařazeno: 9. 6. 2023 | přečteno 832 ]

Na serveru Bohousek.cz se objevila 23. dubna 2023 kratičká informace Složitá situace v Pražské pobočce SPJF.
Následně členové SPJF z Prahy a Středočeského kraje obdrželi počátkem května spolu s pozvánkou na výroční schůzi pobočného spolku 10. června také dopis Informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce, který je níže uveden modře a já jako jeden ze zmiňovaných aktérů jej zkusím okomentovat a doplnit. 

Od ledna letošního roku se Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) zabývá závažnou situací v pobočném spolku SPJF - Pražská pobočka. Vedení pražské pobočky od svého zvolení v listopadu 2018 nesvolalo výroční schůzi, ačkoliv dle stanov SPJF tak má být učiněno nejpozději 3 a půl roku od poslední schůze. Vedení pobočky, která je pobočným spolkem s vlastní právní subjektivitou, již nechce ve vedení pokračovat a považuje za zbytečnou přítěž i povinnosti vyplývající z právní subjektivity, proto se rozhodlo nevyvíjet žádnou činnost a nechat právní subjektivitu z úřední moci zaniknout.

 

Zmiňované vedení PP SPJF původně chtělo uspořádat výroční schůzi pobočného spolku hned, jak to covidová situace dovolí. Již 1. června 2021 byla na iKlubovně publikována výzva pro členy PP SPJF, kteří chtějí být informování o výroční schůzi, ať se ozvou.

Dne 8. února 2022 na Bohouškovi byla zveřejněna Zpráva o činnosti, která byla určena původně pro výroční schůzi. Ukazuje snad slušnou porci aktivit pobočky s novým vedením.

Bývalý předseda pobočného spolku Alpín byl několikrát marně žádán o poskytnutí materiálů z minulých výročních schůzí (mustry, hlasovací lístky, usnesení…), které by se daly použít jako mustr pro přípravu výroční schůze.

 

Je ale třeba jít v historii ještě dál a připomenout, že o smysluplnosti právní subjektivity se diskutovalo již v roce 2018 na výroční schůzi pobočného spolku - viz zápis z 5. 12. 2018.

Na přelomu roků 2021-22 Menhart na celorepublikovém vedení otevřel problematiku pobočných spolků SPJF (Brno a Praha), které jsou vedeni Ministerstvem vnitra jako Neaktivní pobočný spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. - viz Justice.cz (IČO: 71231374). Je to tím, že spolek vůči MV ČR nevyvíjí žádnou administrativní činnost již od svého založení (2004, 2014). Sbírka listin neobsahuje za ty dlouhé roky žádnou listinu (tedy ani od minulého vedení). Spolek o sobě nikdy nepodal žádnou informaci, jak mu ukládá zákon!!!

 

Téma Neaktivní pobočný spolek… bylo na Vedení SPJF v roce 2022 několikrát Menhartem, který měl zájem na řešení,  otevřeno a vždy s výsledkem, že se nebude dělat nic a necháme pobočný spolek úředně zrušit pro nečinnost - viz zápis z porady celorepublikového Vedení (říjen 2022, bod 15).
Již počátkem roku 2022 (tedy před více než rokem) se na poradě celorepublikového Vedení diskutovalo případné využití likvidátora. Menhart to tehdy zjišťoval na stránkách ČRDM, kde je na toto téma obsáhlejší povídání, ale to je zdlouhavá a nákladnější varianta řešení situace a takto to vedení SPJF řešit nechtělo.

 

Nutno ještě připomenout, že Pražská pobočka měla IČO především, aby mohla žádat o pražské dotace a poslední takovou akcí bylo zřízení pamětní desky Jaroslava Foglara v Prokopském údolí v roce 2013 - a tu stejně účetně řešilo celorepublikové vedení SPJF v Brně, protože Pražská pobočka od svého vzniku neměla nikdy ani bankovní účet. On neexistoval ani seznam členů pobočného spolku (nebo nebyl předán), takže právní existence byla čistě formální na papíře a samotná pobočka IČO pobočného spolku na svoji činnost nikdy nepotřebovala.

 

Dokonce Krizmen psal Menhartovi 30. 11. 2022: Zeptám se tam (na Večeru světel 2022) přítomných členů SPJF, zda má existence pobočky smysl, pokud řeknou, že ano, tak co pro to hodlají konkrétně udělat. Pokud ne, pak navrhuju činnost pobočky ukončit a netrápit se tím.”

 

O pár dní později 18. 12. 2022 stejný Krizmen již napsal za sebe, Alpína, Besta a Divočáka: ”...na základě společné dohody na Večeru světel dne 17. 12. 2022 (vedení pobočky) vyzýváme ke svolání Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (pobočného spolku - oblastní organizace) a to v nejbližším možném termínu, v souladu se Stanovami SPJF, Směrnicí pro činnost poboček SPJF a Směrnicí pro činnost pobočných spolků SPJF…”, a v kopii zaslal celému Vedení SPJF a na oficiální email SPJF.
 

 

Čtyři členové (zakladatelé Pražské pobočky a bývalí členové jejího vedení Milan Lebeda – Alpín, Petr Molka – Best, Tomáš Hromádka – Krizmen a bývalý člen vedení Martin Rosol) PP SPJF však požadovali řádné svolání výroční schůze, aby k tomuto bodu mohla být vedena diskuze a ke zrušení subjektivity mohlo případně dojít dle platných stanov. 

 

Hned 19. prosince 2023 jsme (předseda pobočky Tajlor a já) odpověděli a informovali o právní situaci neaktivního spolku, o tom, že se to řešilo na vedení SPJF již cca rok s výsledkem “nedělat nic” - viz odkaz na zápis z porady vedení bod 15 zde
Psali jsme také o těžkostech svolat výroční schůzi dle stanov, jak vyzyvatelé žádají, když vlastně nemáme ani evidenci členů. Pokud ale má někdo ze 4 vyzyvatelů zájem o práci ve vedení pobočky s právní subjektivitou, že svolání podpoříme, ale že za nás má smysl pokračovat v činnosti pobočky jen bez právní subjektivity a právní formu spolku s IČO nechat úředně zaniknout. 


Informovali jsme, že oba (Tajlor a Menhart) jsme v situaci, kdy z pracovních, rodinných a dalších důvodů máme minimum časových a dalších možností věnovat se pobočnému spolku s právní  subjektivitou a plnit nutnou úředničinu.

 

Vedla se docela čilá emailová diskuze, kdy jsme (Tajlor a Menhart) navrhovali, že pokud se někdo organizace výroční schůze újme (domluví prostory, napíše pozvánky, připraví volební lístky a celý průběh výroční schůze…) místo nás, že to jako odstupijící vedení zaštítíme, ale opravdu, že na svolání schůze dle stanov u naprosto nefungující pobočky nemáme potřebný čas. 

Naši kamarádi 4 vyzyvatelé z Prahy naši žádost o pomoc se svoláním výroční schůze nevyslyšeli a obrátili na vedení SPJF.

 

Vedení SPJF vyzvalo vedení Pražské pobočky (PP SPJF) – pobočného spolku ke svolání výroční schůze do konce března 2023. Celostátní vedení foglarovské organizace zároveň nabídlo technickou podporu ve věci svolání členů a doporučilo zařadit na program jednání bod ohledně trvání právní subjektivity. Stejně tak svoji pomoc nabídli zmínění bývalí členové vedení PP SPJF.

 

Vedení SPJF v bodě 9 lednového zápisu z porady zde nepřesně napsalo, že se vedení Pražské pobočky rozhodlo nevyvíjet žádnou činnost a nechat právní subjektivitu zaniknout a schůzi nesvolat. Pravdou je, že tak se rozhodlo samo celostátní vedení SPJF (viz odkaz výše na zápis z října 2022) a vedení PP SPJF s tím jen souhlasilo a přišlo mu to logické.
Z lednové porady Vedení přišla v zápisu z porady také výzva, aby byla výroční schůze svolána vedením PP SPJF.
Následovalo zase dopisování si, jestli se někdo ujme organizace výroční schůze, že opravdu pracovní, rodinné a další důvody to Tajlorovi a Menhartovi neumožňují. Nikomu ze 4 vyzavatelů se do toho nechtělo, aby připravil Výroční schůzi pobočného spolku. (Ono to zabere nějaký čas a je to také totiž pěkný oříšek, aby to bylo podle stanov, jak 4 vyzyvatelé žádali).

 

Menhart alternativně navrhoval svolat třeba jarní setkání členů SPJF u ginkga na Kampě 21. března, kde by se lidi mohli na místě přihlásit do pobočky a hned si odhlasovat, že toto setkání se stává vyroční schůzí a dále postupovat dle stanov. Že by tímto krokem měla pobočka alespoň nějaké známé (přihláškou podchycené) členy a mohlo se postupovat dále dle stanov, ale nebyl o to u 4 vyzyvatelů zájem. 

Tajlor s Menhartem dále nabídli, že pokud se nepodaří vyřešit svolání výroční schůze do konce března, tak odstoupí z vedení Pražské pobočky, aby neblokovali další dění kolem Pražské pobočky.

 

Vedení pražské pobočky však výroční schůzi nesvolalo a nedodrželo tak výzvu celostátního Vedení SPJF. Místo toho dne 3. dubna 2023 členové vedení pobočného spolku Pražská pobočka Pavel Schneider - Tajlor (statutární zástupce, vedoucí) a Radek Petr – Menhart odstoupili z funkcí ve vedení PP SPJF (rezignační dopis zveřejnili na serveru iklubovna.cz). Ve vedení pobočky tak zůstal pouze Vladimír Dvořák. PP SPJF nemá ani revizora, neboť Petr Molka – Best na tuto funkci rezignoval v září 2020.

 

Nedodrželi jsme výzvu celostátního vedení SPJF, protože jsme nevěděli komu pozvánky na výroční schůzi poslat – pobočka nedisponuje seznamem členů. Z nedostatku našeho času a z nezájmu 4 vyzyvatelů organizaci výroční schůze převzít se tedy realizoval náš slib, že na konci března odstoupíme. Tak se stalo 3 dubna 2023.


Každý z vyzyvatelů měl jistě své důvody, proč se organizace výročky nechtěl ujmout. Pouze Alpín nabídl, že by nám s organizací pomohl (za to mu děkujeme), ale nám nešlo o pomoc, ale o zorganizování celé akce. Opravdu jsme se organizace nemohli účastnit.


Osobně asi souhlasím s Alpínem, že by o osudu právní subjektivity pobočky mohli/měli rozhodnout členové pobočky demokratickým hlasováním, ale to lze těžko realizovat, když členové pobočky nejsou nikde podchyceni.

Navíc jsem nezjistil (a ptal jsem se na to v emailech několikrát) jestli také o zavedení právní subjektivity se hlasovalo členskou základnou? Pokud ano, tak zrušení právní subjektivity hlasováním členské základny má asi smysl, ale jinak ne.

 

Právní subjektivita byla pro pobočku komplikace a nikdo jsme posledních 10 let IČO nepotřeboval. Jen nás tato forma zavazovala plnit vůči státu určitou agendu, kterou jsme od založení pobočného spolku žádné vedení neplnilo. Proto jsme se domnívali, že zrušení pobočného spolku s právní subjektivitou z moci úřední je nejlepší a “zasloužené” řešení.
Podotýkám, že jsme oba s Tajlorem pro zachování “obyčejné” formy pobočky jako má SPJF v jiných krajích, kde spolu kamarádi pořádají různé aktivity a nepotřebují k tomu IČO.

 

Řešení celé složité situace je dle stanov výhradně v rukou naší výroční schůze Pražské pobočky. Teprve v případě, že z jakéhokoliv důvodu toto není možné, je nutné, aby se věcí zabýval hlavní spolek.

 

Nakonec se Alpín ujal zorganizování výroční schůze a za pomoci z Brna byli klasickou poštou obesláni všichni členové SPJF z Prahy a Středočeského kraje pozvánkou na výroční schůzi a dopisem o situaci (modře psaný text výše).

Připojuji se k výzvě pro oslovené členy SPJF, aby se schůze zúčastnili a záležitost se rozhodla.

Osobně bych čas a prostředky raději věnoval nějaké aktivitě připomínající 30 let Pražské pobočky nebo přípravě akce pro veřejnost než nějakému schůzování, kde vlastně ani nejsou známí členové pobočného spolku, ale rozumím důvodu proč to Alpín chce svolat. Věřím, že tento záměr členové SPJF podpoří hojnou účastí - i když sám v tomto termínu mám akci našeho Sboru dobrovolných hasičů a na výročce být nemohu. Ale požádám Alpína svou plnou mocí, aby mě zastupoval v hlasování o zrušení IČO u pražského pobočného spolku.

 

Mnohem důležitější však považuji to, že by členové z Prahy a okolí se měli dohodnout, co se bude v pobočce dál dělat, kdo ji povede a kdo v ní chce být aktivní? 

Věřím, že toto probuzení 4 vyzyvatelů povede k jejich většímu zapojení do práce v pobočce. Za sebe dál budu aktivní, ale pouze ve smysluplných aktivitách a v mých aktuálních časových možnostech.

 

O tématu by šlo psát mnohem šířeji - třeba o tom, že když pobočka nemá ani revizora, který v době covidové pandemie odstoupil, takže nespokojení 4 vyzyvatelé se nemají nyní na koho (dle stanov) obrátit.

Stanovy pobočného spolku neřeší podobnou situaci a ani zřizovatel pobočného spolku (SPJF) nemá mandát se do řešení situace v pobočném spolku zapojovat. Ale snad je výročka připravována v souladu se stanovami a nikdo její přípravu nenapadne.

 

Z výroční schůze asi vznikne nějaké usnesení a netuším, jestli se pošle Ministerstvu vnitra ČR jako 1. dokument do Sbírky listin. Tím se ale poruší mnoholeté mlčení pobočnéhom spolku a třeba se i oddálí úřední zrušení. Možná ukážeme, že “fungujeme” a může nám být uložena i pokuta…

Nepovažuji celou záležitost za až tak složitou, či nějak třaskavou. Naši kamarádi 4 vyzyvatelé našli v sobě nakonec chuť a čas svolat výroční schůzi a nějak prokličkovat stanovami k nějakému svolání schúze a snad i usnesení. Držíme jim v tom palce. My na to neměli čas a sílu.

Proč k tomuto řešení nedošlo už po Vánocích, nevím. Nakonec se to stejně realizuje v mnou navrhovaném formátu "setkání na Kampě", kde zájemci hned vstoupí do pobočného spolku, aby ten měl aspoň nějaké členy a mohl situaci řešit. Celé to mohlo být o minimálně ¼ roku dříve. Ale to už je jedno - hlavně, že se to někam posune...

 

Menhart,
sepisováno několik večerů na 2. Straně a dopsáno v noci 8. 6. 2023 

 


Budu vdečný, pokud toto doplnění převezme na své stránky také Bohousek.cz , který o situaci v Pražské pobočce již 2x kuse informoval, ač všichni z Bohouška měli všechny informace a nemuseli příspěvky na Bohouškovi napsat tak jednostraně. Předem děkuji.


Související články:
Pražská pobočka SPJF připomene výročí úmrtí Jaroslava Foglara pietní vzpomínkou (22.01.2024)
Členy pražské pobočky SPJF nově informoval Pobočník (11.01.2024)
Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF. Pojďme spolu s ní zažívat další nové příběhy (26.09.2023)
Pražské pobočce SPJF je 30 let (25.09.2023)
Razítko 30 let Pražské pobočky SPJF (18.06.2023)
Nové vedení Pražské pobočky SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti (13.06.2023)
Pražská pobočka SPJF pokračuje v činnosti bez právní subjektivity (13.06.2023)
K 30. výročí Pražské pobočky SPJF byly vydány magnetky, placka a speciální publikace (10.06.2023)
Členové rozhodnou o budoucnosti Pražské pobočky SPJF (29.05.2023)
Složitá situace v Pražské pobočce SPJF (23.04.2023)
Tříkrálová cukrárna 2023 (29.12.2022)
Byt Jaroslava Foglara - pátračka a kimovka (22.05.2022)
Stínadla v Chuchli (06.04.2022)
Pobočky SPJF: Praha (08.02.2022)
Hrajeme a cvičíme s pražskou pobočkou SPJF (01.02.2022)
Dnes je Tříkrálová cukrárna 2021 (06.01.2021)
Tříkrálová cukrárna 2021 aneb Toušáme že dvou doma! (01.01.2021)
Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF (15.05.2019)
Tříkrálová cukrárna rozřešila „věčný“ rébus znalostí Rychlých šípů (24.01.2019)
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara se setkají u Jestřábova hrobu (20.01.2019)
Členové pražské pobočky SPJF se budou pravidelně setkávat (07.01.2019)
8. Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (15.11.2018)
S Rychlými šípy na pražském Dni železnice 2018 (17.09.2018)
Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti (10.01.2018)
S Jestřábem v Holubníku 3. května: Foglarovské deskovky a další karetní a společenské hry (14.04.2017)
DYŠ JATO DOMA, TAT JATO DOMA - JÁ DOMA TOUŠÁM TATY DYCTY ŽE DVOU! (01.01.2017)
Tříkrálová cukrárna s Pražskou pobočkou SPJF (10.01.2016)
Pražská pobočka má nové vedení (23.06.2015)
Vánoce Tondy Pírka (26.12.2014)
Foglarovci v podzemí (01.02.2014)
Sedm statečných u rodného domu Jaroslava Foglara (06.07.2012)
Výroční schůze zvolila nové vedení Pražské pobočky SPJF (12.05.2012)
Rozruch vyvolalo 2. mezinárodní setkání sběratelů kartiček (12.05.2012)
Na Brdy za první láskou Jaroslava Foglara (02.05.2011)
Jak komunikovaly Rychlé šípy s novinami?, aneb poděkování za 10 let v Pražské pobočce SPJF (10.12.2010)
Informace o soutěži Hledáme Rychlé šípy byly zveřejněny v pražských tramvajích (AKTUALIZOVÁNO.) (05.12.2010)
Pražská pobočka přejmenována nebyla - členové na výroční schůzi návrh zamítli (09.05.2010)
Romantika v Lavóru (06.06.2009)
Budou v Praze sportovní akce o pohár Bobří stopy? (27.09.2008)
Pražská pobočka SPJF se chystá na 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara (14.05.2006)
Pražská pobočka SPJF na Bambiriádě (21.05.2004)
Pražská pobočka si připomenula výročí 67. narozenin klubů (10.05.2004)
Velké změny v pražské pobočce SPJF (10.05.2004)
Na Den vítězství se sejdou čtenáři foglarovek (02.05.2004)
V Praze bude 2. foglarovská burza (14.04.2004)
Dětský filmový festival v Ostrově i ve foglarovském duchu (25.02.2004)
Jaká byla beseda v Chuchli? (13.02.2004)
Zimní přechod aneb „BRBi 2004“ (09.02.2004)
V Praze se konala pietní vzpomínka na Jaroslava Foglara (25.01.2004)
RYCHLÉ ŠÍPY NESTÁRNOU (24.10.2003)
Jestřábova ulice v hlavním městě (16.06.2003)
BBC na Klamovce (06.06.2003)
Stínadla na bambiriádní Letné se rozrostla (29.05.2003)
Přijďte stavět Stínadla na Letnou (23.05.2003)
Pražská pobočka SPJF slaví výročí! (14.05.2003)
Praha je foglarovců ráj! (09.05.2003)
Ivančena 2003 - pot a kamení (30.04.2003)
V Praze bude BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ (31.03.2003)
Ty brďo, na Brdech už pětatřicetkrát se skauty, letos i s Rychlými šípy a ... (04.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Skautské Brdy s Rychlými šípy! (23.01.2003)
Z kroniky pražské pobočky SPJF v roce 2002 (27.12.2002)
Vzpomínání na Jestřába (21.10.2002)
Členové SPJF zakončí „Rok s Jaroslavem Foglarem“ (11.10.2002)
ŽALUDOVÝ DORT aneb Nultý ročník soutěže (19.09.2002)
Na Foglara se stála fronta! (06.07.2002)
Jaroslav Foglar na Pražském hradě! (03.07.2002)
Ahoj Jestřábe (20.06.2002)
Logo pražské pobočky SPJF je na světě (07.06.2002)
Pozvánka do klubovny Rychlých šípů (20.05.2002)
Poprvé se setkali členové pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (08.05.2002)
Cestovatel Elstner na poště (08.04.2002)
Pošta razítkovala Batličku (13.02.2002)
Pražská pobočka Sdružení Jaroslava Foglara rozšířila v roce 2001 svoji činnost (06.01.2002)
Fotoalbum 1/00 (13.10.2000)Foglarovské výroky
"Sundejte si opasky, boty, podvazky - zkrátka všechno, co vás tísní!" - Mirek Dušín Rychlým šípům při přípravě k spánku na zimní výpravě na chatě Červenáčkova strýčka.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
 • 23. 1. 2024 - 25 let od úmrtí Jaroslava Foglara - Jestřába
 • 13 otázek - kvízy
  Nejkomentovanější
  reklama

  * Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
  * Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  * Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  * Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  * Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .